• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dekret ws. podziału administracyjnego Nan Di
#1
[Obrazek: 3_22_11_21_9_43_14.png]

Dekret Generała-Gubernatora Protektoratu Nan Di
w sprawie podziału administracyjnego

Wieczne Miasto, 23 stycznia 2022Jako Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di zarządzam co następuje:

1. Protektorat Nan Di zostaje podzielony na pięć prowincji, których terytoria są jednocześnie okręgami wojskowymi:
  • Prowincja Centralna (I Okręg Wojskowy)
  • Prowincja Zachodnia (II Okręg Wojskowy)
  • Prowincja Południowa (III Okręg Wojskowy)
  • Prowincja Wschodnia (IV Okręg Wojskowy)
  • Prowincja Północna (V Okręg Wojskowy)
2. Prowincja Centralna, w której znajduje się stolica Nan Di – Wietrzne Miasto nie jest podzielona na mniejsze jednostki administracyjne, a władza w niej jest sprawowana bezpośrednio przez Generała-Gubernatora.

3. Pozostałe prowincje zostają podzielone na prefektury.

a) Na czele prefektury stoi Prefekt, którego mianuje i odwołuje Generał-Gubernator.
b) Prefekt może przyjąć tytuł indywidualny, który będzie honorowany przez administrację Nan Di, po jego zatwierdzeniu przez Generała-Gubernatora.
c) Prefektury, które nie mają mianowanego Prefekta są zarządzane bezpośrednio przez Generała-Gubernatora.

4. Prefektury posiadają nazwy administracyjne nadane od najwięszego miasta lub od nazwy geograficznej – jednak mianowani Prefekci mogą nadać im nazwy indywidualne, które będą honorowane przez administrację Nan Di, po ich zatwierdzeniu przez Generała-Gubernatora.

5. Wykaz utworzonych prefektur:

a) Prowincja Południowa:

1/ Prefektura Yancun
2/ Prefektura Nonsong
3/ Prefektura Mawan

b) Prowincja Zachodnia:

4/ Prefektura Funan
5/ Prefektura Shodan
6/ Prefektura Wafang

c) Prowincja Wschodnia:

7/ Prefektura Yantang
8/ Prefektura Xuri Baolei
9/ Prefektura Dasong

d) Prowincja Północna:

10/ Pierwsza Prefektura Wrót Nieba
11/ Druga Prefektura Wrót Nieba
12/ Prefektura Dabang
13/ Prefektura Hedong
14/ Prefektura Xiwan
15/ Prefektura Waipai

6. Granice administracyjne określa załączona mapa: PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY 

7. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Generał-Gubernator Protektoratu Nan Di
(-)
Ronon Dex
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości