• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Azbestowski Kombinat Chemiczny
#1
[Obrazek: 85_22_01_22_10_59_21.png][Obrazek: 85_20_11_21_8_45_24.png][Obrazek: 85_20_12_21_11_28_34.png]
Azbestowski Kombinat Chemiczny

[Obrazek: 85_02_01_22_2_06_26.jpeg]

Powstanie Azbestowskiego Kombinatu Chemicznego stanowi jedną z największych inwestycji gospodarczych w dziejach Socjalistycznego Sułtanatu Faradobaju, a zarazem przełomowy punkt w rozwoju Rajskiego Miasta Lennego „Azbest”. Projekt ten jest o tyle przełomowy, że po raz pierwszy w ramach jednego, gigantycznego przedsiębiorstwa skoordynowano ze sobą działalność tak dużej ilości folwarków. Jego charakterystyczne kominy i buchające z nich aromatyczne wyziewy górują nad okolicą wpisując się trwale w krajobraz tego fragmentu Anatolii Południowej.

[Obrazek: 85_02_01_22_2_11_31.jpeg]

Budowa kombinatu rozpoczęła się w październiku 2021 roku i zakończyła się na początku roku następnego, choć planuje się, że zakład będzie ulegał stałej rozbudowie. Zajmuje on spory teren położony na południe od miasta, dobrze skomunikowany za pomocą sieci drogowej. W nieodległej przyszłości władze sułtanatu mają zamiar doprowadzić tu także trakcję kolejową, aby usprawnić transport towarów i robotników. Ponadto zakłady posiadają własną elektrownię (zlokalizowaną na ich terenie) oraz ośrodek wypoczynkowy na południu lenna.

[Obrazek: 85_02_01_22_3_10_44.png]

Zbiorniki retencyjne zlokalizowane w pobliżu kombinatu służą miejscowej ludności jako miejsca rekreacji

Głównym zadaniem kombinatu jest produkowanie różnego rodzaju towarów z wykorzystaniem azbestu, który jest wydobywany w wyrobiskach położonych na północ od terenu miasta nazwanego na cześć surowca. W halach produkcyjnych wytwarza się właściwie wszystko: głównie pokrycia dachów, ale także materiały budowlane, środki czystości, substancje chemiczne, zabawki, kable, części samochodowe, a nawet opakowania na żywność i inne produkty. Wytwory te są następnie transportowane do przystani w Al-Faktoriji i dalej statkami trafiają do odbiorców w różnych częściach Bialenii i innych państw.

[Obrazek: 85_02_01_22_3_22_31.jpeg] [Obrazek: 85_02_01_22_3_22_15.jpeg]

Naukowcy z działu technicznego (AKCh - Technika)

W kombinacie znalazło zatrudnienie wielu mieszkańców Azbestu oraz innych miejscowości faradobajskich, a także ludzie z ziem sąsiadujących z Socjalistycznym Sułtanatem. W związku z tym planowane jest usprawnienie komunikacji miejskiej i dalekobieżnej tak, aby do pracy docierali na czas nawet robotnicy mieszkający względnie daleko od zakładów. Załogę tworzą specjaliści z różnych dziedzin i o różnym poziomie wykształcenia: od naukowców i inżynierów poprzez wykwalifikowanych fachowców aż po prostych robotników.

[Obrazek: 85_02_01_22_3_18_50.jpeg]

W pobliżu kombinatu zlokalizowano pomnik upamiętniający przyjaźń Narodu Bialeńskiego oraz Ludu Szlacheckiego ZSKHiW

Azbestowski Kombinat Chemiczny jest też atrakcją turystyczną – wielu ludzi wypoczywających na wybrzeżu korzysta z okazji, aby odwiedzić to wielkie dzieło miejscowego przemysłu. Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym umówieniu się i odbywa się w grupach.

Obecnie w skład kombinatu wchodzą następujące folwarki:

Kompania Faradobusów – Zarządzanie

Azbestowski Kombinat Chemiczny – Magazyny (dwa folwarki) – 190 pracowników,
„Azbest Budowlany III” – 300 pracowników,
Azbestowski Kombinat Chemiczny – Technika – 200 pracowników,
Azbestowski Kombinat Chemiczny – Transport – 120 pracowników,
Azbestowski Kombinat Chemiczny – Magazyn Odpadów – 40 pracowników,
Azbestowski Kombinat Chemiczny – Elektrownia – 30 pracowników,
Azbestowski Kombinat Chemiczny – Ośrodek Wypoczynkowy – 20 pracowników,
Azbestowski Kombinat Chemiczny - Kadry – 30 pracowników.

Lekkie Manufaktury Faradobusów

Azbestowski Kombinat Chemiczny - Produkcja (sześć folwarków) – 1600 pracowników.

[Obrazek: 85_02_01_22_3_17_12.jpeg]

Obraz ilustrujący atmosferę radosnej produkcji ekologicznych włókien azbestowych

Z uwagi na fakt, że folwarki te podlegają różnym segmentom Kompanii Faradobusów kombinat posiada specjalny system zarządzania. Jego działalnością koordynuje zarząd, w którego skład wchodzi główny dyrektor (wyznaczany osobiście przeze mnie) oraz wicedyrektorzy – reprezentanci poszczególnych części Kompanii. Ponadto każdy folwark posiada własnego kierownika podlegającego właściwemu wicedyrektorowi. 

[Obrazek: 85_02_01_22_2_10_11.jpeg]

Budynek Dyrekcji - siedziba zarządu kombinatu

Dodatkowo na terenie Kombinatu stacjonują dwie drużyny ZOMO Bialeńskich Bojówek Faradobusów, których funkcjonariusze odpowiadają za bezpieczeństwo towarów, a także ludzi.
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
[-] 5 użytkowników podziękowało za ten post:
  • AleksanderNovak, Andrzej Płatonowicz Ordyński, Karol Medycejski, Ronon Dex, Tymoteusz Dostojewski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości