• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zarządzenia i Postanowienia Rektora
#1
ZARZĄDZENIE REKTORA WS. POWOŁANIA WYDZIAŁU ORAZ ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NAUKOWEGO

z dnia 16 maja 2019 r.

Artykuł 1.

Tworzy się Wydział Wojskowy.
Artykuł 2.

Zatrudnia się mgra net. Ronona Dex na stanowisku asystenta.

Artykuł 3.

Powołuje się mgra net. Ronona Dexa na stanowiska Dziekana Wydziału Wojskowego.


Artykuł 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
/-/ prof. net. Andrzej Swarzewski
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#2

POSTANOWIENIE REKTORA WS. NADANIA TYTUŁU ZAWODOWEGO MAGISTRA

z dnia 13 czerwca 2019 r.


Artykuł 1.

Nadaje się Bartłomiejowi Demiatyczowi tytuł zawodowy magistra netowego politologii w oparciu o pracę magisterską na temat: "Zagadnienie bastionunizmu w warunkach polskiego Mikroświata ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn niepowodzeń różnorodnych prób wdrażania wielu jego postaci na Pollinie i prawideł socjologicznych dyktujących los w rzeczywistości mikronacyjnej".
Artykuł 2.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.


/-/ prof. net. Andrzej Swarzewski
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego#3
Dziękuję serdecznie za uznanie i nadanie tytułu. Zapowiadam niezaprzestanie dalszej "kariery naukowej".
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • AndrzejSwarzewski
#4
Bardzo cieszy mnie ta deklaracja, na Uniwersytecie brakuje kadry, a Pańska praca magisterska była świetna. Z ogromną radością częściej czytałbym Pańskie publikacje. Smile
#5
ZARZĄDZENIE REKTORA WS. POWOŁANIA WYDZIAŁU ORAZ ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA NAUKOWEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Artykuł 1.

Tworzy się Wydział Historii Najnowszej mikroświata, który obejmuje dwie dyscypliny naukowe: historię oraz nauki o kulturze i religii.
Artykuł 2.

Zatrudnia się dra net. Ametysta Faradobusa a stanowisku docenta. 

Artykuł 3.

Powołuje się dra net. Ametysta Faradobusa na stanowisko Dziekana Wydziału Historii Najnowszej Mikroświata.


Artykuł 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 
/-/  prof. net. Andrzej Swarzewski
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
#6
ZARZĄDZENIE REKTORA WS. ZMIANY STANOWISKA

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Artykuł 1.

Zatrudnia się prof. net. Ametysta Faradobusa, dotychczasowego docenta, na stanowisku profesora.


Artykuł 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 
/-/  prof. net. Andrzej Swarzewski
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
#7
ZARZĄDZENIE REKTORA WS. POWOŁANIA WYDZIAŁU MIKROZOFII I GEOPOLITYKI

z dnia 13 lutego 2020 r.

Artykuł 1.

W miejsce Instytutu Geopolityki i Nauk Politycznych tworzy się Wydział Mikrozofii i Geopolityki, który obejmuje dwie dyscypliny naukowe: filozofia oraz nauki o polityce i administracji.
Artykuł 2.

Stanowisko Dziekana powierza się prof. zw. drowi hab. Andrzejowi Swarzewskiemu. 
Artykuł 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia. 
/-/  prof. net. Andrzej Swarzewski
Rektor Uniwersytetu Bialeńskiego
#8
Cytat:
Zarządzenie
Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego
nr 1/2020 z dnia 18 października 2020 roku

ws. zmian organizacyjnych

Na podstawie art. 6. Statutu Uniwersytetu Bialeńskiego

Art. 1.
1. Wydział Historii Najnowszej Mikroświata zostaje przekształcony w Wydział Nauk Humanistycznych prowadzący działalność naukowo-dydaktyczną we wszystkich dyscyplinach humanistycznych ze szczególnym uwzględnieniem historii, archeologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze, filozofii oraz religioznawstwa.
2. Potwierdza się, że stanowisko Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych sprawuje prof. net. Ametyst Faradobus.

Art. 2.
1. Wydział Mikrozofii i Geopolityki przekształcony w Wydział Nauk Humanistycznych prowadzący działalność naukowo-dydaktyczną we wszystkich dyscyplinach społecznych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, antropologii kulturowej, socjologii i filozofii politycznej, .
2. Z uwagi na wakat na stanowisku Dziekana Wydział czasowo podlegać będzie pod bezpośredni zarząd Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
prof. net. dr h. c. mgr
Ametyst Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej - p. o. Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst z rodu Faradobusów
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Przywódca Nacji,
Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy,
Nieustająco Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#9
Cytat:
Zarządzenie
Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego
nr 2/2020 z dnia 19 października 2020 roku

ws. zwolnienia pracownika

Na podstawie art. 6. Statutu Uniwersytetu Bialeńskiego

Art. 1.
Z uwagi na zaprzestanie działalności mikronacyjnej zwalniam dra net. Michelangelo Piccolominiego ze stanowiska docenta na Wydziale Nauk Humanistycznych z możliwością ubiegania się o ponowne zatrudnienie z zaliczeniem dotychczasowego stażu pracy po wznowieniu aktywności.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
prof. net. dr h. c. mgr
Ametyst Faradobus
Prezydent Republiki Bialeńskiej - p. o. Rektora Uniwersytetu Bialeńskiego
prof. net. dr h. c. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst z rodu Faradobusów
Prezydent Republiki Bialeńskiej, Przywódca Nacji,
Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy,
Nieustająco Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości