• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Odnowa Wolnogradu
#1
Szanowne Państwo, Kochani moi,

jako Lew Wolnogradu jestem obarczony troską nie tylko o całą Rzeszę, ale i o los naszego miasta stołecznego. Prawdę mówiąc Wolnograd nigdy nie został należycie opisany i zagospodarowany, a szkoda bo jest to zarówno centralne miasto Republiki, jak i stolica naszego Związku. Wydaje mi się, że nadszedł już dobry moment na nadrobienie tych zaległości.

Na początek prawo. Pamiętam, że za któregoś mojego pontyfikatu uchwalono statut Wolnogradu. Czy ktoś z Was może mi pomóc w jego odnalezieniu?
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Nie chodzi przypadkiem o ten projekt?
#3
Cieszy mnie inicjatywa opisania i zagospodarowania, ale jeśli mają być uchwalane jakieś statuty, tworzone organy, to musimy pamiętać, że liczba obywateli jeszcze długo nie pozwoli na to, żeby mieszkańcy danego miasta sami tworzyli swoją politykę, itp. Proponuję wykorzystać stołeczność Wolnogradu i zaangażować chętnych urzędników, którzy z zasady pracują w Wolnogradzie. Pałac Prezydencki chętnie włączy się w miejskie inicjatywy.
#4
Cytat: Proponuję wykorzystać stołeczność Wolnogradu i zaangażować chętnych urzędników, którzy z zasady pracują w Wolnogradzie. Pałac Prezydencki chętnie włączy się w miejskie inicjatywy.
Niektóre moje przedsiębiorstwa i te państwowe zarządzane prze ze mnie mieszczą się Wolnogradzie - mogę zrobić dla nich tematy dotyczące lokalizacji itp.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#5
Wydaje mi się, że wspomniany przez tow. Demiatycza statut jest na tyle elastyczny i zwięzły, że może nam posłużyć przynajmniej tymczasowo. Stąd też postuluję jego uchwalenie.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#6
W mojej opinii, już jeżeli chcemy tworzyć tego rodzaju biurokratyczne konstrukcje, do Senatu powinny zostać dopuszczone także osoby inne, niż te stale zamieszkałe w Wolnogradzie (swoją drogą, występuje tam sformułowanie "zameldowane", które, uwzględniając aktualny stan prawny Bialenii, nie jest już aktualne).
#7
Właśnie dlatego już wtedy uwzględniłem możliwość poszerzenia składu Senatu o słoików i innych profanów. A z tym zameldowaniem to racja, chociaż można to rozwiązać na gruncie prawa Rzeszy lub prawa miejskiego.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#8
Żeby popchnąć sprawę do przodu proponuję przedstawić na Sejmie projekt w nieco zmienionej wersji tak, abyśmy przyjęli go jeszcze w trakcie tej sesji.


Cytat:

USTAWA SEJMU RZESZY - STATUT WOLNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WOLNOGRAD

z dnia xx czerwca 2019 rokuArtykuł 1.

Wolnograd, stolica Republiki Bialeńskiej, posiada status wolnego miasta Rzeszy Bialeńskiej, w którym władza należy do Lwa Wolnogradu i jego mieszkańców. Oficjalna nazwa miasta brzmi: Wolne Miasto Stołeczne Republiki Bialeńskiej "Wolnograd".

Artykuł 2.

1. Lew Wolnogradu sprawuje zwierzchnią władzę w mieście i sprawuje ją bezpośrednio lub przez powoływanego przez siebie Gubernatora.
2. W przypadku powołania Gubernatora Lew Wolnogradu ustala szczegółowy zakres jego obowiązków w zakresie zarządzania miastem.
3. Gubernator musi uzyskać wotum zaufania od Senatu i może zostać przezeń odwołany.

Artykuł 3.

W zarządzaniu miastem wspomaga Lwa Wolnogradu Senat, będący organem doradczym. W skład Senatu wchodzą wszystkie osoby stale zamieszkujące w Wolnogradzie, to jest posiadające na jego terenie obiekt mieszkalny, oraz wszyscy zarządcy dzielnic. W wyjątkowych przypadkach Senat może rozszerzyć swój skład o dodatkowe osoby. Senat obraduje pod przewodnictwem Lwa Wolnogradu lub Gubernatora.

Artykuł 4.

Pod względem administracyjnym miasto podzielone jest na dzielnice tworzone na mocy decyzji Lwa Wolnogradu. Władzę w dzielnicach sprawują naczelnicy powoływani przez Lwa Wolnogradu. W przypadku, gdy dana dzielnica posiada stałych mieszkańców Lew Wolnogradu chcąc powołać naczelnika musi uzyskać zgodę większości z nich.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#9
Nie mam zastrzeżeń co do projektu. Jedyne co, to uważam, że sformułowanie "w wyjątkowych przypadkach Senat może rozszerzyć swój skład o dodatkowe osoby" jest dosyć nieprecyzyjne, nie wskazuje bowiem, w jaki sposób Senat sam przez się rozszerza własny skład, czy odbywa się to na drodze głosowania senatorów w sprawie przyjęcia osób z zewnątrz, czy decyzją przewodniczącego obradom Senatu, czy jeszcze w jakiś inny sposób... Proponowałbym dlatego też nieco inne brzmienie tego fragmentu, chociażby takie, chyba, że preferujemy inny model dodawania innych osób do składu:

W wyjątkowych przypadkach Gubernator, lub, w razie jego braku, Lew Wolnogradu, może poszerzyć skład Senatu o dodatkowe osoby.
#10
Racja. A czy planujemy to prawo ograniczyć do określonej liczby? Przyznaję, że moją inspiracją był tu senat rzymski, którego skład był cały czas rozszerzany.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości