• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt Ustawy o Obowiązku Meldunkowym 2.0
#1
Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej
o Obowiązku Meldunkowym

Artykuł 1.

Niniejsza ustawa ma na celu wprowadzenie obowiązku meldunku.

Artykuł 2.

Obowiązek meldunkowy dotyczy każdego obywatela Republiki Bialeńskiej i polega na przypisaniu go do wybranego przez siebie mieszkania lub domu.

Artykuł 3.

1. Mieszkanie lub dom obywatela może znajdować się na terenie dowolnego znanego miasta znajdującego się w RB lub Lennie Ziemskim.
2. Na zameldowanie lub zamieszkanie nowej osoby w mieszkaniu lub domu już zamieszkanym zgodę wyrazić musi dotychczasowy mieszkaniec.

Artykuł 4.

1. Meldunku dokonuje wybrany organ miejski lub jeśli takiego nie ma Prezydent RB, na wniosek zainteresowanego w formie postanowienia w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu złożenia wniosku.

Artykuł 5.

1. Wymeldowanie może nastąpić wyłącznie na wniosek samego zameldowanego lub poprzez karę pozbawienia wolności.
2. Wymeldowanie następuje automatycznie w momencie utraty obywatelstwa.

Artykuł 6.

1. Każdy obywatel ma prawo posiadać nieograniczoną ilość domów i mieszkań, jednak wyłącznie jeden meldunek.
2. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania wobec Prezydenta Republiki Bialeńskiej, który w czasie trwania kadencji może dodatkowo być zameldowanym w Pałacu Prezydenckim albo Zamku w Jeziornie.
3. Ust. 1 niniejszego artykułu nie ma zastosowania wobec Posłów Zgromadzenia Ludowego, którzy w czasie trwania kadencji mogą dodatkowo być zameldowani w Domu Poselskim.
4. Prawo meldunku w Pałacu Prezydenckim i Zamku w Jeziornie przysługuje wyłącznie urzędującemu Prezydentowi Republiki Bialeńskiej i jego małżonkowi.
5. Prawo meldunku w Domu Poselskim przysługuje wyłącznie urzędującym parlamentarzystom.

Artykuł 7.

1. Każdy nowy obywatel Republiki Bialeńskiej ma obowiązek złożyć wniosek o zameldowanie w ciągu 7 dni od momentu otrzymania obywatelstwa. O obowiązku tym nowy obywatel powinien zostać poinformowany przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.
2. Niezłożenie wniosku o zameldowanie w terminie przewidzianym w ustawie skutkuje automatycznym zameldowaniem danego obywatela w Wolnogradzie. Automatyczne zameldowanie nie wymaga potwierdzenia przez władz Wolnogradu.

Artykuł 8.

1. Niniejsza ustawa wchodzi w życie w ciągu 24 godzin od momentu jej opublikowania w Biuletynie Ustaw.
2. Obywatele Republiki Bialeńskiej mają obowiązek w ciągu 14 dni od momentu wejścia w życie niniejszej ustawy złożyć wniosek o zameldowanie.


Nihil novi, dokonałam parę poprawek i liczę, że izbę one przekonają do przyjęcia za 2 razem tej ustawy.
(-)Akrypa Ali Shariati, Imanka Zielonego Kościoła, Teutonka, Postheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png]#2
Rozpoczynamy trzydniową debatę.
#3
Cały czas się zastanawiam - do czego jest potrzebna ta ustawa i do czego potrzebny jest meldunek?

Co osiągniemy przez to, że ja sobie wystąpię o meldunek w Razornie, Thomas w Lisendorff itd.? Natomiast X sobie niczego nie wybierze i "zostanie przypisany do Wolnogradu"... Co to zmieni i na co to wpłynie?

Jaki cel ma ta ustawa? Szanowny wnioskodawca/wnioskodawczyni spróbuje to wyjaśnić parlamentarzystom?
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#4
Jutro przejdziemy do głosowania. Zachęcam twórcę projektu do zabrania głosu i odpowiedzi na pytanie Posła Dexa. Jeśli jest to niemożliwe w wyznaczonym czasie, to proszę o zakomunikowanie tego faktu, a debata zostanie wydłużona.
#5
Postaram się jutro do 22 odpowiedzieć.
(-)Akrypa Ali Shariati, Imanka Zielonego Kościoła, Teutonka, Postheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png]#6
Zgadzam się z Rononem. Większość z nas posiada swoje lenna i na pewno to będą ich miejsca zameldowania. Dlatego moim zdaniem , Ustawa nie potrzebna.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
Prezes Zielonego Świtu 
Admirał MW SZ RB 
Prezes BZS
#7
Andrzeju... W przedłuż debatę, bo naprawdę chciałbym zostać przekonany, że ten akt prawny jest do czegoś przydatny, a nie służy tylko do wytwarzania zbędnej biurokracji i nie jest sztuką, dla sztuki.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#8
Przychylam się do wniosku. Debata potrwa jeszcze dwa dni.
#9
Nie każdy mieszka w lennie a w dużym stopniu z definicji nowy obywatel najczęściej nie ma swoich folwarków i wsi więc nie zamelduje się w swoim lennie którego nie ma.
Już to wyjaśniałam więc czuje się trochę słabo robiąc to znowu ale dobrze:

Ustawa ma na celu determinować nowych mieszkańców przez informacje o potrzebie zameldowania się do tego by włączyć się w życie regionalne Bialenii. Niezależnie od tego czy będą chcieli mieszkać w Bengazi, Nowej Auterrze czy w jakimś folwarku na Anatolii. Wiele osób może się zameldować u siebie w folwarku i zajmować lub także nie zajmować się nim ale ja chętnie widzę model np. Sarmacki gdzie mamy pewne życie w rejonie całej mikronacji ale także życie w regionie gdzie uczestniczą głównie mieszkańcy tego regionu. Jest to raczej mikronacja w mikronacji z własnymi władzami, wydarzeniami itd.

Mamy np. nowego mieszkańca X i on po informacji, że musi się gdzieś zameldować zacznie się rozglądać gdzie może np. w Dolnogradzie lub Bengazi lub jakieś Lenno go zaprosi lub cokolwiek.

Szkodliwość potencjalna ustawy jest raczej żadna a przy minimalnym efekcie pozytywnym możecie uznać, że przynajmniej przeprowadzony mamy spis ludności.
(-)Akrypa Ali Shariati, Imanka Zielonego Kościoła, Teutonka, Postheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png]#10
Abstrahując od samej ustawy (tu rozstrzygnięcie pozostawiam Parlamentowi), chciałbym przestrzec przed postrzeganiem i kreowaniem regionów jako mikronacji w mikronacji, co właściwie równa się rozbiciu dzielnicowemu. Czy jest z nami już tak źle, że nie potrafimy się w 10 osób bawić w jedno państwo? Regiony widziałbym jako formę kreowania klimatu, a władze regionu jako tego klimatu element.
I zanim pojawią się głosy, że swarzyzm występuje przeciwko samorządności, chciałbym przedstawić swoją motywację. Jak każdy zamknie się na swojej dzielnicy, to właściwie nie będziemy mieli o czym dyskutować, o co się spierać, ani o co rywalizować. Zniknie polityka, i to nie tylko ta rozumiana jako system partyjny, ale też rozumiana jako ścieranie się interesów.
Lepiej czasem w jakiejś sprawie przegrać, by potem w innej wygrać. Tak wygląda życie, również w mikronacjach. Alternatywą jest stan agonalny, czyli w tym przypadku zabawa samemu lub w 2-3 osoby. Bialenia sama w sobie jest mała, jak jeszcze ją podzielimy to się zanudzimy każdy w swojej dzielnicy.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości