• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Program wyborczy BPD - XLIII kadencja
#1
Program wyborczy Bialeńskiej Partii Demokratycznej
w związku ze złożeniem listy kandydatów na posłów
do Parlamentu XLIII kadencji.


Drodzy Rodacy!

W poprzedniej kadencji Parlamentu założyliśmy trzy główne cele działania czyli dalsze utrzymanie stabilności Państwa, obrona Republiki przed nadmiarem biurokracji oraz rozwój gospodarczy Republiki.

Cele te w zasadzie zostały osiągnięte – stabilność Państwa została utrzymana, nie występuje w Bialenii nadmiar biurokracji, bo tworzyliśmy tylko akty prawne niezbędne do funkcjonowania Państwa oraz takie, które były potrzebne do realizacji nowych pomysłów. W zasadzie najmniej posunęliśmy się z rozwojem gospodarczym – tutaj trzeba uderzyć się w piersi, bo nie udało się poświęcić Bialeni tyle czasu by przywrócić funkcjonowanie wszystkich czy nawet większości przedsiębiorstw, choć w związku z budową gwardii lennych dwa wykazywały nawet sporą aktywność. Kwestię aktywizacji pozostałych firm trzeba będzie przenieść na kolejną kadencję.

Sprawą, która nie była zaplanowana przed poprzednimi wyborami, a która wyszła w trakcie była kwestia gwardii lennych. Jak na dość krótki czas ich istnienia to można stwierdzić, że sprawy posuwają się naprzód – na tyle na ile pozwala czas spędzony w mikroświecie. Zadanie to jednak jest długoterminowe i powinno być kontynuowane, a w tej materii najważniejsza jest systematyczność działań, a nie ich pośpiech.

Jakie cele stawia sobie BPD i ja osobiście na najbliższą kadencję?

Poza celami stałymi czyli utrzymaniem stabilności Państwa oraz unikaniem nadmiaru biurokracji wyznaczamy sobie następujące zadania:

1/  Dalszy rozwój regionów. O ile bowiem Rzesza Bialeńska, pomimo niepokojącej ostatnio absencji Lwa Wolnogradu rozwija się systematycznie, co jest w dużej mierze zasługą lenników, bo „konstrukcja” tego regionu w zasadzie opiera się na aktywności poszczególnych lenn i miast – to już Dżamahiria Bialeńska zapadła w marazm.

Z tego stanu zastoju trzeba ten region wyprowadzić. Uważam, że nie jest to tylko sprawa mieszkańców tego regionu, ale jest to sprawa ważna dla Naszego Kraju i jego rozwoju. W związku z tym zamierzam udzielić możliwie daleko idącej pomocy Dżamahiriji – tak by region stał się aktywny. Tutaj już pewne środki podjąłem w tej kadencji – ustawa o gwardiach Rzeszy i Dżamahiriji została stworzona, złożona i jest głosowana w Parlamencie.

2/  Podjęcie próby stworzenia jakiejś usystematyzowanej gospodarki w Republice. Tutaj oczywiście przy pełnej współpracy z innymi, spoza naszej partii – którzy chcieliby się w to zaangażować. Przy czym DPB stoi na stanowisku, że gospodarka inna niż tylko narracyjna nie może być wprowadzona „na siłę” – bo pamiętamy złe, przeszłe doświadczenia z „gospodarką księgowych”, która faktycznie spowodowała rozkład gospodarki i całkowity brak chęci do działania u przedsiębiorców. Gospodarka oparta na walucie i jej sile nabywczej może być stworzona tylko wtedy, jeżeli w pierwszej kolejności Bajtuś będzie mógł nam stworzyć sprawny system informatyczny,

Jeśli chodzi o kwestie polityczne podnoszone przez inne ugrupowania to Bialeńska Partia Demokratyczna, jako ugrupowanie republikańskie i demokratyczne stoi na stanowisku, że wszystkie zrzeszenia Obywateli RB muszą być równe wobec prawa i być przez Państwo traktowane równo. Stąd nie będziemy popierać pomysłów tworzenia „religii państwowych” i stawiania jakiegokolwiek zrzeszenia obywateli (obojętnie czy o charakterze wyznaniowym czy świeckim) w pozycji uprzywilejowanej. Jednocześnie jednak będziemy sprzeciwiali jakimkolwiek formom dyskryminacji. Wszyscy Obywatele Republiki mają równe prawa i tak powinno pozostać.

W kwestii Gabinetu Prezydenta nie mamy jakiegoś ugruntowanego zdania… jego nieaktywność nie wynika w błędnych założeń, ale po prostu jest wynikiem braku chętnych do pracy w nim. Nie będziemy się upierać przy zachowaniu zapisów dotyczących Gabinetu Prezydenta - ale pod warunkiem, że pomysł na jego zamianę na coś innego będzie miał sens i szansę na rzeczywiście aktywne działania.

Sensu skracania kadencji Parlamentu też nie bardzo widzimy, ale nie będziemy się upierać przy zachowaniu obecnej długości kadencji. Jeżeli pomysłodawcy takich rozwiązań przekonają nas, że krótsze kadencje przyniosą rzeczywistą korzyść to jak najbardziej mogą uzyskać w tej materii nasze poparcie.

W kwestiach międzynarodowych nie widzimy powodu do izolacjonizmu, ale też niekoniecznie trzeba zawierać układy za wszelka cenę i z każdym. Tutaj należy iść na jakość, a nie na ilość. Miarą dobrej polityki zagranicznej nie jest ilość państw, z którymi podpiszemy traktaty czy nawiążemy stosunki, ale rzeczywiste korzyści jakie z tego wynikną. Sens ma taka współpraca, która rodzi aktywność po obu stronach, z samych traktatów i wymiany ambasadorów niewiele wynika.

Mamy nadzieje, że dotychczasowe działania członków naszej partii czyli Ametysta Faradobusa, Andrzeja Swarzewskiego i moje przekonują Wyborców co do naszego zaangażowania i woli działania dla dobra Naszej Ojczyzny.

Przewodniczący Bialeńskij Partii Demokratycznej
Ronon Dex
(-)
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • AndrzejSwarzewski, Bartłomiej Demiatycz
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości