• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
#31
No i w końcu rozmawiamy o konkretach - zgadzam się z tym, że zawsze można to uregulować jaśniej. Pomyśli się nad ew. poprawkami. Mamy dużo czasu.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
Par Mockeryshire, Emir Al Quochq'odan, Ataman Kozaków Poleszuckich
Cenion i ze wszech miar wielbion w Kraju i za jego granicą

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_01_12_21_5_03_08.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png]

[Obrazek: 1073.png]
#32
(14-03-2022 14:48)Karol Medycejski napisał(a): No i w końcu rozmawiamy o konkretach - zgadzam się z tym, że zawsze można to uregulować jaśniej. Pomyśli się nad ew. poprawkami. Mamy dużo czasu.
No jeżeli moja propozycja (w tej formie, którą przedstawiłem lub przeredagowana bez zmiany jej sensu) zostanie wstawiona jako autopoprawka to wtedy wycofam swoją propozycje zmiany ustawy i głosujemy tylko projekt Iwana.

Oczywiście jeśli chcecie to mogę to co zaproponowałem oficjalnie dać jako poprawkę do projektu i będziemy to głosować.
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
#33
>Później się z kolei zastanowię, jak ugryźć formalnie mnogość projektów, która nam się tu pojawiła.

Ja myślę, że projektem jest to co zgłosił Ronon, to co zgłosił Iwan to poprawki do projektu. No ale to nie ja tu teraz rządzę.

>Ta cała dyskusja jest bez sensu. W tzw. realu nie ma czegoś takiego jak „przedsiębiorstwa regionalne/samorządowe”.

Jeśli o bezsensowności dyskusji świadczy (nie)istnienie czegoś w realu to chyba czas się stąd wynosić.
#34
(14-03-2022 16:51)Joahim-von-R napisał(a): Jeśli o bezsensowności dyskusji świadczy (nie)istnienie czegoś w realu to chyba czas się stąd wynosić.
Szkoda, że nie można wynieść się z reala.
Wiceprezydent, ajatollah, profesor, zbrodniarz wojenny.
#35
Można (samobójstwo). Szkoda natomiast, że nie da przenieść się tylko do mikro.
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Andrzej Płatonowicz Ordyński
#36
Dziękuję wszystkim za uwagi. W najbliższych dniach zaprezentuję poprawki uwzględniające powyższe propozycje.
[Obrazek: 98_12_01_22_7_46_37.png]

IWAN PIETROW

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_24_45.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png]  
[Obrazek: 3_11_10_20_6_48_05.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_11.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_32.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_47.png]

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Car Brodrii

"Słuchaj się wujka Pietrowa! Wujek Pietrow źle nie poradzi!" 
#37
Wyznaczony czas debaty upłynął, a zapowiedziane zmiany do projektu Iwana Pietrowa nie nastąpiły. W związku z tym zgłaszam oficjalnie poprawkę do projektu przedstawionego przez Prezydenta.

Poprawka dotyczy ustępu 1 w artykule 1, którego brzmienie proponuję zmienić następująco:

1. Obywatele, jednostki administracyjne oraz samorządy i organizacje Republiki Bialeńskiej mają prawo do zakładania przedsiębiorstw prywatnych lub państwowych.
Ronon Dex
Marszałek Wielki w stanie spoczynku
Katechon - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i Zarządca Lenna Lisendorff
Generał-gubernator Nan Di (terytorium zależne Brodrii)

[Obrazek: 3_21_02_22_6_18_27.png]
#38
Przepraszam za krótkotrwałą nieobecność - zmiotła mnie z powierzchni realioza. Powyższą poprawkę oczywiście dopuszczam, jednocześnie, aby było to legalne, przedłużam debatę do końca dzisiejszej doby.

Zgłaszam też swoją poprawkę (do art. 1 pkt 1 poprawki Prezydenta do projektu ustawy zmieniającej), która merytorycznie pokrywa się z tą Ronona, ale moim zdaniem nieco bardziej porządkuje rzeczywistość:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 1

1. Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty samorządowe, terytoria zależne i inne jednostki administracyjne a także inne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, mają prawo do zakładania przedsiębiorstw prywatnych.

2. Prezydent oraz członkowie jego gabinetu mają prawo do tworzenia przedsiębiorstw państwowych.I teraz tak. Z uwagi na to, że mamy tu masę poprawek, w tym poprawki do poprawek (horror), które w dodatku wzajemnie się wykluczają, niestety musimy najpierw głosować poprawki i to w kilku rzutach.

Pierwsze głosowanie rozpocznie się minutę po północy w poniedziałek, czyli niebawem.

Będziemy głosować nad poprawkami Prezydenta zgłoszonymi do projektu Ronona Dexa. Następnie, jeśli Zgromadzenie przyjmie te poprawki, będziemy głosować nad przyjęciem poprawki mojej lub Ronona. Regulamin nie przewiduje, że musimy głosować za lub przeciw danej poprawce. Aby zatem nieco przyspieszyć procedowanie, w drugiej turze będziemy głosować nietypowo, tj. wskazując, którą poprawkę popieramy (dotyczą tego samego przepisu i są konkurencyjne). 

Przypominam, że poprawki przyjmujemy większością zwykłą, nie ma wymogu kworum. Regulamin nakazuje, by głosowanie trwało minimum dwie doby i obejmowało całą niedzielę (która właśnie mija) lub dzień powszechnie uznawany za święto. Całe szczęście zatem, że wydarzyło się Powstanie Marcowe i możemy je jutro świętować, a co pozwala mi nie rozciągać pierwszej tury głosowania na poprawkami do następnej niedzieli...

Harmonogram przedstawia się następująco:

1) Głosowanie nad poprawkami Prezydenta - od 21 marca godz. 00:01 do 24 marca do północy.
2) Jeżeli ZN przegłosuje poprawki Prezydenta, to głosujemy nad poprawką moją i Ronona, wybierając jedną z nich lub wstrzymując się od głosu - od 25 marca od 00:01 do 27 marca do północy.
3) Na końcu głosujemy nad cały projektem od 28 marca 00:01 do 3 kwietnia do północy.

Niestety taki mamy klimat i musi to tyle potrwać.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
Par Mockeryshire, Emir Al Quochq'odan, Ataman Kozaków Poleszuckich
Cenion i ze wszech miar wielbion w Kraju i za jego granicą

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_01_12_21_5_03_08.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png]

[Obrazek: 1073.png]
#39
Głosujmy.

Oddaję głos za poprawkami zgłoszonymi przez Prezydenta.
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
Par Mockeryshire, Emir Al Quochq'odan, Ataman Kozaków Poleszuckich
Cenion i ze wszech miar wielbion w Kraju i za jego granicą

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_01_12_21_5_03_08.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png]

[Obrazek: 1073.png]
#40
Za
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości