• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rejestr przedsiębiorstw
#1
Stan na 17 lipca 2019. 


PRZEDSIĘBIORSTWA PRYWATNE
 
1/ Zakłady Lotnicze „Ronon Air Tech” (RAT)
Właściciel - Ronon Dex
Lokalizacja dyrekcji - Razorno
Lokalizacja zakładów produkcyjnych - Razorno i Port Arthurberg
 
Przedsiębiorstwo prywatne zajmujące się produkcją i remontami sprzętu lotniczego oraz technologii kosmicznej
 
Firma została założona 3 marca 2014 jako Zakłady Lotnicze "Razor Air Tech - Bialenia" i z dniem 2 czerwca 2016 nazwa została zmieniona na "Ronon Air Tech - Bialenia".
 
2/ Zakłady Zbrojeniowe "Ronon Arms" (RA)
Właściciel - Ronon Dex
Lokalizacja dyrekcji - Wolnograd, Ronin

Przedsiębiorstwo prywatne zajmujące się produkcją i remontami broni oraz sprzętu wojskowego.
 
Firma została założona 5 kwietnia 2014 jako „Razor Arms - Bialenia
 
3/ Zakłady Produkcji Pojazdów Szynowych "Ronon Train" (RT)
Właściciel - Ronon Dex
Lokalizacja dyrekcji - Nowa Auttera
- Zakład produkcyjny nr 1 - Nowa Auttera (produkcja lokomotyw i zestawów szynowych)
- Zakład produkcyjny nr 2 - Lisewo (produkcja wagonów i lekkich zestawów szynowych)
 
Przedsiębiorstwo prywatne zajmujące się produkcją i remontami pojazdów szynowych.
 
 Firma została założona 13 kwietnia 2014 jako „Razor Train”.
 
4/ Agencja Ochrony i usług militarnych "Ronon Shield" (RS)
Właściciel - Ronon Dex
Lokalizacja dyrekcji - Thirsk

Przedsiębiorstwo prywatne zajmujące się ochroną oraz świadczeniem usług militarnych, w kraju (PMC) i za granicą
 Firma została założona 24 marca 2014 jako „Razor Shield


5/ Bank Alternatywny „BialCoin” 
Właściciel - Andrzej Swarzewski
Lokalizacja dyrekcji - Venomania

Przedsiębiorstwo prywatne zajmujące się tworzeniem waluty alternatywnej i usługami bankowymi.

6/ Kompania Faradobusów

Właściciel - Ametyst Faradobus
Lokalizacja dyrekcji - Mechanice
Lokalizacja zakładów produkcyjnych - Lenno Mechanice Faradobusowskie

Koncern zajmujący się różnego rodzaju działalnością 

7/ Stocznia "Razorno".
Właściciel: Ronon Dex
Lokalizacja: Razorno (dokładna lokalizacja na planie Razorna)

Przedsiębiorstwo zajmujące się budową i remontami jednostek morskich. Ze szczególnym uwzględnieniem okrętów na potrzeby gwardii lennych oraz jednostek cywilnych średniej wielkości oraz małych jednostek specjalistycznych.


8/ Bialeńsko-Nordacka Spółka Frachtowa.

Właściciele (wspólnicy): Ametyst Faradobus i Ronon Dex
Lokalizacja: Port Arthurberg (tymczasowa)

Przedsiębiorstwo zajmujące się kolejowym transportem towarowym, głownie na terenie Anatolii.

9/ Interoceaniczne Towarzystwo Lotnicze "DRAK".

Współwłaściciele: Ronon Dex (Dyrektor na Republikę Bialeńską) i Helwetyk Romański (Dyrektor na Palatynat Leocji).

Lokalizacja: Razorno (Republika Bialeńska), Nowy Brzeg (Palatynat Leocji)

Charakter przedsiębiorstwa: 
Międzynarodowa (bialeńsko-leocka), prywatna spółka zajmująca się szeroko pojętą działalnością lotniczą m.in:
- przewozy pasażerskie (w tym typu "Air Taxi"),
- przewozy towarów (w tym lotnicze przewozy kurierskie),
- szkolenie lotnicze (w tym działalność aeroklubowa),

- organizacja imprez i pokazów lotniczych,
- inne usługi lotnicze.

10/ Zakłady Produkcji Pojazdów Kołowych "LisTruck" (ZPPK LT)

Lokalizacja: Pasat (Lenno Lisendorff)

Włąściciel: Ronon Dex 

Udziałowiec, pakiet mniejszościowy (nieobecny ciałem): Thomas von Lisendorff

Charakter przedsiębiorstwa:
Prywatna spółka zajmująca się produkcją pojazdów kołowych:
- samochody ciężarowe - cywilne,
- samochody ciężarowe - wojskowe,
- samochody terenowe (wszelkich zastosowań),
- pojazdy specjalne,
- kontenery.

Działalność dodatkowa:
- krajowe przewozy ładunków za pomocą samochodów ciężarowych.

Dodatek:
Przedsiębiorstwo przejmuje elementy przedsiębiorstwa Ronon Arms, w zakresie produkcji nieuzbrojonych pojazdów kołowychPRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE
 
1/ Bialeńskie Linie Kolejowe (BLK)
Zarządca - Ronon Dex (Dyrektor Generalny)
Lokalizacja Dyrekcji Głównej – Wolnograd
Lokalizacje Dyrekcji Regionalnych - Bengazi, Nowa Auttera, Nowy Ab'Dorst, Mesjano
 
Przedsiębiorstwo państwowe prowadzące transport kolejowy, zarządzające siecią dróg kolejowych w Republice Bialeńskiej oraz koordynujące działalność transportową w zakresie połączeń kolejowych.
 
Przedsiębiorstwo zostało założone 26 marca 2014.
 
2/ Bialeńskie Transport Morski (BTM)
Zarządca - Ronon Dex (Dyrektor)
Lokalizacja – Topolno
 
Przedsiębiorstwo zajmujące morskim transportem paliw płynnych i lotnych oraz ładunków kontenerowych.
 
Przedsiębiorstwo zostało założone 3 marca 2014.
 
3/ Bialeńska Żegluga Morska (BŻM)
Zarządca - Ronon Dex (Dyrektor)
Lokalizacja – Mesjano
 
Przedsiębiorstwo zajmujące się transportem morskim ładunków drobnicowych oraz żeglugą przybrzeżną.
 
Przedsiębiorstwo zostało założone 3 marca 2014.
 
4/ Bialeńskie Linie Oceaniczne (BLO)
Zarządca - Ronon Dex (Dyrektor)
Lokalizacja – Nowy Ab'Dorst
 
Przedsiębiorstwo zajmujące się morskimi przewozami pasażerskimi oraz organizacją rejsów wycieczkowych.
 
Przedsiębiorstwo zostało założone 3 marca 2014.
 
5/ Bialeńskie Porty Lotnicze (BPL)
Zarządca - Ronon Dex (Dyrektor Generalny)
Lokalizacja Dyrekcji Generalnej – Wolnograd
 
Przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem cywilnymi portami lotniczymi na terytorium Republiki Bialeńskiej.
 
Przedsiębiorstwo zostało założone 29 kwietnia 2014.
 
6/ Stocznia Bialeńska w Sateda
Zarządca - Ronon Dex (Dyrektor)
Lokalizacja – Sateda
 
Przedsiębiorstwo zajmujące się budową i remontami jednostek morskich – zarówno cywilnych, jak i wojskowych.
 
Przedsiębiorstwo zostało założone na w styczniu 2014 (w Mesjano, potem przeniesione do Sateda) – pod zarządem Ronona Dex od 13 kwietnia 2014.

7/ Bialeńskie Linie Lotnicze (BLL)
Zarządca - Ronon Dex (Dyrektor)
Lokalizacja – Wolnograd
 
Przedsiębiorstwo zajmujące się lotniczymi przewozami pasażerskimi i towarowymi.
 
Przedsiębiorstwo zostało założone 13 lutego 2014.

8/ Bialeński Zarząd Cywilnej
Przestrzeni Powietrznej (BZCPP)

Zarządca - Kamil Veriopin (Dyrektor)
Lokalizacja – Wolnograd

 

Przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem przestrzenią oraz nadzorem nad lotnictwem cywilnym.

 
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Kamil Veriopin, Ronon Dex
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości