• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wybrane akty prawa miejscowego
#1
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 20 października 2019 roku

o ustanowieniu herbu Wolnogradu

Art. 1.
W oparciu o przepisy art. 1. ust. 3. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku o symbolach Rzeszy Bialeńskiej nadaję herb Wolnemu Miastu Stołecznemu Republiki Bialeńskiej "Wolnograd", zwany dalej herbem Wolnogradu.

Art. 2.
1. Herbem Wolnogradu jest znak główny Lwa Wolnogradu (złote wyobrażenie lwiej głowy na tle skrzyżowanych kluczy oraz umieszczonego między nimi miecza) umieszczony na zielonej tarczy. Nad tarczą umieszczona jest złota corona muralis ze srebrnymi elementami, którą w tym kształcie zastrzegam jako symbol przysługujący miastu stołecznemu Republiki Bialeńskiej i Rzeszy Bialeńskiej zalecając, aby pozostałe wolne miasta Rzeszy Bialeńskiej używały srebrnej corony muralis.
2. Graficzny wzorzec herbu Wolnogradu określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
Cytat: napisał(a):
ZAŁĄCZNIK - HERB WOLNOGRADU


[Obrazek: 4QnLB3r.png]
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 1 grudnia 2019 roku

o przekazaniu nieruchomości

Art. 1.
Stwierdzam, że "Wielki Sobór Pański św. Piotra w Wolnogradzie", znajdujący się w Wolnogradzie, na terenie dzielnicy "Stary Wolnograd" przy placu Soborowym 1, w związku z zakończeniem działalności przez związek religijny "Apostolski Kościół Bialenii" stał się własnością niczyją.

Art. 2.
1. W związku z zapotrzebowaniem postanawiam przekazać nieruchomość, o której mowa w art. 1., na własność związku religijnego "Kościół Osteryjski na Wygnaniu" z przeznaczeniem na obiekt użytku religijnego.
2. Zobowiązuję "Kościół Osteryjski na Wygnaniu" do nieodpłatnego i nieograniczonego udostępniania nieruchomości na potrzeby: władz Republiki Bialeńskiej oraz Rzeszy Bialeńskiej, naukowców, a także turystów z poszanowaniem jej religijnego charakteru.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#3
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 2 stycznia 2020 roku

o powołaniu Kina Miejskiego


Art. 1.
Niniejszym powołuję do życia instytucję kultury Wolnego Miasta Stołecznego "Wolnograd" o nazwie Kino Miejskie.

Art. 2.
Przekazuję Kinu Miejskiemu budynek mieszczący się w Wolnogradzie, w Kwartale Uniwersyteckim przy ulicy Niespełnionych Naukowców 3, z przeznaczeniem na siedzibę.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości