• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
#1
W związku ze zmianami konstytucyjnymi przejrzałem ustawy i zauważyłem konieczność niewielkiej zmiany treści Ustawy o swobodzie gospodarczej ponieważ są tam zapisy uszczegółowione z wymienieniem nazw regionów.

Artykuł 3

  1. Tworzenie przedsiębiorstw prywatnych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem ustawy o Rzeszy i Dżamahiliji.
  2. Dopuszczalne jest zakładanie przedsiębiorstw lub filii przedsiębiorstw zagranicznych przez osoby niebędące obywatelami Republiki Bialeńskiej za zgodą Prezydenta oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii władz Rzeszy Bialeńskiej w odniesieniu do terenu Rzeszy lub Dziamahiriji Bialeńskiej w odniesieniu do terenu Dżamahiriji.
W związku tym proponuję zmianę treści artykułu 3 tej ustawy poprzez zastąpienie sformułowań dotyczących Rzeszy i Dżamahiriji, bardziej ogólną "jednostka administracyjna".

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

z dnia ... marca 2022 roku

Artykuł 1.

Artykuł 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej otrzymuje brzmienie:

1. Tworzenie przedsiębiorstw prywatnych jest dopuszczalne z zastrzeżeniem prawa lokalnego jednostek administracyjnych.

2. Dopuszczalne jest zakładanie przedsiębiorstw lub filii przedsiębiorstw zagranicznych przez osoby niebędące obywatelami Republiki Bialeńskiej za zgodą Prezydenta oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii władz jednostek administracyjnych w odniesieniu do zarządzanych przez nie terenów.

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
#2
Otwieram debatę nad przedstawionym projektem. Biorąc pod uwagę, że jest to sprawa przede wszystkim techniczna, niech debata potrwa do końca niedzieli (13 marca 2022 roku).

Od razu chciałbym jednak poddać pod rozwagę Zgromadzenia pewną kwestię merytoryczną, a mianowicie potencjalne ograniczenia dla prowadzenia działaności, które mogą nakładać władze jednostek administracyjnych. Na ten moment nie opowiadam się za żadnym rozwiązaniem, chciałbym raczej poznać zdanie innych obywateli.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
Par Mockeryshire, Emir Al Quochq'odan, Ataman Kozaków Poleszuckich
Cenion i ze wszech miar wielbion w Kraju i za jego granicą

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_01_12_21_5_03_08.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png]

[Obrazek: 1073.png]
#3
Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,

Zastanawiam się, czy w ogóle takie ograniczenia dla nie-obywateli powinniśmy utrzymywać. Zależy nam w końcu na tym, żeby jak najwięcej osób działało w Bialenii, nawet jeśli nie chcą nabyć obywatelstwa (nie identyfikując się z bialeńską wspólnotą polityczną). Co innego, gdyby miałaby to być działalność zagrażająca interesom państwa, np. gdyby jakaś muratycka firma powiązania z W**manem miała zająć produkcją broni biologicznej na naszym terytorium. Ale jakby ktoś z zagranicy chciał tu produkować paróweczki albo golonkę po tajsku, to co władzom lokalnym do tego? To terytorium przede wszystkim Republiki Bialeńskiej, a dopiero w drugiej kolejności samorządów do niej należących.
Wiceprezydent, ajatollah, profesor, zbrodniarz wojenny.
#4
(09-03-2022 21:12)Andrzej Płatonowicz Ordyński napisał(a): Zastanawiam się, czy w ogóle takie ograniczenia dla nie-obywateli powinniśmy utrzymywać. Zależy nam w końcu na tym, żeby jak najwięcej osób działało w Bialenii, nawet jeśli nie chcą nabyć obywatelstwa (nie identyfikując się z bialeńską wspólnotą polityczną). Co innego, gdyby miałaby to być działalność zagrażająca interesom państwa, np. gdyby jakaś muratycka firma powiązania z W**manem miała zająć produkcją broni biologicznej na naszym terytorium. Ale jakby ktoś z zagranicy chciał tu produkować paróweczki albo golonkę po tajsku, to co władzom lokalnym do tego? To terytorium przede wszystkim Republiki Bialeńskiej, a dopiero w drugiej kolejności samorządów do niej należących.
W sumie nie mam nic przeciwko zniesieniu takich ograniczeń... skoro i tak dokonujemy zmian, to można za jednym zamachem.

W takim przypadku możnaby dodać ust. 3 w artykule 1 o brzmieniu:

1. Każdy Obywatel Republiki Bialeńskiej ma prawo do założenia przedsiębiorstwa prywatnego lub państwowego.
2. Obywatele mogą również zakładać przedsiębiorstwa regionalne, których kształt i funkcjonowanie określają władze regionu.
3. Osoby nieposiadające obywatelstwa Republiki Bialeńskiej mogą zakładać przedsiębiorstwa prywatne.

Natomiast ust. 2 w artykule 3 mógłby wtedy brzmieć: 

Dopuszczalne jest zakładanie filii państwowych przedsiębiorstw zagranicznych przez osoby niebędące obywatelami Republiki Bialeńskiej za zgodą Prezydenta oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii władz jednostek administracyjnych w odniesieniu do zarządzanych przez nie terenów.

Zgoda byłaby więc wymagana tylko w przypadku jakiś filli zagranicznych przedsiębiorstw państwowych (bo w sumie niekoniecznie muszą to być państwa nam przyjazne), natomiast byłaby pełna swoboda zakładania przedsiębiorstw prywatnych przez osoby bez obywatelstwa.
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
#5
Popieram takie brzmienie. Gdyby jakieś przedsiębiorstwo zostało uznane za szkodliwe, to zawsze można je potraktować zgodnie z ust. 2 i 3 z art. 3. tej ustawy.
Wiceprezydent, ajatollah, profesor, zbrodniarz wojenny.
#6
Zgadzam się z tym. A co z art. 3 ust. 1, tj. ograniczeniami dla biznesu nakładanymi w prawie lokalnym? Z jednej strony narracyjnie może mieć to sens, z drugiej taka norma kompetencyjna jest dość szeroka i pozostawia pole do nadużyć. Wiadomo, że ograniczenia powinny być proporcjonalne, uzasadnione i nie mogą naruszać istoty prawa, niemniej może trzeba zastanowić się nad jakimś mechanizmem kontrolnym (za wyjątkiem kontroli sądowej)? W realu nadzór nad samorządem sprawuje wojewoda i dopiero jego rozstrzygnięcia nadzorcze podlegają kontroli sądowej. W ten sposób potencjalnie można natychmiast wyrugować z obrotu nielegalne działania samorządu, bo ja wiadomo postępowania sądowe trochę trwają. Nie przesądzam, czy u nas jest taka konieczność a jedynie poddaję to pod debatę - także w szerszym kontekście niż ew. prawo lokalne dot. działalności gospodarczej, tzn. nadzoru władz centralnych nad jednostkami administracyjnymi w ogóle. Jest to, myślę, kwestia do przemyślenia przy ew. kolejnej turze poprawek do konstytucji.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
Par Mockeryshire, Emir Al Quochq'odan, Ataman Kozaków Poleszuckich
Cenion i ze wszech miar wielbion w Kraju i za jego granicą

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_01_12_21_5_03_08.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png]

[Obrazek: 1073.png]
#7
Muszę to jeszcze przemyśleć, nie mam w tej chwili sprecyzowanego zdania. Ale wydaje się, że taki nadzór miałby sens, zwłaszcza, że Rzesza obejmuje zdecydowaną większość Bialenii. Oczywiście, póki Ametyst jest Lwem (czyli jeszcze długo), to możemy liczyć na rozsądek, ale można się ewentualnie zabezpieczyć na przyszłość.
Przy czym, czy chcemy jeszcze bardziej wzmocnić pozycję Prezydenta? Ten urząd chyba już i tak działa za bardzo na zasadzie "jednoosobowego zarządzania i jednoosobowej odpowiedzialności". Może więc Rada Republiki, która miała być właśnie takim organem kontrolnym?
Wiceprezydent, ajatollah, profesor, zbrodniarz wojenny.
#8
(09-03-2022 21:38)Karol Medycejski napisał(a): Zgadzam się z tym. A co z art. 3 ust. 1, tj. ograniczeniami dla biznesu nakładanymi w prawie lokalnym? Z jednej strony narracyjnie może mieć to sens, z drugiej taka norma kompetencyjna jest dość szeroka i pozostawia pole do nadużyć.
Tutaj bym to jednak zostawił... jak dotychczas nie mieliśmy problemu z tymi ograniczeniami. Ten zapis był kiedyś ustalony dlatego by działania pasowały do klimatu regionów. W DB nie miało być np. przedsiębiorstw prywatnych, ale przypadki niedopasowania mogą być różne... ktoś chciałby np. otworzyć przedsiębiorstwo hodowlane trzody chlewnej w regionie o klimacie islamskim itd. itp. Zapis ma zapobiegać naruszania klimatu regionu, oraz aby nie można było robić na złość gdy się klimat regionu nie podoba. Tutaj trudno o spory sądowe, bo prawnie takie niedopasowane klimatem przedsiębiorstwo niczego nie narusza - ale może po prostu "burzyć klimat".
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
#9
W przypadku wprowadzenia zaproponowanych powyżej zmian zrobi się trochę bałagan legislacyjny. Wobec tego zgłaszam swój projekt ustawy. Zmienia on ją całkowicie w niektórych miejscach. Ze względu na wielość zmian wnoszę o przedłużenie debaty nad projektem.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

z dnia ... marca 2022 roku

Artykuł 1.

W ustawie z dnia 2 czerwca 2019 roku o swobodzie działalności gospodarczej (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1.

1. Obywatele Republiki Bialeńskiej mają prawo do zakładania przedsiębiorstw prywatnych lub państwowych.

2. Osoby nieposiadające obywatelstwa Republiki Bialeńskiej mają prawo do zakładania przedsiębiorstw prywatnych.";

2) uchyla się art. 3;

3) uchyla się art. 4;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5.

1. Przedsiębiorstwa prywatne lub państwowe rejestrowane są przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej lub osobę przez niego upoważnioną.

2. W celu rejestracji przedsiębiorstwa należy złożyć wniosek do Prezydenta Republiki Bialeńskiej. We wniosku o rejestrację przedsiębiorstwa należy zawrzeć następujące informacje:

a) nazwę i siedzibę przedsiębiorstwa;

b) dane personalne jej właściciela lub zarządcy;

c) charakter przedsiębiorstwa oraz opis planowanej działalności. 

3. Zarejestrowane przedsiębiorstwa umieszczane są w rejestrze przedsiębiorstw, prowadzonym przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.";

5) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Artykuł 5a.

1. Prezydent Republiki Bialeńskiej lub osoba przez niego upoważniona odmawia zarejestrowania przedsiębiorstwa w przypadku, gdy jego działalność może naruszać obowiązujące na terytorium Republiki Bialeńskiej przepisy prawa, w szczególności gdy działalność przedsiębiorstwa może godzić w niepodległość, suwerenność, bezpieczeństwo lub stabilność państwa.

2. Odmowa zarejestrowania przedsiębiorstwa może nastąpić także w przypadku, gdy działalność przedsiębiorstwa może naruszać panujący w jednostce administracyjnej, na terytorium której przedsiębiorstwo to będzie mieć siedzibę, klimat narracyjny. Odmowa zarejestrowania przedsiębiorstwa z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim wymaga uprzedniego zaciągnięcia opinii właściwych władz jednostki administracyjnej, na terytorium której przedsiębiorstwo to będzie mieć siedzibę.

3. W przypadku wystąpienia negatywnych przesłanek ujętych w ust. 1 lub 2 powyżej w trakcie działania przedsiębiorstwa, Prezydent Republiki Bialeńskiej lub osoba przez niego upoważniona może zawiesić działalność przedsiębiorstwa lub zlikwidować to przedsiębiorstwo.

4. Odmowa zarejestrowania przedsiębiorstwa, zawieszenie działalności lub likwidacja następują w formie pisemnej decyzji.";  

6) dodaje się art. 5b w brzmieniu:

"Artykuł 5b.

Od decyzji ujętych w art. 5a ust. 1-3 powyżej służy odwołanie do Rady Republiki. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia opublikowania decyzji. Rada Republiki może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia, a organem decyzyjnym i ostatecznym w tym przypadku jest Zgromadzenie Narodowe Republiki Bialeńskiej.";

7) dodaje się art. 5c w brzmieniu:

"Artykuł 5c.

W przypadku zawieszenia działalności przedsiębiorstwa państwowego z przyczyn ujętych w art. 5a ust. 3 powyżej, Prezydent Republiki Bialeńskiej lub osoba przez niego upoważniona może przekazać zarządzanie tym przedsiębiorstwem innej osobie. Przekazanie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym następuje po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie zawieszenia działalności tego przedsiębiorstwa.";

8) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla celów ewidencyjnych właściciele lub zarządcy wznawiający działalność zgodnie z ust. 1 powyżej składają w Pałacu Prezydenckim lub miejscu wskazanym przez Prezydenta informację o swoim przedsiębiorstwie prywatnym lub zarządzanym przez siebie przedsiębiorstwie państwowym zgodną z art. 5 ust. 2 – co jest podstawą do dokonaniu wpisu w rejestrze.";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W stosunku do przedsiębiorstw ujętych w ust. 1 powyżej zastosowanie mają przepisy art. 5a ust. 3.";

9) w art. 8:

a) uchyla się ust. 1;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Żadne władze państwowe lub regionalne nie mogą ingerować w działalność przedsiębiorstw z zastrzeżeniem art. 5a ust. 3".

10) uchyla się art. 9a.

Artykuł 2.

Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.


Wyjaśnienie:

1) art. 1 - proponuję usunięcie instytucji przedsiębiorstw regionalnych. Moim zdaniem to niepotrzebny twór. Upraszczam także kwestię klasyfikacji komu przysługuje prawo do zakładania przedsiębiorstw prywatnych lub państwowych

2) uchylenie art. 3 i 4 - wobec zmian w art. 1 i dalszej części ustawy moim zdaniem istnienie art. 3 traci sens. Istnienie art. 4 traci sens ze względu na zmiany w art. 5

3) zmiany w art. 5 - uporządkowanie i uproszczenie brzmienia. Kwestie związane z odmową rejestracji, itd. przesunąłem do dalszych artykułów.

4) dodanie art. 5a-5c - wynika to z przemodelowania art. 5

art. 5a ust. 1 - uznałem, że odmowa powinna następować bezwzględnie w przypadku, gdy zakładane przedsiębiorstwo narusza obowiązujące w RB przepisy prawa, w tym te obowiązujące w jednostkach administracyjnych (stąd też m.in. uznałem, że funkcjonowanie przedsiębiorstw regionalnych nie ma sensu)

art. 5a ust. 2 - moim zdaniem proponowane rozwiązanie pozwoli nam na w miarę swobodne warunkowanie klimatu przedsiębiorstw od klimatów narracyjnych panujących w określonych jednostkach administracyjnych. W przypadku, gdy narracyjnie coś się nie będzie zgadzać odmowa założenia przedsiębiorstwa będzie fakultatywna i wynikać będzie z oceny Prezydenta i opinii władz regionu, na terytorium którego przedsiębiorstwo będzie mieć siedzibę.

art. 5a ust. 4 - uznałem, że wymienione w proponowanym przepisie decyzje powinny następować w formie pisemnej. Dzięki temu będzie to bardziej czytelne i jasne. 

5) dalsze zmiany - czysto porządkowe, wynikające głównie ze zmian numeracji przepisów. W niektórych przepisach zmieniłem nieco ich brzmienie, żeby brzmiały dokładniej. 

Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania.
[Obrazek: 98_12_01_22_7_46_37.png]

IWAN PIETROW

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_24_45.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png]  
[Obrazek: 3_11_10_20_6_48_05.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_11.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_32.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_47.png]

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Car Brodrii

"Słuchaj się wujka Pietrowa! Wujek Pietrow źle nie poradzi!" 
#10
Ogólnie popieram uproszczenia w systemie tworzenia przedsiębiorstw (skoro i tak zmieniamy ustawę), ale mam do powyższego tylko w sumie jedno zastrzeżenie:

W proponowanym brzmieniu likwidujemy przedsiębiorstwa regionalne... zostawiamy tylko dwie formy - państwowe i prywatne. Likwidujemy tym samym możliwość tworzenia przedsiębiorstw, których "właścicielem" będzie jednostka administracyjna, co zmusza w takim przyadku do tworzenia przedsiębiorstwa prywatnego, jeżeli dany region/jednostka administracyjna nie chce by było ono własnością państwa.

Proponuję albo jednak dopisać możliwość tworzenia przedsiębiorstw, których właścicielem jest jednostka administracyjna, a jeżeli to nie uzyska poparcia to trzeba w takim przypadku stworzyć zapis, ustalający co się stanie z istniejącymi takimi przedsiębiorstwami np. z Kolejami Rzeszy.
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości