• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sakramentarz
#1
Sakramentarz Bialeńskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Cytat:Chirotonia diakona

Mistrz Ceremonii:Do ołtarza w Soborze św. Bazylego Wielkiego w Wolnogradzie zbliża się krótka procesja, którą prowadzą krucyferariusz z drewnianym krzyżem, oraz niosący świece akolici, dalej kroczą biskup N, zaś na samym końcu podąża diakon nominat N. Gdy procesja dochodzi przed ołtarz, biskup klęka przed Metropolitą siedzącym na tronie i donośnym głosem mówi:

Biskup: Wielce Błogosławiony Metropolito, Bialeński Autokefaliczny Kościół Prawosławny prosi Cię, abyś udzielił święceń diakonowi nominatowi N.

Metropolita: Czy jest on godzien do przyjęcia święceń diakonatu?

Biskup: Tak, jest on godzien.

Metropolita: Wobec tych zapewnień, zadamy Ci bracie pytania. Czy chcesz z całego serca przyjąć godność diakona?

Diakon nominat: Chcę.

Metropolita: Czy chcesz działać na rzecz Bialeńskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego?

Diakon nominat: Chcę.

Metropolita: Czy Nam i naszym Następcom wierność przyrzekasz?

Diakon nominat: Przyrzekam.

Mistrz Ceremonii: Metropolita wręcza nominatowi ikonę. Chór wykonuje pieśń.


Metropolita: Niech ta ikona przypomina Ci, że jesteś diakonem.

Mistrz Ceremonii:: Metropolita kładzie nominatowi ręce na głowie i mówi:

Metropolita: Mianuję Cię, bracie N diakonem Bialeńskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pokój z Tobą!

Diakon nominat: I z duchem Twoim.

Mistrz Ceremonii: Metropolita znów zasiada na tronie i mówi donośnie:

Metropolita: Axios!

Mistrz Ceremonii: Biskupi powstają z miejsc i wołają:

Biskup: Axios! Axios! Axios!

Biskup: Axios! Axios!

Mistrz Ceremonii : Nowy diakon kłania się Metropolicie i rozpoczyna się liturgia.
Wielce Błogosławiony Aleksander
Metropolita Wolnogradzki i całej Bialenii

[Obrazek: 819cd10cc1716d615ff1d342dcacadd9.png]


#2
Amen!
Karol Medycejski
* * *
Wielki Teolog, Mag i Jurysta
كبير اللاهوت والساحر والفقيه
#3
Аминъ!
prof. dr net. mgr gen. bryg.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego

[Obrazek: 3_18_10_20_1_42_47.png]
#4
Cytat:Chirotonia prezbitera

Mistrz Ceremonii:Do ołtarza w Soborze św. Bazylego Wielkiego w Wolnogradzie zbliża się krótka procesja, którą prowadzą krucyferariusz z drewnianym krzyżem, oraz niosący świece akolici, dalej kroczą biskup N, zaś na samym końcu podąża prezbiter nominat N. Gdy procesja dochodzi przed ołtarz, biskup klęka przed Metropolitą siedzącym na tronie i donośnym głosem mówi:

Biskup: Wielce Błogosławiony Metropolito, Bialeński Autokefaliczny Kościół Prawosławny prosi Cię, abyś udzielił temuż diakonowi świeceń prezbiteratu.

Metropolita: Czy jest on godzien?

Biskup: Tak, jest on godzien.

Metropolita: Wobec tych zapewnień zadam Ci Bracie następujące pytania. Czy chcesz dobrowolnie przyjąć godność prezbitera?

Prezbiter nominat: Chcę.

Metropolita: Czy chcesz wytrwać w czystości do końca swojego żywota?

Prezbiter nominat: Chcę.

Metropolita: Czy chcesz działać dla dobra Świętego Kościoła?

Prezbiter nominat: Chcę,

Metropolita: Złóż zatem przysięgę wierności.

Mistrz Ceremonii: Prezbiter nominat klęka przed Metropolitą i następnie recytuje tekst przysięgi:

Prezbiter Nominat: Ja, Brat N, przysięgam uroczyście przed Bogiem że zachowam czystość i będę dobrze postępował w swoim życiu, przysięgam również wierność Metropolicie oraz mojemu biskupowi. A jeślibym złamał tą przysięgę to niech będę świadom, że spadnie na mnie surowa kara anatemy.

Metropolita: Wobec tej przysięgi, wynoszę Cię do godności prezbitera Bialeńskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pokój z Tobą!

Prezbiter nominat: I z duchem Twoim.

Mistrz Ceremonii: Metropolita powstaje z tronu i zwracając się ku wiernym woła donośnie:

Metropolita: Axios!

Biskup: Axios! Axios!

Mistrz Ceremonii:Wszyscy wierni powtarzają za Metropolitą. Nowy prezbiter otrzymuje od Metropolity ikonę, którą z szacunkiem całuje. Rozpoczyna się liturga.
Wielce Błogosławiony Aleksander
Metropolita Wolnogradzki i całej Bialenii

[Obrazek: 819cd10cc1716d615ff1d342dcacadd9.png]


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości