• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Debata nad projektem traktatu
#1
Wasze Ekscelencje,
Rozpoczynam dyskusję na projektem traktatu, autorem jest JE Jan Lubomirski-Dostojewski. Zapraszam do debaty członków Rady Państw Nordaty oraz JE Prezydenta Tehen-Dżeka. Inne osoby chcące pomóc również mogą poprosić o możliwość wypowiedzi.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 
Art. 1
 
Traktat ten ma na celu zawiązanie sojuszu militarnego pomiędzy Federacją Nordacką oraz Republiką Bialeńska.
 
Art. 2
 
Traktat przewiduje współpracę na płaszczyźnie uczelni wojskowych i wymian studenckich.
 
Art.3
 
Wysokie strony układające się zobowiązane są do przestrzegania postanowień traktatu
 
 
Rozdział 2. Sojusz wojskowy
 
Art. 4
 
Od momentu ratyfikacji traktatu przez obie strony, Republika Bialeńska i Federacja Nordacka związane będą sojuszem militarnym.
 
Art. 5
 
Sojusz wojskowy polega na obowiązkowej pomocy militarnej drugiemu państwu w przypadku prowadzenia zarówno wojny ofensywnej, jak i defensywnej.
 
Art. 6 
 
Wyjątkiem od przystąpienia do wojny ofensywnej jest:
 
-brak zapewnionej stabilności wewnętrznej
-prowadzenie wyczerpujących działań wojennych
-brak możliwości przetransportowania wojsk 
 
Art. 7
 
W przypadku, gdy jedna ze stron odmawia przystąpienia do wojny, jednocześnie nie spełniając wyjątków z artykułu 6. rozdziału 2. druga strona ma następujące wyjścia:
 
-żądanie wsparcia finansowego i dyplomatycznego
-rozwiązanie sojuszu, poprzez wycofanie ratyfikacji przez władzę ustawodawczą i wykonawczą
 
Art. 8
 
W przypadku niewypełnienia rozwiązań wymienionych w podpunkcie „a” artykułu 7. rozdziału 2. następuje rozwiązanie traktatu.
 
Art. 9
 
Wysokość wsparcia finansowego ustalają wspólnie obie strony sojuszu.
 
Art. 10
 
Strony nie mają obowiązku bezpośrednio dowodzić swoimi wojskami. W związku z tym, po porozumieniu, jedna ze stron może wysłać korpus ekspedycyjny, który dowodzony będzie przez oficerów sojusznika.
 
Rozdział 3. Współpraca uczelni wojskowych
 
Art. 11
 
W momencie ratyfikacji traktatu, strony układające się nawiązują oficjalnie współpracę na szczeblu naukowym.
 
Art. 12
 
Poprzez współpracę ma się na myśli:
 
a) Wymianę studentów
b)Wymianę profesorów
c)Wymianę materiałów
d)Wspólne badania
 
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
 
Art. 13
 
Traktat może zostać wycofany, jeżeli jedna ze stron nie będzie przestrzegać postanowień 
owego.
Art. 14
 
Traktat może zostać rozwiązany poprzez wycofanie ratyfikacji przez jedną ze stron.
 
Art. 15
 
Traktat jest wiążący dla stron układających się, od momentu ratyfikacji.
#2
Jak już JE zauważył, do zmiany jest artykuł 5 i lekka modyfikacja artykułów z nim powiązanych. Jeżeli reszta nie ma nic do dodania lub żadnych uwag to mogę przedstawić końcową wersję.
#3
Mam jeszcze kilka pytań:
1. Czy ten sojusz militarny będzie mógł zostać w przyszłości poszerzony o innych członków Rady Państw Nordaty? Wprawdzie Brodria prezentuje tragiczną aktywność (gdyby nie to, już w połowie sierpnia miałem podjąć kroki w kierunku ich przyjęcia), a Voxland nie spełnia standardów, ale powinniśmy być przygotowani na poszerzenie sojuszu.
2. Co WE na to, żeby traktat ten był jednym ze źródeł prawa wspólnotowego RPN? W przyszłości moglibyśmy stworzyć traktaty dotyczące innych płaszczyzn współpracy.
#4
Można dodać zapis umożliwiający dołączanie innych państw i możemy dodać to do źródeł prawa wspólnotowego.
#5
Świetnie. Mógłbyś w wolnej chwili sporządzić projekt po naniesieniu poprawek, które już w toku dyskusji zauważyliśmy? Jak już zawrzemy wszystko, co chcemy, to poproszę Karola Medycejskiego, żeby spojrzał prawniczym okiem, czy nie pominęliśmy jakichś technicznych uchybień.
#6
Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 
Art. 1
 
Traktat ten ma na celu zawiązanie sojuszu militarnego pomiędzy Federacją Nordacką oraz Republiką Bialeńska.
 
Art. 2
 
Traktat przewiduje współpracę na płaszczyźnie uczelni wojskowych i wymian studenckich.
 
Art.3
 
Wysokie strony układające się zobowiązane są do przestrzegania postanowień traktatu
 
 
Rozdział 2. Sojusz wojskowy
 
Art. 4
 
Od momentu ratyfikacji traktatu przez obie strony, Republika Bialeńska i Federacja Nordacka związane będą sojuszem militarnym.
 
Art. 5
 
Sojusz wojskowy polega na obowiązkowej pomocy militarnej drugiemu państwu w przypadku prowadzenia zarówno wojny defensywnej. Przystąpienie do wojny ofensywnej nie jest obowiązkowe.
 
Art. 6 
 
Wyjątkiem od przystąpienia do wojny defensywnej jest:
 
-brak zapewnionej stabilności wewnętrznej
-prowadzenie wyczerpujących działań wojennych
-brak możliwości przetransportowania wojsk 
 
Art. 7
 
W przypadku, gdy jedna ze stron odmawia przystąpienia do wojny, jednocześnie nie spełniając wyjątków z artykułu 6. rozdziału 2. druga strona ma następujące wyjścia:
 
-żądanie wsparcia finansowego i dyplomatycznego
-rozwiązanie sojuszu, poprzez wycofanie ratyfikacji przez władzę ustawodawczą i wykonawczą
 
Art. 8
 
W przypadku niewypełnienia rozwiązań wymienionych w podpunkcie „a” artykułu 7. rozdziału 2. następuje rozwiązanie traktatu.
 
Art. 9
 
Wysokość wsparcia finansowego ustalają wspólnie obie strony sojuszu.
 
Art. 10
 
Strony nie mają obowiązku bezpośrednio dowodzić swoimi wojskami. W związku z tym, po porozumieniu, jedna ze stron może wysłać korpus ekspedycyjny, który dowodzony będzie przez oficerów sojusznika.
 
Rozdział 3. Współpraca uczelni wojskowych
 
Art. 11
 
W momencie ratyfikacji traktatu, strony układające się nawiązują oficjalnie współpracę na szczeblu naukowym.
 
Art. 12
 
Poprzez współpracę ma się na myśli:
 
a) Wymianę studentów
b)Wymianę profesorów
c)Wymianę materiałów
d)Wspólne badania
 
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
 
Art. 13
 
Traktat może zostać wycofany, jeżeli jedna ze stron nie będzie przestrzegać postanowień 
owego.
Art. 14
 
Traktat może zostać rozwiązany poprzez wycofanie ratyfikacji przez jedną ze stron.

Art. 15

Do traktatu może przystąpić każde państwo członkowskie Rady Państw Nordaty.
 
Art. 16
 
Traktat jest wiążący dla stron układających się, od momentu ratyfikacji.
#7
Zostałem poproszony przez Andrzeja o uwagi, więc zgłaszam poniżej. Kolejność przypadkowa.

Cytat:Art. 8
 
W przypadku niewypełnienia rozwiązań wymienionych w podpunkcie „a” artykułu 7. rozdziału 2. następuje rozwiązanie traktatu.

W art. 7 nie ma żadnej litery a, są jedynie tirety. Ponadto, litra nie jest podpunktem.


Cytat:Art. 6 
 
Wyjątkiem od przystąpienia do wojny defensywnej jest:
 
-brak zapewnionej stabilności wewnętrznej
-prowadzenie wyczerpujących działań wojennych
-brak możliwości przetransportowania wojsk 

Są to częściowo klauzule generalne, a w każdym razie pojęcia nieostre, warto dla dobra stron choćby spróbować je zdefiniować lub stworzyć (nawet otwarty) katalog przykładowych sytuacji.


Cytat:Art. 5
 
Sojusz wojskowy polega na obowiązkowej pomocy militarnej drugiemu państwu w przypadku prowadzenia zarówno wojny defensywnej. Przystąpienie do wojny ofensywnej nie jest obowiązkowe.

Pogrubione słowo jest niepotrzebne.


Cytat:Art. 13
 
Traktat może zostać wycofany, jeżeli jedna ze stron nie będzie przestrzegać postanowień 
owego.

Nie w prawie międzynarodowym takiej instytucji jak "wycofanie traktatu". Traktat może zostać wypowiedziany. Warto określi też termin wypowiedzenia, np. natychmiastowe wypowiedzenie.

Moja propozycja: 

"1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Traktat w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga Strona narusza jego postanowienia. 
2.Wypowiedzenie jest skuteczne w dniu jego notyfikacji drugiej Stronie."

Cytat:Art. 14
 
Traktat może zostać rozwiązany poprzez wycofanie ratyfikacji przez jedną ze stron.

Nie ma takiej instytucji jak cofnięcie ratyfikacji. Traktat można jedynie wypowiedzieć, więc to postanowienie jest do skreślenia.
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Adam Aleksander II, AndrzejSwarzewski
#8
Niedługo wprowadzę poprawki.
#9
Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 
Art. 1
 
Traktat ten ma na celu zawiązanie sojuszu militarnego pomiędzy Federacją Nordacką oraz Republiką Bialeńska.
 
Art. 2
 
Traktat przewiduje współpracę na płaszczyźnie uczelni wojskowych i wymian studenckich.
 
Art.3
 
Wysokie strony układające się zobowiązane są do przestrzegania postanowień traktatu
 
 
Rozdział 2. Sojusz wojskowy
 
Art. 4
 
Od momentu ratyfikacji traktatu przez obie strony, Republika Bialeńska i Federacja Nordacka związane będą sojuszem militarnym.
 
Art. 5
 
Sojusz wojskowy polega na obowiązkowej pomocy militarnej drugiemu państwu w przypadku prowadzenia wojny defensywnej. Przystąpienie do wojny ofensywnej nie jest obowiązkowe.
 
Art. 6 
 
Wyjątkiem od przystąpienia do wojny defensywnej jest:
 
-brak zapewnionej stabilności wewnętrznej 
-prowadzenie wyczerpujących działań wojennych
-brak możliwości przetransportowania wojsk 
 
Art. 7

Jako brak zapewnionej stabilności wewnętrznej rozumie się między innymi:

-prowadzenie wojny domowej
-problem z funkcjonowaniem podstawowych aparatów władzy

Art. 8

Jako prowadzenie wyczerpujących działań wojennych rozumie się między innymi prowadzenie wojny, w którą zaangażowana jest większość sił zbrojnych.

Art.9

Przez brak możliwości przetransportowania wojsk rozumie się brak maszyn służących do transportu, jak i drożności linii lądowego zaopatrzenia.


Art 10.
 
W przypadku, gdy jedna ze stron odmawia przystąpienia do wojny, jednocześnie nie spełniając wyjątków z artykułu 6. rozdziału 2. druga strona ma następujące wyjścia:
 
-żądanie wsparcia finansowego i dyplomatycznego
-rozwiązanie sojuszu, poprzez wycofanie ratyfikacji przez władzę ustawodawczą i wykonawczą
 
Art. 11
 
W przypadku niewypełnienia rozwiązań wymienionych w tirecie „a” artykułu 7. rozdziału 2. następuje rozwiązanie traktatu.
 
Art. 12
 
Wysokość wsparcia finansowego ustalają wspólnie obie strony sojuszu.
 
Art. 13
 
Strony nie mają obowiązku bezpośrednio dowodzić swoimi wojskami. W związku z tym, po porozumieniu, jedna ze stron może wysłać korpus ekspedycyjny, który dowodzony będzie przez oficerów sojusznika.
 
Rozdział 3. Współpraca uczelni wojskowych
 
Art. 14
 
W momencie ratyfikacji traktatu, strony układające się nawiązują oficjalnie współpracę na szczeblu naukowym.
 
Art. 15
 
Poprzez współpracę ma się na myśli:
 
a) Wymianę studentów
b)Wymianę profesorów
c)Wymianę materiałów
d)Wspólne badania
 
Rozdział 4. Postanowienia końcowe
 
Art. 16
 
Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Traktat w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga Strona narusza jego postanowienia.

Art. 17
 
Traktat może zostać rozwiązany poprzez wycofanie ratyfikacji przez jedną ze stron.

Art. 18

Do traktatu może przystąpić każde państwo członkowskie Rady Państw Nordaty.
 
Art. 19
 
Traktat jest wiążący dla stron układających się, od momentu ratyfikacji.
#10
Wasza Ekscelencjo,
Proszę wybaczyć zgłoszenie kolejnej uwagi. Moim celem w żadnym wypadku nie jest opóźnienie podpisania traktatu, ale doświadczenie mówiące mi, że traktaty muszą być jeszcze dokładniejsze niż inne akty prawne. W przypadku jednego państwa, w większości przypadków, generalne cele są niesprzeczne, dlatego pewne niedopatrzenia można sobie wybaczyć. Jednak w stosunkach międzynarodowych ścierają się interesy państw, nie może więc być wątpliwości odnośnie interpretacji traktatu. 
Cytat:Przez brak możliwości przetransportowania wojsk rozumie się brak maszyn służących do transportu, jak i drożności linii lądowego zaopatrzenia.
Kto będzie oceniał, czy tak jest naprawdę? 
Moim zdaniem wypowiedzenie wojny w przypadku wojny defensywnej sojusznika powinno być obowiązkowe. Dostarczenie wojsk może być ograniczone, jeśli narracja będzie tego wymagać, ale nie powinno być furtki do wymigania się od solidarności w sferze politycznej. 

"Prowadzenie wojny domowej" samo w sobie jest też kontrowersyjne, bo na przykładzie tzw. Królestwa Suderlandu widać, że każdy może jednostronnie zgłosić dowolne roszczenia. Ale akurat w naszym przypadku nie jest to problem, bo nie można tego faktu wykorzystać na niekorzyść sojusznika (gorzej byłoby, gdyby można było wypowiedzieć traktat w takim przypadku, bo wystarczyłoby ogłosić "Sułtanat Bialenii" albo "Cesarstwo Nordaty" i już mieć pretekst do wypowiedzenia).
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości