• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
I sesja Sejmu II Rzeszy Bialeńskiej [otwarcie, sprawy organizacyjne]
#21
Cytat:
Ustawa Sejmu Rzeszy Bialeńskiej
z dnia .. czerwca 2019 roku

o zastępcy Lwa Wolnogradu

Art. 1.
1. W przypadku absencji Lwa Wolnogradu jego obowiązki wypełnia gospodarz wolnego miasta Port Arthurberg noszący tytuł Miecznika Portu Arthurberg.
2. Miecznik Portu Arthurberg jest też stałym zastępcą Lwa Wolnogradu i wspomaga go w zakresie bieżących obowiązków. W tym przypadku jego obowiązki i kompetencje określa szczegółowo Lew Wolnogradu.
3. Miecznik Portu Arthurberg ma obowiązek troski o dobro wolnego miasta Port Arthurberg. W przypadku nienależytego wypełniania obowiązków gospodarza wolnego miasta instancję odwoławczą dla jego mieszkańców stanowią kolejno: Lew Wolnogradu oraz Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Miecznik Portu Arthurberg powoływany jest przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej na wniosek Lwa Wolnogradu na czas trwania jego kadencji. Miecznika Portu Arthurberg odwołać może przedterminowo Lew Wolnogradu lub Sejm Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 3.
1. Miecznik Portu Arthurberg przejmuje pełnię kompetencji Lwa Wolnogradu w przypadku zapowiedzianej publicznie na czas określony lub nieokreślony absencji Lwa Wolnogradu na forum Republiki Bialeńskiej. W przypadku niezapowiedzianej absencji  Lwa Wolnogradu Miecznik Portu Arthurberg przejmuje obowiązki Lwa Wolnogradu za zgodą Prezydenta Republiki Bialeńskiej - Wikariusza Rzeszy Bialeńskiej.
2. W przypadku wakansu na stanowisku Miecznika Portu Arthurberg Lwa Wolnogradu zastępuje Prezydent Republiki Bialeńskiej - Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej publikacji.

Pozwalam sobie przedstawić projekt ustawy regulującej kwestię zastępstwa głowy Rzeszy. Uznałem, że najrozsądniejszym wyjściem w kwestii tytulatury będzie po prostu przeniesienie godności Miecznika z Bengazi do Portu Arthurberg.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#22
Nie mam żadnych uwag do projektu.
#23
Bez uwag.
Prezes Zielonego Świtu 
[Obrazek: 4sELP7k.png]
#24
Jak najbardziej ZA.

Wrócę z urlopu to zaproponuje herby Wolnogradu, Port Arthurberg (a końcu mam tam moje zakłady lotnicze), godło dla Lwa... itd.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: UGrVBjc.png] [Obrazek: YF1wTjf.png]
#25
W takim razie jutro rozpoczniemy głosowanie.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#26
Wysoki Sejmie,

zarządzam głosowanie nad projektem Ustawy o zastępcy Lwa Wolnogradu. Zakończ się ono dnia 14 czerwca, rzecz jasna o godzinie 21:37. Będę tradycyjnie wdzięczny za podanie wagi głosu.

Głosujemy ZA, PRZECIW lub poprzez WSTRZYMANIE SIĘ.

Otwieram głosowanie.

Głosuję ZA wagą 99 folwarków.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#27
ZA z mocą 6 folwarków.
#28
Głos ZA z mocą 123 folwarków.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: UGrVBjc.png] [Obrazek: YF1wTjf.png]
#29
ZA z mocą 236 folwarków.
#30
ZA z mocą 106 folwarków.
Prezes Zielonego Świtu 
[Obrazek: 4sELP7k.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości