• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ustawa o Rzeszy Bialeńskiej
#1
U S T A W A
o Rzeszy Bialeńskiej

z dnia 10 marca 2022 roku

Artykuł 1.

1. Kolosalny Związek Obszarników jest autonomiczną wspólnotą samorządową Republiki Bialeńskiej, w ramach której jednoczą się lennicy i mieszkańcy wolnych miast.
2. Alternatywną nazwą oficjalną Kolosalnego Związku Obszarników jest Rzesza Bialeńska. Ilekroć w tekście niniejszej ustawy pada nazwa "Rzesza" rozumie się przez to Rzeszę Bialeńską.
3. Granice administracyjne Rzeszy obejmują obszar historycznych regionów Oceanii, Pomorza, Polesia, Półwyspu Lisewskiego, a także cały obszar Anatolii. Dokładny zasięg terytorium Rzeszy określa załącznik do niniejszej ustawy.

Artykuł 2.

Na terytorium Rzeszy obowiązują wszystkie akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej. Prawo miejscowe nie może stać w sprzeczności z tymi aktami.

Artykuł 3.

Sejm Rzeszy, rozumiany jako zgromadzenie wszystkich lenników i przedstawicieli wszystkich wolnych miast, wybiera Lwa Wolnogradu, który jako zwierzchnik Rzeszy reprezentuje ją przed władzami zwierzchnimi Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.

Prezydentowi Republiki Bialeńskiej przysługuje godność Wikariusza Rzeszy. W uzasadnionych przypadkach Wikariusz Rzeszy wykonuje niektóre obowiązki Lwa Wolnogradu.

Artykuł 5.

Kwestie związane z funkcjonowaniem Rzeszy, które nie zostały uregulowane przez akty normatywne obowiązujące powszechnie w Republice Bialeńskiej, rozstrzygają właściwe organa Rzeszy.

Artykuł 6.

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc Ustawa o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii o nazwie Rzesza Bialeńska oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej z dnia 11 maja 2019 – w zakresie dotyczącym Rzeszy Bialeńskiej.
2. Ustawa wchodzi w życie w momencie publikacji.

[Obrazek: 98_12_01_22_7_47_04.png]

[Obrazek: 3_28_03_20_9_15_10.png]


Z A Ł Ą C Z N I K

terytorium Rzeszy Bialeńskiej

[Obrazek: 3_26_02_22_8_38_34.png]
[Obrazek: 98_12_01_22_7_46_37.png]

IWAN PIETROW

Jego Imperatorska Mość Car Brodrii, Ojciec Etnosów Nordackich, Wyjątkowy 33. Prezydent Bialenii, Półbóg

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_24_45.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_21_03_20_6_14_59.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png][Obrazek: 3_11_10_20_6_48_19.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_48_05.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_11.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_32.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_47_47.png]
#2
Ustawa została zniesiona na mocy art. 8. Ustawy o podziale terytorialnym Republiki Bialeńskiej i ulega archiwizacji.
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości