• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
11. Projekt Nowelizacja Ustawy o GRz
#1
[Obrazek: 85_12_11_21_6_16_19.png]

XII SESJA: PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

[Obrazek: 85_08_12_21_4_56_59.png]

[Obrazek: 16bOy1y.png]
U S T A W A
Sejmu Rzeszy Bialeńskiej

z dnia .. .. 2022 roku

w sprawie nowelizacji Ustawy o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

Artykuł 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy artykuł 7. Ustawy z dnia 11 listopada 2019 roku o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej zyskuje następujące brzmienie:

Cytat:Art. 7.

1. W wojskach wchodzących w skład elementu centralnego obowiązują stopnie Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Stopnie te nadaje Najwyższy Dowódca, a w przypadku stopni podoficerskich i żołnierskich: dowódca jednostki.
2. Stopniami najwyższej kadry Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: Marszałek Rzeszy Bialeńskiej, generał-pułkownik (z ekwiwalentem "admirał), generał-porucznik (z ekwiwalentem "wiceadmirał"), generał-brygadier (z ekwiwalentem "kontradmirał").
3. Stopniami oficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: pułkownik (z ekwiwalentem "komandor"), podpułkownik (z ekwiwalentem "komandor-porucznik"), major (z ekwiwalentem "komandor-podporucznik"), kapitan, porucznik, podporucznik.
3. Stopniami podoficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy chorąży, chorąży, sierżant sztabowy (z ekwiwalentem "bosman sztabowy"), starszy sierżant (z ekwiwalentem "starszy bosman"), sierżant (z ekwiwalentem "bosman"), kapral (z ekwiwalentem "mat").
4. Stopniami żołnierskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy gwardzista, gwardzista, młodszy gwardzista.
5. Lennicy oraz żołnierze wchodzący w skład gwardii lennych posiadają stopnie obowiązujące w ramach danej gwardii lennej. Dopuszcza się jednak jednoczesne posiadanie przez nich stopnia Gwardii Rzeszy.

Artykuł 2.
Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Wysoki Sejmie,

do rozpatrzenia przez Wysoką Izbę przedstawiam projekt drobnej nowelizacji ustawy o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, na mocy której zostać mają wprowadzone nowe stopnie gwardyjskie. Moim głównym założeniem było dostosowanie systemu obowiązującego w GRz do tego, z którym mamy do czynienia w regularnej armii. Przykładowo: jeżeli jakiś lennik wystawiający kontyngent posiadałby w SZ RB stopień generała broni ja mógłbym dać mu w Gwardii stopień generała dwugwiazdkowego, co byłoby trochę kuriozalne. Rozważałem wprowadzenie po prostu korekty do systemu oznaczeń, gdzie ludzie posiadający stopień trzygwiazdkowy mogliby nosić na mundurze Gwardii naramienniki z trzema gwiazdkami, ale uznałem, że prostsze i bardziej przejrzyste będzie rozwiązanie zaproponowane powyżej.

Dodatkowo jakiś czas temu Gwardia Rzeszy wzbogaciła się o jednostki morskie. Co więcej - stanowią one przeważającą część niektórych kontyngentów lennych. W związku z tym proponuję w niniejszym projekcie wprowadzenie marynarskich ekwiwalentów większości stopni gwardyjskich.

Reforma dotyczy głównie stopni oficerskich, ale wzorem armii regularnej proponuję wprowadzenie dwóch stopni chorążych.

Najważniejsze zmiany pozwolę sobie zaznaczyć jeszcze na kolorowo:

Cytat:Art. 7.

1. W wojskach wchodzących w skład elementu centralnego obowiązują stopnie Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Stopnie te nadaje Najwyższy Dowódca, a w przypadku stopni podoficerskich i żołnierskich: dowódca jednostki.
2. Stopniami najwyższej kadry Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: Marszałek Rzeszy Bialeńskiej, generał-pułkownik (z ekwiwalentem "admirał), generał-porucznik (z ekwiwalentem "wiceadmirał"), generał-brygadier (z ekwiwalentem "kontradmirał").
3. Stopniami oficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: pułkownik (z ekwiwalentem "komandor"), podpułkownik (z ekwiwalentem "komandor-porucznik"), major (z ekwiwalentem "komandor-podporucznik"), kapitan, porucznik, podporucznik.
3. Stopniami podoficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy chorąży, chorąży, sierżant sztabowy (z ekwiwalentem "bosman sztabowy"), starszy sierżant (z ekwiwalentem "starszy bosman"), sierżant (z ekwiwalentem "bosman"), kapral (z ekwiwalentem "mat").
4. Stopniami żołnierskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy gwardzista, gwardzista, młodszy gwardzista.
5. Lennicy oraz żołnierze wchodzący w skład gwardii lennych posiadają stopnie obowiązujące w ramach danej gwardii lennej. Dopuszcza się jednak jednoczesne posiadanie przez nich stopnia Gwardii Rzeszy.

Jednocześnie chciałbym poinformować o polityce awansów, które planuję przyjąć po wprowadzeniu w życie powyższych zmian:

1) Lennicy i gwardziści będący jednocześnie żołnierzami SZ RB będą otrzymywali stopnie odpowiadające stopniowi posiadanemu w SZ RB.
2) Lennicy, którzy w SZ RB nie posiadają stopnia oficerskiego, ale wystawili kontyngent lenny na odpowiednim poziomie będą otrzymywali stopień stosowny do wielkości kontyngentu (przykładowo: jeśli ktoś wystawi batalion i należycie go opisze to może oczekiwać stopnia majora GRz). Ta sama zasada tyczy się również lenników, którzy nie służą w SZ RB.
3) W wyjątkowych przypadkach oficer SZ RB będzie mógł w GRz otrzymać stopień wyższy od tego, który posiada w SZ RB. Będzie to zależne od zaangażowania w działalność GRz.


Na ten moment pozwolę sobie otworzyć debatę, która zakończy się we wtorek 18 stycznia o godzinie 12:00.
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#2
Mam pewne zastrzeżenie co do użycia określenia "ekwiwalent"... to słowo raczej jest związane z kwestiami finansowymi. W przypadku stopni wojskowych powszechnie używa się słowa "odpowiednik" zarówno w przypadku zestawienia stopni różnych rodzajów wojsk, jak w przyapdku zestawienia stopini rónych armii.
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#3
Jasne, dziękuję za uwagę. Zgłaszam tę zmianę jako autopoprawkę:

[Obrazek: 16bOy1y.png]
U S T A W A
Sejmu Rzeszy Bialeńskiej

z dnia .. .. 2022 roku

w sprawie nowelizacji Ustawy o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

Artykuł 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy artykuł 7. Ustawy z dnia 11 listopada 2019 roku o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej zyskuje następujące brzmienie:

Cytat:Art. 7.

1. W wojskach wchodzących w skład elementu centralnego obowiązują stopnie Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Stopnie te nadaje Najwyższy Dowódca, a w przypadku stopni podoficerskich i żołnierskich: dowódca jednostki.
2. Stopniami najwyższej kadry Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: Marszałek Rzeszy Bialeńskiej, generał-pułkownik (z odpowiednikiem "admirał), generał-porucznik (z odpowiednikiem "wiceadmirał"), generał-brygadier (z odpowiednikiem "kontradmirał").
3. Stopniami oficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: pułkownik (z odpowiednikiem "komandor"), podpułkownik (z odpowiednikiem "komandor-porucznik"), major (z odpowiednikiem "komandor-podporucznik"), kapitan, porucznik, podporucznik.
3. Stopniami podoficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy chorąży, chorąży, sierżant sztabowy (z odpowiednikiem "bosman sztabowy"), starszy sierżant (z odpowiednikiem "starszy bosman"), sierżant (z odpowiednikiem "bosman"), kapral (z odpowiednikiem "mat").
4. Stopniami żołnierskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy gwardzista, gwardzista, młodszy gwardzista.
5. Lennicy oraz żołnierze wchodzący w skład gwardii lennych posiadają stopnie obowiązujące w ramach danej gwardii lennej. Dopuszcza się jednak jednoczesne posiadanie przez nich stopnia Gwardii Rzeszy.

Artykuł 2.
Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#4
Swoją drogą pewna refleksja na boku: jako dowódca GRz dostrzegam potrzebę takiego jakby uproszczenia i rozjaśnienia procedury zgłaszania kontyngentu, a także podkreślenia korzyści z tego płynących. Jedną z nich, obok zwiększonego limitu gwardii lennej (do czego nie wszyscy - na przykład ja - przywiązują wagę), być może nawet bardziej pociągającą jest możliwość uzyskania stopnia wojskowego przez laika - to znaczy lennika niezwiązanego z regularnym wojskiem albo niebędącego oficerem (coś jak w realnej armii brytyjskiej nadaje się osobom zasłużonym we współpracy z siłami zbrojnymi honorowe rangi, np Daniel Craig za rolę Bonda dostał od Royal Navy stopień komandora-porucznika - taki sam jak ma Bond - bo ich zdaniem jakoś tam wypromował flotę). Zamierzam z tej możliwości korzystać, aby zachęcić lenników i inne osoby do angażowania się w Gwardię.

Myślę o stworzeniu na stronie Bialenii takiego jakby krótkiego opisu formacji oraz instrukcji "jak krok po kroku stworzyć kontyngent" - właśnie z podkreśleniem korzyści z tego płynących.
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#5
(17-01-2022 20:33)Ametyst Faradobus napisał(a): Myślę o stworzeniu na stronie Bialenii takiego jakby krótkiego opisu formacji oraz instrukcji "jak krok po kroku stworzyć kontyngent" - właśnie z podkreśleniem korzyści z tego płynących.
Dobry pomysł... przemyślę takie coś, ale z realowych przyczyn chyba dopiero w weekend.
#6
Spokojnie, ja sam muszę pomyśleć, jak to napisać.
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#7
Debata dobiegła końca. Zgłoszono jedynie jedną autopoprawkę, więc głosować będziemy nad poniższą wersją:

[Obrazek: 16bOy1y.png]
U S T A W A
Sejmu Rzeszy Bialeńskiej

z dnia .. .. 2022 roku

w sprawie nowelizacji Ustawy o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

Artykuł 1.
Z chwilą wejścia w życie niniejszej Ustawy artykuł 7. Ustawy z dnia 11 listopada 2019 roku o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej zyskuje następujące brzmienie:

Cytat:Art. 7.

1. W wojskach wchodzących w skład elementu centralnego obowiązują stopnie Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Stopnie te nadaje Najwyższy Dowódca, a w przypadku stopni podoficerskich i żołnierskich: dowódca jednostki.
2. Stopniami najwyższej kadry Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: Marszałek Rzeszy Bialeńskiej, generał-pułkownik (z odpowiednikiem "admirał), generał-porucznik (z odpowiednikiem "wiceadmirał"), generał-brygadier (z odpowiednikiem "kontradmirał").
3. Stopniami oficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: pułkownik (z odpowiednikiem "komandor"), podpułkownik (z odpowiednikiem "komandor-porucznik"), major (z odpowiednikiem "komandor-podporucznik"), kapitan, porucznik, podporucznik.
3. Stopniami podoficerskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy chorąży, chorąży, sierżant sztabowy (z odpowiednikiem "bosman sztabowy"), starszy sierżant (z odpowiednikiem "starszy bosman"), sierżant (z odpowiednikiem "bosman"), kapral (z odpowiednikiem "mat").
4. Stopniami żołnierskimi Gwardii Rzeszy są, począwszy od najwyższego: starszy gwardzista, gwardzista, młodszy gwardzista.
5. Lennicy oraz żołnierze wchodzący w skład gwardii lennych posiadają stopnie obowiązujące w ramach danej gwardii lennej. Dopuszcza się jednak jednoczesne posiadanie przez nich stopnia Gwardii Rzeszy.

Artykuł 2.
Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Głosowanie zakończy się dnia 20 stycznia o godzinie 17:00.

Otwieram głosowanie!

Głosuję ZA mocą 324 folwarków.
prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

były Prezydent Republiki Bialeńskiej, Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego,
a z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
#8
Za z mocą 400 folwarków.
#9
ZA.
#10
Za
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości