• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Nowelizacja Ustawy o systemie szkolnictwa wyższego
#1
Wysokie Zgromadzenie,

od jakiegoś czasu większość członków Senatu Uniwersytetu Bialeńskiego stanowią studenci. Oczywiście nie jest to nic złego - mają oni prawo do uczestnictwa w decydowaniu o życiu uczelni - ale niestety zauważyłem, że zazwyczaj nie biorą oni udziału w pracach kolegium, nie są nimi zainteresowani. Co prawda w chwili obecnej podjęcie przez Senat decyzji nie wymaga kworum, ale kwestie te nie zostały ściśle doprecyzowane i może się zdarzyć, że niemożliwym będzie doproszenie się wszystkich członków o to, aby oddali oni głos. W związku z tym jako Rektor UB proszę Wysoką Izbę o podjęcie ustawy nowelizacyjnej, na mocy której członkami Senatu będą jedynie chętni studenci.

U S T A W A
o zmianie Ustawy o systemie szkolnictwa wyższego

z dnia .. .. 2021 roku

Artykuł 1.

W Ustawie o systemie szkolnictwa wyższego z dnia 26 października 2020 roku ustęp 2. artykułu 2. zyskuje brzmienie:

"2. Jako Senat rozumie się zgromadzenie wszystkich pracowników oraz tych studentów Uniwersytetu Bialeńskiego, którzy wyrażą wolę zasiadania w Senacie. Zgromadzenie to jest najwyższym organem kolegialnym uczelni. W Senacie waga głosu studenta równa jest połowie wagi głosu pracownika naukowego. "

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
#2
2 dni debaty.
#3
Jeśli usprawni to działanie Senatu, to popieram.
#4
Wysokie Zgromadzenie,
Szanowny Towarzyszu Wnioskodawco,

Mam pewne uwagi:

1. Ustawa nie wyjaśnia jak będzie ukształtowany Senat po wejściu w życiu ustawy. Należy więc zdecydować, czy po jej wejściu studenci tracą prawo zasiadania w Senacie, dopóki nie wyrażą woli zasiadania w nim, czy też wprowadzi się termin na wyrażenie stosownej  woli, pod rygorem wykluczenia z Senatu.


2. Jak już pożąda się, żeby w Senacie zasiadały osoby aktywne, można uwzględniać, że niektórzy pracownicy też mogą nie brać udziału w pracach ze względu na urlop. Rektor powinien być też uprawniony do usuwania z Senatu uprawnionych, którzy nie głosują.

3. Jeśli nie ma przewidzianego kworum, to go po prostu nie ma, ale skoro pojawiają się wątpliwości, to można jasno stwierdzić, że kworum nie jest wymagane. 

4. "W Senacie waga głosu studenta równa jest połowie wagi głosu pracownika naukowego."  - przy okazji, są gdzieś te wagi ustalone? Jak na razie to można przyjąć że student ma pół głosu, a pracownik naukowy cały, niezależnie od tytułu. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać, dlatego zostawiam do skomentowania.

Cytat:2 dni debaty.

Rozumiem że nie ma co się bawić w pompatyczność, ale nieładnie to wygląda. Może warto się zastanowić nad minimum etykiety, bo odniosłem wrażenie że Towarzysz Przewodniczący pełni swoją funkcję za karę.
(—) Salvador Estela Sonnero
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
#5
Dziękuję za uwagi i proszę Towarzysza Przewodniczącego o 4 dni debaty, aby można było na spokojnie sformułować lepszą wersję.

Ja się z powyższymi uwagami generalnie zgadzam i zapewne będę chciał je ująć w autopoprawce. Jedyny wyjątek to pracownicy - w mojej opinii od nich można wymagać nie tylko chęci, ale i gotowości do brania udziału w decydowaniu o losach uczelni, co zresztą nie jest jakimś bardzo obciążającym obowiązkiem. Będę więc optował za tym, aby pracownicy byli z automatu członkami Senatu.

Osobna kwestia to wspomniany problem wagi głosu. Teoretycznie można wprowadzić zasadę, że głos profesora miałby większą moc niż głos adiunkta, a ten z kolei większą od głosu asystenta. Tylko pytanie zasadnicze: czy to ma w naszych warunkach jakikolwiek sens?
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#6
(15-12-2021 20:14)Ametyst Faradobus napisał(a): Dziękuję za uwagi i proszę Towarzysza Przewodniczącego o 4 dni debaty, aby można było na spokojnie sformułować lepszą wersję.

No dober, wniosek przyjęty. Debata potrwa zatem do niedzieli.
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
#7
(15-12-2021 20:14)Ametyst Faradobus napisał(a): Będę więc optował za tym, aby pracownicy byli z automatu członkami Senatu.

Ja się nie upieram, tylko sugeruję zachowanie konsekwencji. Osobnej poprawki nie zamierzam zgłaszać.

Cytat:Osobna kwestia to wspomniany problem wagi głosu. Teoretycznie można wprowadzić zasadę, że głos profesora miałby większą moc niż głos adiunkta, a ten z kolei większą od głosu asystenta. Tylko pytanie zasadnicze: czy to ma w naszych warunkach jakikolwiek sens?

Wszystko ma sens i nic nie ma sensu. Utrzymywanie jednolitej wagi dla wszystkich pracowników (niezależnie od ich dokonań) ma tak samo dużo albo mało sensu jak dopuszczanie studentów do głosowania nad kwestiami niedotyczącymi zasad nauczania lub zdobywania tytułów, skoro jest problem z ich udziałem. Można też się zastanowić, czy jest potrzeba powielania realnego obowiązku uwzględniania przedstawicielstwa studentów w Senacie. Ja bym wprowadził jednolitą wagę głosu dla wszystkich, ale studenckie gremium uprawniał do głosowania tylko nad zmianą statutu, gdyż że jestem zwolennikiem prostych rozwiązań. I w ogóle skąd ten adiunkt?
(—) Salvador Estela Sonnero
#8
Rzecz jasna miałem na myśli docenta.

Zachęcam pozostałych członków Zgromadzenia do wypowiedzenia się.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#9
Jestem w stanie wyobrazić sobie pracownika naukowego, który nie jest zainteresowany uczestnictwem w Senacie. Dlatego popieram, by również i oni byli zapisywani do Senatu na własny wniosek.
Moim zdaniem wagi głosu mają sens. Student - 1. Magister - 2. Doktor - 3. Profesor - 4.
#10
Mogę przygotować ten projekt np. wg intencji Towarzysza Wnioskodawczy, tylko trzeba się zdecydować:

1. Czy czekamy na wpis, czy usuwamy wszystkich, a chętni się potem wpisują.
2. Czy usuwamy wagi, czy wprowadzamy je według powyższego pomysłu.
3. Czy uprawnia się Rektora do usuwania z grona Senatu pracowników, którzy nie głosują.
(—) Salvador Estela Sonnero
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości