• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bialeńskie Bojówki Faradobusów
#1
[Obrazek: thumb_85_10_06_19_10_10_55.png]
Bialeńskie Bojówki Faradobusów
(Bialenische Faradobus-Kampfgruppen)

Bialeńskie Bojówki Faradobusów, funkcjonujące także pod niemiecką nazwą Bialenische Faradobus-Kampfgruppen (BFK), są gwardią lenną w służbie dzierżcy Mechanic Faradobusowskich. Jednocześnie, jako że gospodarz Mechanic jest też głową wspólnoty pomiotów Przemysła, dynastii władców Hirschbergii i Weerlandu, stanowią zbrojne ramię rodu w Bialenii. Podstawą formacji stały się dwie kompanie prywatnych rodowych najemników, którzy znaleźli się na terenie Republiki w celu ochrony naszych tutaj interesów i w sporej mierze pełniły podobne funkcje, co obecne BFK.

Zasadniczym celem istnienia Bojówek jest zapewnienie ładu i porządku, ochrona prawa i sprawiedliwości na terenie lenna. Dodatkowo bojówkarze troszczą się o zdrowie i życie Króla Ametysta oraz jego krewnych i gości. Szczegółowe zasady funkcjonowania formacji określa ich Statut.

[Obrazek: 235269816.jpg]

Cytat:
AKTUALNY SKŁAD BIALEŃSKICH BOJÓWEK FARADOBUSÓW

Główny Dowódca: Ametyst Faradobus

Łączna liczba żołnierzy: 2227.

Sztab
Obsługiwany przez 20 osób + 3 samochody osobowe + 2 samochody osobowo-terenowe + samochód ciężarowy STAR + śmigłowiec Boeing 34 CH-47A Chinook.

Kompania Pałacowa
120 żołnierzy (strzelców i kawalerzystów), 3 samochody osobowo-terenowe, 4 samochody osobowe, 6 motocykli, 25 koni.

Zmotoryzowany Batalion Piechoty "UNIERAD"
- Kompania Dowodzenia (plutony: dowodzenia, rozpoznawczy, saperów, medyczny): 140 żołnierzy, 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV, 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV, 7 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5C-APC, 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-AM, 16 samochodów ciężarowo-terenowych, 2 samochody osobowo-terenowe,
- dwie kompanie zmechanizowane (w każdej plutony: dowodzenia, 3 zmechanizowane): po 170 żołnierzy, 14 bojowych wozów piechoty Marder-1, kołowy transporter opancerzony BTR-80, 8 samochodów ciężarowo-terenowych, 2 samochody terenowe, 3 motocykle,
- dwie kompanie piechoty (w każdej plutony: dowodzenia, rozpoznawczy, 2 zmotoryzowane + drużyna gospodarcza): po 150 żołnierzy, 3 samochody terenowe, 10 samochodów ciężarowo-terenowych, 5 motocykli, kuchnia polowa.
- kompania wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutonów moździerzy samobieżnych, pluton wsparcia ogniowego): 120 żołnierzy, 2 bojowych wozów piechoty BMP-2, 7 samobieżnych moździerzy 2S31 Wena, 6 wozów wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV, kołowy transporter opancerzony BTR-80, 6 samochodów ciężarowo-terenowych, 2 samochody terenowe, 3 motocykle,
- kompania logistyczna (plutony: dowodzenia, remontowo-techniczny, uzbrojenia, maziarski, zaopatrzenia): 115 żołnierzy, 6 samochodów terenowych, 4 samochody ciężarowo-terenowe, 5 motocykli.

Łączna liczba żołnierzy: 1015

Drużyny wartownicze
50 drużyn pełniących rotacyjnie wartę w 25 wartowniach ulokowanych na terenie lenna. Każda z nich liczy 10 żołnierzy (dowódca, 4 zwiadowców, podoficer techniczny, 2 strzelców, kierowca, łącznik), dysponuje 2 motocyklami i samochodem osobowo-terenowym.

Łączna liczba żołnierzy: 500 osób.

Sztafety ochronne
8 oddziałów pełniących funkcje porządkowo-wartownicze głównie na terenie wsi. Każda z nich liczy 15 żołnierzy (dowódca, zastępca dowódcy, podoficer techniczny, kierowca, 11 wartowników) i dysponuje samochodem osobowo-terenowym i 4 motocyklami.

Łączna liczba żołnierzy: 120.

Ochotnicza rezerwa

150 ochotników - mieszkańców lenna, mogą zostać wezwani do bieżącej służby w wymiarze dwóch dni w tygodniu. W jej skład wchodzą dodatkowo trzy drużyny młodzieżowe składające się z osób poniżej 20 roku życia, zdobywających umiejętności w zakresie samoobrony (łącznie: 150 wyrostków).

Łączna liczba żołnierzy: 300.

Jednostki morskie
Korweta ORF "Chrabąszcz" -
90 osób,
Kuter ORF "Lolek" - 6 osób,
Kuter ORF "Wanda" - 6 osób,
Kuter ORF "Ryszard Murat" - 6 osób.
Rezerwa - 10 osób.


Łączna liczba żołnierzy: 118.

Jednostki lotnicze
Tymczasowa bsługa Lotniska Wojskowego: 15 specjalistów-szkoleniowców i 50 ochotników przeniesionych z ochotniczej rezerwy BFK.

Łączna liczba żołnierzy: 65.


Aktualnie Bojówki są w trakcie formowania. Trwa intensywna rekrutacja do ochotniczej służby. Docelowo mają jednak osiągnąć maksymalny limit dopuszczany przez ustawę o gwardiach lennych.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Zręby Bojówek zostały już utworzone. Na chwilę obecną zdecydowałem się nie wykorzystywać całego ustawowego limitu, a jedynie wypełnić ogólne zapotrzebowanie. Jestem i tak zwierzchnikiem tylu jawnych i tajnych służb różnych krajów, że nie potrzebuję kolejnej zbrojnej armii, przynajmniej na razie. W szeregi przyjęto niecałe 1800 mieszkańców lenna oraz najemników. Przeważają ci pierwsi ze względu na brak konieczności zapewnienia im stałego zakwaterowania - służbę pełnią zazwyczaj jedynie przez część tygodnia.

Oprócz sztabu i Kompanii Pałacowej, będącej rodzajem osobistej ochrony i podlegającej mi bezpośrednio, trzon gwardii stanowi Zmotoryzowany Batalion Piechoty "UNIERAD", którego siedzibą jest główna kwatera BFK. Jest to główny pododdział bojowy, którym na tę chwilę dysponuję. Ponadto w skład Bojówek wchodzi 50 drużyn wartowniczych, z których połowa pełni stałą służbę w wartowaniach rozsianych na terenie kniaźstwa, a także 8 sztafet ochronnych o funkcjach milicyjnych. Całość uzupełnia kilkuset rezerwistów-ochotników.

Aktualnie żołnierze odbywają ostatnie szkolenia i już wkrótce rozpoczną codzienną służbę. Jednocześnie Sztab planuje pierwsze poszerzenie składu BFK, co nastąpi w najbliższej przyszłości.


[Obrazek: 00072V1DD4H2V9PQ-C122-F4.jpg]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#3
Jako Główny Dowódca BBF wydałem dziś stosowne rozporządzenie regulujące kwestię oznaczeń stopni. Są one wzorowane na tych stosowanych w Narodowej Armii Ludowej NRD. Z jednej strony podkreśla to germańsko-hirschberski charakter tradycji rodowej, a jednocześnie nawiązuje do wzorców obecnych w Aralskiej Armii Narodowej - potężnych siłach zbrojnych utworzonych przez Wielkiego Sternika, które też czerpały z tradycji Enerdowa.

[Obrazek: 85_22_06_19_10_11_11.png]

Trwają też prace nad dalszą rozbudową Bojówek, tym razem o jednostki morskie. Planuję poszerzyć szeregi gwardii o jeden większy okręt bojowy oraz trzy kutry - jeden bojowy i dwa rybackie.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#4
Bialeńskie Bojówki Faradobusów ulegają ciągłej rozbudowie. Co prawda w ostatnich dniach przebywałem w Hirschbergu, gdzie powróciłem z chwilowego urlopu, ale dzięki temu mogłem przywieźć do Bialenii walizki z pieniędzmi służącymi do rozwijania gwardii. Wzbogaciła się ona już o siły morskie w postaci korwety "Morski Chrabąszcz" i trzech przebudowanych kutrów wyposażonych w broń.


Cytat:
Korweta ORF "Morski Chrabąszcz"

Wyporność: 1800 ton,
Długość: 93 metry,
Szerokość: 13 metrów,
Zanurzenie: 7,95 metra
Moc silników: 17 140 kW

Statek napędzany jest przez turbiny parowe, silniki diesla i dwie śruby. Okręt uzbrojony jest w działka standardowe, przeciwrakietowe, przeciwlotnicze, działka ziemia-powietrze oraz wyrzutnie topedowe. Na jego pokładzie znajduje się także jeden śmigłowiec Ka-27.

Załoga składa się z 90 osób.

[Obrazek: 18559_originalimage_chschtpechrpepgchuchshhpipj.JPG]

Cytat:
Uzbrojone kutry patrolowe: ORF "Lolek", ORF "Wanda", ORF "Ryszard Murat"

Wyporność: 100 ton,
Długość: 18 metrów,
Szerokość: 4 metry,
Zanurzenie: 2 metry,
Moc silników: 400 kW

Trzy jednostki są to przerobione kutry rybackie napędzane silnikami spalinowymi. Na ich pokładzie zamontowano po dwa karabiny maszynowe oraz jedno niewielkie działo. Zadaniem kutrów jest stałe patrolowanie wybrzeża dóbr mechanickich, okazyjnie także rzek. Przy okazji załoga zajmuje się łowieniem ryb na użytek własny, formacji i właściciela.

Załoga każdego z kutrów składa się z 6 osób.

[Obrazek: images?q=tbn:ANd9GcQf_bmEHJd-myWPFE-y_JT...5JGjmOU11A]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Feliks Spirkin
#5
[Obrazek: 49526021_544362692747776_627402995741029...tagram.com]

Co prawda jestem aktualnie na urlopie naukowym, ale okazyjnie będę wpadał do Mechanic i coś tu robił. Inaczej moglibyście wszyscy pomyśleć, że nie żyję. W związku z tym zajmę się urozmaicaniem i rozbudową moich tutejszych bojówek. Zorganizowałem na tarasie u mnie w pałacu zebranie Sztabu i wspólnie z oficerami doszliśmy do wniosku, że nasza gwardia potrzebuje także potężnych jednostek lotniczych, a do tego konieczne jest lotnisko i lądowisko, które wkrótce zbudujemy. Okazyjnie będzie ono wykorzystywane również do celów cywilnych.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ronon Dex
#6
[Obrazek: 00415.jpg]

Wraz z wybudowaniem Lotniska Bialeńskich Bojówek Faradobusów imienia Hermana Pole, które znajduje się obok naszej kwatery głównej, możemy na poważnie przystąpić do formowania jednostek lotniczych. Dziś do Mechanic przybyła grupa światowej sławy specjalistów i fachowców: emerytowanych żołnierzy hirschbersko-weerlandzkich sił lotniczych oraz doświadczonych pilotów, mechaników i stewardess różnych linii cywilnych. Zajmą się oni szkoleniem pięćdziesięciu ochotników służących dotąd w ochotniczej rezerwie, którzy dobrowolnie i z radością zgodzili się wziąć udział w naszym eksperymencie. Na potrzeby szkolenia zakupiłem także dwa stare, ale jare śmigłowce, dwa szybowce, awionetkę i jeden samolot Consolidated B-24 Liberator. Eksperci, na czele których stanął BFK-Hauptmann, kapitan wojsk jeszcze mojego Tatusia w stanie spoczynku Rupert zu Nubon, przejmie też tymczasowo opiekę nad lotniskiem, więc będzie mogło ono już funkcjonować w ograniczonym zakresie.

O efektach szkolenia i kolejnych inwestycjach będę dawał znać na bieżąco. Mam nadzieję, że za około miesiąc pierwszy zręb lotniska gwardii lennej będzie gotowy do służby!
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#7
[Obrazek: Wizyta_szefa_Centrum_Lotniczego_1.jpg]

Kursanci, kandydaci na pilotów przechodzą obecnie szkolenie teoretyczne. W ramach intensywnego kursu zapoznają się z zasadami względnego bezpieczeństwa i szczegółami technicznymi maszyn, na których będą ćwiczyć. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie na dniach odbędą się pierwsze próby praktyczne. Niestety nie dysponujemy symulatorem lotu, więc w Sterniku nadzieja że wszystko pójdzie dobrze.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
WIELKI KNIAŹ MECHANICKI, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości