• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Zarządzenia i rozkazy.
#1
[Obrazek: cyzZtu5.png]

ZARZĄDZENIE
MINISTRA - KOMISARZA DŻAMAHIRIJI BIALEŃSKIEJ
z dnia 15 sierpnia 2019
w sprawie powołania Ludowej Gwardii Dżamahiriji

1. Na mocy nadanych mi uprawnień oraz zgodnie z ustawą o gwardiach Rzeszy i Dżamahiriji Bialeńskiej i powiązaną ustawą o gwardiach lennych powołuję do życia Ludową Gwardię Dżamahiriji.

2. Zadaniem Ludowej Gwardii Dżamahiriji jest ochrona terytorium regionu i jego ludności oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego.

3. Do czasu ostatecznego ustalenia liczebności i stanu Ludowej Gwardii Dżamahiriji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi będzie ona tworzona tylko w elementach, które z prawnego punktu widzenia nie budzą wątpliwości.

4. Do czasu wyboru docelowych władz Dżamahiriji Bialeńskiej i podjęcia przez nie decyzji dotyczących dalszego rozwoju i kierowania tą formację - dowództwo nad Ludową Gwardią Dżamahiriji będę sprawował osobiście.

5. Ludowa Gwardia Dżamahiriji będzie składała się z czterech elementów:
- sił lądowych
- sił lotniczych
- sił morskich
- sił policyjnych

6. Docelowe nazwy tych formacji zostaną nadane przez docelowo wybrane władze Dżamahiriji Bialeńskiej.

7. W celu upodobnienia Ludowej Gwardii Dżamahiriji do innych podobnych formacji powstających na mocy ustawy o gwardiach lennych i ustawy o gwardiach Rzeszy i Dżamahiriji Bialeńskiej - formacja ta będzie upodobniona "III-światowym" klimatem do powstających gwardii lennych.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2019.

Marszałek Wielki Ronon Dex
(-)
Minister - Komisarz Dżamahiriji Bialeńskiej
Tymczasowy Zarządca Dżamahiriji Bialeńskiej
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#2
[Obrazek: cyzZtu5.png]

ROZKAZ
p.o. DOWÓDCY LUDOWEJ GWARDII DŻAMAHIRIJI
z dnia 15 sierpnia 2019
w sprawie formowania Sił Lotniczych Ludowej Gwardii Dżamahiriji

1. Z dniem 15.08.2019 rozpoczyna się proces tworzenia Sił Lotniczych Ludowej Gwardii Dżamahiriji.

2. Powołuje się do życia niżej wymienione jednostki lotnicze:

- 1 Pułk Obrony Powietrznej (1 POP)
- 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (2 PLM)
- 3 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (3 PLM)
- 4 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (4 PLM)

- 5 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego (5 PLM)
- 6 Pułk Myśliwsko-Szturmowy (6 PMSz)
- 7 Pułk Bombowo-Rozpoznawczy (7 PBR)
- 8 Pułk Bombowo-Rozpoznawczy (8 PBR)

3. Przyjmuje się do uzbrojenia niżej wymienione samoloty:

- Samolot myśliwski F-717M4 (1 POP)
- Samolot myśliwski F-717M3 (2 PLM, 3 PLM)
- Samolot myśliwski F-438M14 (4 PLM, 5 PLM)
- Samolot myśliwski F-438M16 (6 PMSz)
- Lekki samolot bombowy B-702M5 (7 PBR, 8 PBR)
- Samolot myśliwsko-rozpoznawczy FB-703M2 (7 PBR, 8 PBR)

Marszałek Wielki Ronon Dex
(-)
p.o. Dowódcy Ludowej Gwardii Dżamahiriji
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#3
[Obrazek: cyzZtu5.png]

ROZKAZ
p.o. DOWÓDCY LUDOWEJ GWARDII DŻAMAHIRIJI
z dnia 17 sierpnia 2019
w sprawie formowania Sił Morskich Ludowej Gwardii Dżamahiriji

1. Z dniem 17.08.2019 rozpoczyna się proces tworzenia Sił Morskich Ludowej Gwardii Dżamahiriji.

3. Do czasu ustalenia ostatecznej liczebności i możliwości sprzętowych oraz wyboru docelowych władz Dżamahiriji Bialeńskiej, do słuzby przyjmuje się tylko jednostki i sprzęt, których możliwość posiadania nie budzi wątpliwości.

2. Wprowadza się do służby następujące jednostki morskie:

- Lotniskowiec floty, oznaczony numerem taktycznym LF-01,
- 6 dużych niszczycieli oznaczonych numerami taktycznymi od ND-01 do ND-06.

3. Kwestię nadania nazw okrętom pozostawia się otwartą do czasu powołania właściwych władz Dżamahiriji.

4. Tworzy się 1. Pokładową Grupę Lotniczą w składzie:

- 3 dywizjony myśliwskie wyposażone w pokładowe samoloty F-438M15,
- Dywizjon myśliwski wyposażony w samoloty F-506M5,
- Dywizjon bombowo-torpedowy wyposażony w samoloty TB-541M3.

5. Wprowadzone do służby jednostki morskie, wraz z grupa lotniczą tworzą 1. Eskadrę Okrętów Ludowej Gwardii Dżamahiriji.


Marszałek Wielki Ronon Dex
(-)
p.o. Dowódcy Ludowej Gwardii Dżamahiriji
PREZYDENT REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Wielki Kniaź - posiadacz lenna Razorno
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • AndrzejSwarzewski
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości