• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Powszechny Kongres Ludowy
#1
Cytat:
Statut Dżamahiriji Bialeńskiej 
z XX.XX.2019

[Obrazek: knK83ML.png]

I. Wstęp


Art. 1. Miasta Bengazi, Bałdarasz, Złota Góra, Mesjano, Topolno, Ajszaburgia oraz z nimi powiązane terytoria, tworzą pod nazwą “Dżamahirija Bialeńska” samorząd , nierozerwalnie zintegrowany z Republiką Bialeńską. 
Art. 2. Godłem Dżamahiriji Bialeńskiej jest wizerunek złotego orła, z głową skierowaną w lewą stronę, z szarfą, na której znajduje się napis “Dżamahirija Bialeńska”. 
Flagą samorządu jest prostokąt, w którego skład wchodzą kolory zielony i biały, ułożone w trzech poziomach, równoległych pasach tej samej szerokości, z których to u góry, jest koloru zielonego, środkowy białego, a dolny zielonego. Pośrodku w centralnym miejscu flagi, na białym pasie, znajduje się godło Dżamahiriji Bialeńskiej.
Art. 3. Władzę samorządową sprawują obywatele Dżamahiriji Bialeńskiej
Art. 4. Językiem urzędowym jest język bialeński oraz jahołdzki. 
Art. 5. Bez poprzedzającej zgody Republiki Bialeńskiej, w żadnym wypadku Dżamahirija Bialeńska nie może:
1. Służyć jako miejsce stacjonowania wojsk innego państwa.
2. Prowadzić własnej polityki zagranicznej.
3. Ograniczać swobody wypowiedzi osób znajdujących się na jej terenie.
Art. 6. Konstytucja Republiki Bialeńsiej jest najważniejszym aktem normatywnym w hierarchii prawa Dżamahiriji Bialeńskiej.

II. Ludowy Komitet Dżamahiriji


Towarzysze!

W związku z tym, iż jest już najwyższa pora, abyśmy wszyscy wzięli się do sumiennej pracy, musimy uchwalić statut Dżamahiriji Bialeńskiej. Jest on niezbędny, aby nasz samorząd mógł swobodnie prosperować. Dlatego dzisiaj postanowiłem uczynić pierwszy krok i napisać pierwszy rozdział. Zapraszam wszystkich do współpracy w tej kwestii, ponieważ dobrze by było, aby w tworzenie owego statutu, zaangażowała się większa ilość osób. W końcu ten dokument jest tym najważniejszym, który to ureguluje codzienne życie w Dżamahiriji. Powszechny Kongres Ludowy jest oddolnym ruchem, którego celem jest skupienie wszystkich chętnych osób, które mają życzenie zaangażować się w rozwój DB. Dlatego każdy kto jest zainteresowany, śmiało może się tutaj wypowiedzieć i przedstawić swoje poglądy.
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png][Obrazek: Ppng_qaqehqe.png][Obrazek: ppr-minip_qaqenrq.png]
#2
Towarzyszu Feliksie czy istnieje jakiś słownik bądź kurs nauki języka Bialeńskiego ?

Postulował bym rozszerzenie art 6 o spis hierarchii aktów prawnych. W formie art. 6a. Bądź w innym rozdziale ukazać jak wygląda prawo w Dżamahariji Bialeńskiej.
Ajatollah Ali ibn Abi Talib
#3
Dobrze byłoby, gdyby Towarzyszka Akrypa ustosunkowała się do proponowanych działań do podjęcia w Dżamahiriji. W końcu to ona jest przywódczynią i nie chcielibyśmy chyba podejmować działań za jej plecami.
#4
Z tego też powodu wszystko jest ustalane w sferze teoretycznej i żadne działania nie mają mocy prawnej. Nie chcemy nieporozumień i działań za plecami.  Wink
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png][Obrazek: Ppng_qaqehqe.png][Obrazek: ppr-minip_qaqenrq.png]
#5
Moja propozycja drugiego rozdziału, oparty o kaddafistowską konstytucję Libii. To właściwie wprowadzenie demokracji bezpośredniej, czyli tak jak deklarowaliście. Przyznam, że projekt ten traktuję jako eksperyment w kontekście przyszłych zmian w Bialenii. Być może Bialeńczycy są już na takim stadium rozwoju społecznego, który pozwoli na wprowadzenie pewnej formy demokracji bezpośredniej, a ja będę mógł przejść na pozycję podobną do tej, którą pełnił późny Kaddafi. Zobaczymy, wiele zależy od efektu eksperymentu dżamahirijskiego.

Cytat:WŁADZE DŻAMAHIRIJI BIALEŃSKIEJ
Artykuł x
Ludowy Komitet Dżamahiriji stanowi najwyższą władzę w Dżamahiriji Bialeńskiej. Będzie wykonywać uprawnienia związane z interesem regionu autonomicznego, ogłaszać prawa, decydować w imieniu narodu o ogólnej polityce regionu i podejmować wszelkie decyzje, które uzna za niezbędne dla ochrony ideałów Powstania Marcowego i ładu społecznego.
 
Artykuł x
(1) Ludowy Komitet Dżamahiriji wybiera swojego Przewodniczącego. Ponadto może mianować innych urzędników i ustalać ich kompetencje.
(2) Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji zapewnia wykonanie ogólnej polityki regionu zgodnie z decyzjami Ludowego Komitetu Dżamahiriji.
(3) Każdy urzędników jest odpowiedzialny za realizację powierzonych mu zadań bezpośrednio przed Ludowym Komitetem Dżamahiriji.
 
Artykuł x
Każdy członek Ludowego Komitetu Dżamahiriji może przygotować projekt prawa. Decyzje o uchwaleniu nowych praw uchwalana są zwykłą większością głosów przez Ludowy Komitet Dżamahiriji.
 
Artykuł x
(1) Obrady Ludowego Komitetu Dżamahiriji mogą zostać zwołane przez Przewodniczącego lub co najmniej dwóch członków.
(2) Członkowie zarządzający obrady mogą zadecydować, że poprowadzi je osoba inna niż Przewodniczący.
 
Artykuł x
Celem wszystkich uchwalonych w oparciu o niniejszy Statut praw musi być ochrona zasad wspólnoty oraz praw, godności i wolności jednostek.
#6
Cytat:Dobrze byłoby, gdyby Towarzyszka Akrypa ustosunkowała się do proponowanych działań do podjęcia w Dżamahiriji. W końcu to ona jest przywódczynią i nie chcielibyśmy chyba podejmować działań za jej plecami.Cytat:Z tego też powodu wszystko jest ustalane w sferze teoretycznej i żadne działania nie mają mocy prawnej. Nie chcemy nieporozumień i działań za plecami.  [Obrazek: wink.png]

Może warto by przywódcy, bez których trudno podjąć jakiekolwiek decyzje w chwili gdy są dotknięci realiozą wyznaczali swoich zastępców - i dawali im prawo do podejmowania decyzji?

Realioza, to rzecz normalna - co jakiś czas dotyka każdego z nas i trudno mieć o to pretensje. Jednak z doświadczenia wiem, że nawet przy ostrym "ataku realiozy" można na chwilę wejść, choćby z telefonu i scedować tymczasowo na kogoś uprawnienia.

Obecna sytuacja DB jest taka, że jest w zasadzie nieaktywna, a aktywować jej nie można (pomimo chęci niektórych osób) bo najbardziej nieaktywny jest przywódca i nie można podjąć żadnej decyzji lub odwlekają się one nadmiernie w czasie.

Czy władze DB skoro mają Przewodniczącego, to nie mogą powołać sobie jego zastępcy? Przewodniczący niech sobie "urlopuje", a ten Zastępca Przewodniczącego niech ma możliwość działania i podejmowania decyzji.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#7
Andrzeju, zasadniczo nie mam zastrzeżeń, ponieważ pomysł demokracji bezpośredniej jest ciekawy i w obecnej sytuacji jest jedynym sensownym rozwiązaniem. Jednak do tego rozdziału trzeba dodać jeszcze wzmiankę o tym, w jaki sposób obywatel DB staje się członkiem LKD oraz o tym, że przewodniczącego można odwołać zwykłą większością głosów. No i jeszcze można by znaleźć jakąś bardziej klimatyczną nazwę dla stanowiska "urzędnika".
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png][Obrazek: Ppng_qaqehqe.png][Obrazek: ppr-minip_qaqenrq.png]
#8
Słuszna uwaga. Ale jeśli tak, to musielibyśmy też sprecyzować prawnie to, kto jest obywatelem Dżamahiriji Bialeńskiej.
Hmmm, to zamiast "urzędnika" można wpisać "funkcjonariusza", chyba że ktoś ma jeszcze inny pomysł.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości