• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bialeńskie Bojówki Faradobusów
#1
[Obrazek: thumb_85_10_06_19_10_10_55.png]
Bialeńskie Bojówki Faradobusów
(Bialenische Faradobus-Kampfgruppen)

Bialeńskie Bojówki Faradobusów, funkcjonujące także pod niemiecką nazwą Bialenische Faradobus-Kampfgruppen (BFK), są gwardią lenną w służbie dzierżcy Mechanic Faradobusowskich. Jednocześnie, jako że gospodarz Mechanic jest też głową wspólnoty pomiotów Przemysła, dynastii władców Hirschbergii i Weerlandu, stanowią zbrojne ramię rodu w Bialenii. Podstawą formacji stały się dwie kompanie prywatnych rodowych najemników, którzy znaleźli się na terenie Republiki w celu ochrony naszych tutaj interesów i w sporej mierze pełniły podobne funkcje, co obecne BFK.

Zasadniczym celem istnienia Bojówek jest zapewnienie ładu i porządku, ochrona prawa i sprawiedliwości na terenie lenna. Dodatkowo bojówkarze troszczą się o zdrowie i życie Króla Ametysta oraz jego krewnych i gości. Szczegółowe zasady funkcjonowania formacji określa ich Statut.

[Obrazek: 235269816.jpg]

Cytat:
AKTUALNY SKŁAD BIALEŃSKICH BOJÓWEK FARADOBUSÓW

Główny Dowódca: Ametyst Faradobus

Łączna liczba żołnierzy: 2109

Sztab
Obsługiwany przez 20 osób + 3 samochody osobowe + 2 samochody osobowo-terenowe + samochód ciężarowy STAR + śmigłowiec Boeing 34 CH-47A Chinook.

Kompania Pałacowa
120 żołnierzy (strzelców i kawalerzystów), 3 samochody osobowo-terenowe, 4 samochody osobowe, 6 motocykli, 25 koni.

Zmotoryzowany Batalion Piechoty "UNIERAD"
- Kompania Dowodzenia (plutony: dowodzenia, rozpoznawczy, saperów, medyczny): 140 żołnierzy, 4 bojowe wozy piechoty CVW-5C-IFV, 3 wozy wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV, 7 kołowych transporterów opancerzonych CVW-5C-APC, 4 kołowe transportery opancerzone CVW-5B-AM, 16 samochodów ciężarowo-terenowych, 2 samochody osobowo-terenowe,
- dwie kompanie zmechanizowane (w każdej plutony: dowodzenia, 3 zmechanizowane): po 170 żołnierzy, 14 bojowych wozów piechoty Marder-1, kołowy transporter opancerzony BTR-80, 8 samochodów ciężarowo-terenowych, 2 samochody terenowe, 3 motocykle,
- dwie kompanie piechoty (w każdej plutony: dowodzenia, rozpoznawczy, 2 zmotoryzowane + drużyna gospodarcza): po 150 żołnierzy, 3 samochody terenowe, 10 samochodów ciężarowo-terenowych, 5 motocykli, kuchnia polowa.
- kompania wsparcia (pluton dowodzenia, 2 plutonów moździerzy samobieżnych, pluton wsparcia ogniowego): 120 żołnierzy, 2 bojowych wozów piechoty BMP-2, 7 samobieżnych moździerzy 2S31 Wena, 6 wozów wsparcia ogniowego CVW-5C-ACV, kołowy transporter opancerzony BTR-80, 6 samochodów ciężarowo-terenowych, 2 samochody terenowe, 3 motocykle,
- kompania logistyczna (plutony: dowodzenia, remontowo-techniczny, uzbrojenia, maziarski, zaopatrzenia): 115 żołnierzy, 6 samochodów terenowych, 4 samochody ciężarowo-terenowe, 5 motocykli.

Łączna liczba żołnierzy: 1015

Drużyny wartownicze
50 drużyn pełniących rotacyjnie wartę w 25 wartowniach ulokowanych na terenie lenna. Każda z nich liczy 10 żołnierzy (dowódca, 4 zwiadowców, podoficer techniczny, 2 strzelców, kierowca, łącznik), dysponuje 2 motocyklami i samochodem osobowo-terenowym.

Łączna liczba żołnierzy: 500 osób.

Sztafety ochronne
8 oddziałów pełniących funkcje porządkowo-wartownicze głównie na terenie wsi. Każda z nich liczy 15 żołnierzy (dowódca, zastępca dowódcy, podoficer techniczny, kierowca, 11 wartowników) i dysponuje samochodem osobowo-terenowym i 4 motocyklami.

Łączna liczba żołnierzy: 120.

Ochotnicza rezerwa

200 ochotników - mieszkańców lenna, mogą zostać wezwani do bieżącej służby w wymiarze dwóch dni w tygodniu. W jej skład wchodzą dodatkowo trzy drużyny młodzieżowe składające się z osób poniżej 20 roku życia, zdobywających umiejętności w zakresie samoobrony (łącznie: 150 wyrostków).

Łączna liczba żołnierzy: 350.


Aktualnie Bojówki są w trakcie formowania. Trwa intensywna rekrutacja do ochotniczej służby. Docelowo mają jednak osiągnąć maksymalny limit dopuszczany przez ustawę o gwardiach lennych.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Zręby Bojówek zostały już utworzone. Na chwilę obecną zdecydowałem się nie wykorzystywać całego ustawowego limitu, a jedynie wypełnić ogólne zapotrzebowanie. Jestem i tak zwierzchnikiem tylu jawnych i tajnych służb różnych krajów, że nie potrzebuję kolejnej zbrojnej armii, przynajmniej na razie. W szeregi przyjęto niecałe 1800 mieszkańców lenna oraz najemników. Przeważają ci pierwsi ze względu na brak konieczności zapewnienia im stałego zakwaterowania - służbę pełnią zazwyczaj jedynie przez część tygodnia.

Oprócz sztabu i Kompanii Pałacowej, będącej rodzajem osobistej ochrony i podlegającej mi bezpośrednio, trzon gwardii stanowi Zmotoryzowany Batalion Piechoty "UNIERAD", którego siedzibą jest główna kwatera BFK. Jest to główny pododdział bojowy, którym na tę chwilę dysponuję. Ponadto w skład Bojówek wchodzi 50 drużyn wartowniczych, z których połowa pełni stałą służbę w wartowaniach rozsianych na terenie kniaźstwa, a także 8 sztafet ochronnych o funkcjach milicyjnych. Całość uzupełnia kilkuset rezerwistów-ochotników.

Aktualnie żołnierze odbywają ostatnie szkolenia i już wkrótce rozpoczną codzienną służbę. Jednocześnie Sztab planuje pierwsze poszerzenie składu BFK, co nastąpi w najbliższej przyszłości.


[Obrazek: 00072V1DD4H2V9PQ-C122-F4.jpg]
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#3
Jako Główny Dowódca BBF wydałem dziś stosowne rozporządzenie regulujące kwestię oznaczeń stopni. Są one wzorowane na tych stosowanych w Narodowej Armii Ludowej NRD. Z jednej strony podkreśla to germańsko-hirschberski charakter tradycji rodowej, a jednocześnie nawiązuje do wzorców obecnych w Aralskiej Armii Narodowej - potężnych siłach zbrojnych utworzonych przez Wielkiego Sternika, które też czerpały z tradycji Enerdowa.

[Obrazek: 85_22_06_19_10_11_11.png]

Trwają też prace nad dalszą rozbudową Bojówek, tym razem o jednostki morskie. Planuję poszerzyć szeregi gwardii o jeden większy okręt bojowy oraz trzy kutry - jeden bojowy i dwa rybackie.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
SEKRETARZ GENERALNY WIELKIEGO STERNIKA, LEW WOLOGRADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, OJCIEC OJCÓW, PASTERZ PASTERZY, SĘDZIA V-ŚWIATA
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości