• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt ustawy o Instytucie Pracy
#1
Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,
Korzystając z przysługującej mi inicjatywy ustawodawczej składam wstępny projekt ustawy o Instytucie Pracy autorstwa Jana de Kaniewskiego. Zarządzam trzydniową debatę, dopuszczam do udziału w niej również twórcę projektu.

Cytat:Art. 1. Instytut Pracy jest instytucją z zakresu pośrednictwa oraz aktywizacji zawodowej, badająca rynek pracy.

Art. 2. Osoba zgłaszająca nabór na dane stanowisko musi umieścić ogłoszenie w Instytucie Pracy.

Art. 3. Instytut Pracy prowadzi rejestr osób posiadających zajęcie, pozostających bez zajęcia oraz wszelkie inne spisy, rejestry dotyczące bialeńskiego rynku pracy.

Art. 4. Na czele  Instytutu Pracy stoi mianowany przez prezydenta, na trzymiesięczną kadencję inspektor z możliwością jego odwołania przed upływem kadencji.

Art. 5. Inspektor Instytutu Pracy posiada prawo do powoływania pracowników Instytutu Pracy, wykonuje swą funkcję bezpośrednio lub z upoważnienia, za pomocą osób zatrudnionych w Instytucie Pracy.

Art. 6. Inspektor Instytutu Pracy na początku swojej kadencji przedstawia plan działań w skład którego wchodzi polityka kadrowa, organizacja wewnątrz instytutu oraz polityka monitorowania i aktywizacji zawodowej.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
#2
Nic ująć, nic dodać. Składam wniosek o skrócenie debaty.
#3
Przychylam się do wniosku, przechodzimy do głosowania.
#4
ZA
#5
Oddaję głos ZA.
/-/Thomas von Lisendorff - Dostojewski
Wielki Kniaź Lisendorff 
Admirał MW SZ RB 
p. o. Prezes BZS
#6
Projekt został przyjęty jednogłośnie. Gratuluję twórcy projektu.
#7
Cytat:Projekt został przyjęty jednogłośnie.
Mój głos byłby również "ZA"... i wtedy byłoby "jednogłośnie" - tyle, że nikt jak widzę nie poczekał nawet 24 godzin od chwili rozpoczęcia głosowania na oddanie głosów przez wszystkich posłów.

Z całym szacunkiem, ale głosowania trwające nawet nie 12 godzin to lekka przesada...
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#8
Nie spojrzałem, mój błąd, przepraszam.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości