• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ustawa o Wyspach Przyjaźni
#1

Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej,
o utworzenie Departamentu Wysp Przyjaźni

z dnia xxx 2019 r.


Artykuł 1.

1. Na terytorium Wysp Przyjaźni tworzy się Departament Wysp Przyjaźni.

2. Terytorium Departamentu Wysp Przyjaźni uznaje się za region autonomiczny, na którym obowiązują wszystkie akty normatywne powszechnie obowiązujące na terenie Republiki Bialeńskiej..

Artykuł 2.

1. Władza zwierzchnia w Departamencie Wysp Przyjaźni należy do Zgromadzenia Wyspiarskiego

2. W skład Zgromadzenia Wyspiarskiego wchodzą wszyscy obywatele bialeńscy, którzy wyrażą taką wolę oraz wyrażające taką wolę osoby nieposiadające obywatelstwa bialeńskiego, jeśli uzyskają zgodę Zgromadzenia Wyspiarskiego. 

3. Zgromadzenie Wyspiarskie podejmuje wszystkie decyzje zwykłą większością głosów w postaci uchwał.


Artykuł 4.

1. Obradom Zgromadzenia Wyspiarskiego przewodniczy Gubernator. 

2. Gubernator Departamentu Wysp Przyjaźni powoływany jest przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej. Zgromadzenie Wyspiarskie może udzielić Gubernatorowi powołanemu przez Prezydenta konstruktywnego wotum nieufności, powołując w jego miejsce własnego kandydata. Wotum nieufności może zostać udzielone tylko, jeśli wniosek poparło co najmniej trzech członków Zgromadzenia Wyspiarskiego.

3. Prezydent może odwołać powołanego przez siebie Gubernatora bez podania przyczyny, zaś Gubernatora powołanego przez Zgromadzenie Wyspiarskie w przypadku nierozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni. Zgromadzenie Wyspiarskie może odwołać Gubernatora bez podania przyczyny.

4. W przypadku wakatu na stanowisku Gubernatora jego obowiązki pełni Prezydent Republiki Bialeńskiej. 

Artykuł 5.

1. Pierwszym Gubernatorem Departamentu Wysp Przyjaźni zostanie Łukasz Robert.

2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.


Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,
Proszę o dopuszczenie do debaty Łukasza Roberta oraz Joahima von Ribertropa.
#2
Rozpoczynamy debatę nad projektem ustawy - wstępnie potrwa 4 dni, ale zastrzegam sobie możliwości jej przedłużenia lub skrócenia w zależności od jej przebiegu.

Na wstępie proponuje wykreślić ust. 1 z art. 5.

Widzę w nim małą nieścisłość... art. 4 ust. 2 mówi o tym, że Gubernatora powołuje Prezydent. tymczasem zapisanie w ustawie personaliów gubernatora powoduje, że faktycznie powołuje go ustawa czyli Parlament RB.

Wydaje mi się Andrzeju, że po prostu będziesz musiał wydać w tej sprawie odrębną decyzję jako Prezydent.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#3
Dziękuję.

Jako, że nikt nie zajął się tymi wyspami, pomyślałem, że może da się coś jeszcze zrobić. Mam już plany jak to będzie wyglądać itp. (więcej wkrótce). Wyspy są oddalone od Bialenii dość dużą odległością więc na pewno stworzę tam transport lotniczy oraz morski. Więcej wkrótce
#4
Cytat:Na wstępie proponuje wykreślić ust. 1 z art. 5.

Widzę w nim małą nieścisłość... art. 4 ust. 2 mówi o tym, że Gubernatora powołuje Prezydent. tymczasem zapisanie w ustawie personaliów gubernatora powoduje, że faktycznie powołuje go ustawa czyli Parlament RB.

Wydaje mi się Andrzeju, że po prostu będziesz musiał wydać w tej sprawie odrębną decyzję jako Prezydent.

Nie jest to sprzeczność. Trzeba po prostu wskazać jaki jest tryb odwołania tak powołanego gubernatora. No albo wykreśli to z projektu i zrobić, jak mówi Ronon. Jedna i druga opcja będzie poprawna.

Co do regionu - mam nadzieję, że to nie będzie kolejny fikcyjny dział na forum.
#5
Cytat:No albo wykreśli to z projektu i zrobić, jak mówi Ronon.

Bo to prostsze rozwiązanie... nie ma sensu zapisywanie do ustawy sposobu odwoływania gubernatora, skoro to miałby być jednorazowy przypadek. lepiej to wykreślić i powołać Łukasza odrębną decyzją Prezydenta.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#6
Prościej będzie wykreślić ust. 1. z art. 5. Proszę przyjąć to jako autopoprawkę.
Cytat:Co do regionu - mam nadzieję, że to nie będzie kolejny fikcyjny dział na forum.
Też na to liczę. Nie jestem tego pewny, ale myślę, że warto spróbować. Jeśli się uda, to powstanie nowy wariant kultury bialeńskiej, a Łukasz i Joahim będą mieli swój własny kąt w Bialenii, który mocniej zwiąże ich z naszym krajem. A jeśli się nie uda, to wcielimy Wyspy Przyjaźni do Rzeszy. Dotychczasowa działalność pomysłodawców daje nadzieję, że coś z tego będzie. Ja będę trzymał kciuki i chętnie pomogę.
#7
Łukaszu... Nie przypominam sobie, żebym udzielił Tobie głosu w Parlamencie. Pierwszą wypowiedź zostawiłem, ale kolejne wylatują. W Parlamencie wolno się wypowiadać określonym osobom. Prezydentowi, posłom i osobom, którym udzielono głosu.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#8
A jaki jest obecnie status tych wysp? Są one częścią RB? Jeśli tak, to do którego regionu należą?
#9
Należą, ale nie ma na nich żadnej prowincji
#10
Z Ustawy o Rzeszy bialeńskiej i Dżamahiriji wynika co innego - wszystko co nie wchodzi w skład Dżamahiriji, wchodzi w skład Rzeszy. Wypadałoby zatem najpierw skonsultować to z Rzeszą. Wprawdzie prawo tego nie wymaga, ale są jeszcze pewne obyczaje...
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości