• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wniosek o rejestrację partii politycznej
#1
Panie Prezydencie,
Niniejszym składam wniosek o rejestrację zrzeszenia o charakterze partii politycznej, o nazwie "Ruch Czwartej Pozycji". Wymagane przez ustawę elementy wniosku załączam poniżej.

Statut:

Cytat:
Statut Ruchu Czwartej Pozycji
z dnia 20 lipca 2019 r.

Art. 1.
1. Ruch Czwartej Pozycji jest partią polityczną działającą na terytorium Republiki Bialeńskiej.
2. Skrótem nazwy partii jest R4P.
3. Logo partii przedstawione jest w załączniku do statutu.
4. Siedzibą partii jest Wolne Miasto Stołeczne Wolnograd.

Art. 2.
1. Celem Ruchu Czwartej Pozycji jest wprowadzanie w życie jego założeń ideowych poprzez wpływanie na politykę państwa, a także działalność w sferze metapolitycznej.
2. Ruch Czwartej Pozycji realizuje swoje cele metodami demokratycznymi i przewidzianymi w prawie Republiki Bialeńskiej.

Art. 3.
1. Na czele partii stoi Przewodniczący, zwany również Liderem.
2. Pierwszym Przewodniczącym Ruchu Czwartej Pozycji jest jego założyciel.
3. Wybór każdego kolejnego Przewodniczącego odbywa się bezwzględną większością głosów na Plenum Ruchu każdorazowo po rezygnacji poprzedniego bądź utracie przezeń zdolności prawnej do kierowania Ruchem.

Art. 4.
1. Plenum Ruchu jest organem gromadzącym ogół jego członków.
2. Plenum zwoływane jest przez Przewodniczącego w wyznaczonym przez niego czasie, z wyjątkiem sytuacji opisanej w artykule 3 ustęp 3.
3. Głos każdego uczestnika Plenum jest równy.

Art. 5.
1. Członkiem Ruchu może zostać każdy obywatel Republiki Bialeńskiej, który identyfikuje się z ideami głoszonymi przez partię.
2. Członkostwo nadawane jest i odbierane przez Przewodniczącego.

Art. 6.
1. Statut wchodzi w życie z chwilą rejestracji partii.
2. Statut może zostać zmieniony decyzją Plenum Ruchu wyrażoną większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów.

Załącznik
[Obrazek: RSBkuql.png]

Lista członków:

Cytat:1. Bartłomiej Demiatycz
#2
Wniosek rozpatruję pozytywnie.
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Bartłomiej Demiatycz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości