• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Debata nad projektem traktatu
#21
W sumie masz trochę racji, a trochę nie...  tam nigdzie nie ma nic o głosowaniu i innych demokratycznych wyborach. Ale może inaczej to formułuję. Członków Komitetu może być... nawet "milion", ale podpisują postanowienia d-cy sił zbrojnych.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#22
Wersja finalna, z uwzględnieniem uwag prawniczych Karola...

TRAKTAT ZAWARTY POMIĘDZY FEDERACJA NORDACKĄ, A REPUBLIKĄ BIALEŃSKĄ
TWORZĄCY SOJUSZ WOJSKOWY RADY PAŃSTW NORDATY.


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
Art. 1.
 
Traktat ten ma na celu zawiązanie sojuszu wojskowego zwanego Sojuszem Wojskowym Rady Państw Nordaty - pomiędzy Federacją Nordacką i Republiką Bialeńską oraz w perspektywie umożliwiający przyjęcie do niego również innych państw kontynentu.
 
Art. 2.
 
Traktat przewiduje współpracę na płaszczyźnie polityki obronnej, współpracy sił zbrojnych i uczelni wojskowych.

Art.3.
 
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień traktatu.
 
 
Rozdział 2.
Sojusz wojskowy
 
Art. 4.
 
Wysokie Układające się Strony traktatu związane są sojuszem wojskowym.
 
Art. 5.
 
Sojusz wojskowy polega na obowiązkowym wypowiedzeniu wojny, przystąpieniu do działań wojennych oraz udzieleniu pomocy wojskowej i finansowej drugiemu państwu w przypadku prowadzenia przez niego wojny z państwem nie będącym sygnatariuszem traktatu.

Art. 6.
 
Do obowiązku zawartego w art. 5 nie trzeba się stosować jeżeli w wojnie jednoznacznie agresorem jest państwo jednego w sygnatariuszy traktatu.
 
Art. 7.

Udzielenie pomocy wojskowej oraz udział w działaniach wojennych jest w konkretnej sytuacji uzależnione od posiadania odpowiednich sił i środków możliwych do użycia w danym czasie i miejscu.

Art. 8.

W celu opracowania szczegółów wojskowych dotyczących współpracy sił zbrojnych państw będących sygnatariuszami traktatu oraz przygotowania do podejmowania wspólnych działań zbrojnych tworzy się Komitet Planowania Obronnego, w którego skład wchodzą dowódcy sił zbrojnych sygnatariuszy traktatu oraz osoby przez nich wyznaczone.

Art. 9.

W przypadku prowadzenia wspólnych działań wojennych Komitet Planowania Obronnego zostaje przekształcony w Połączone Dowództwo Sił Sojuszu.

Art 10.
 
Kwestię dowodzenia całością sił międzynarodowych biorących udział w działaniach zbrojnych ustala Komitet Planowania Obronnego na etapie planowania lub Połączone Dowództwo Sił Sojuszu podczas prowadzenia działań wojennych.
 
Art. 11.
 
Ustalenia Komitetu Planowania Obronnego są publikowane w formie postanowień sygnowanych podpisami dowódców sił zbrojnych wchodzących w skład Komitetu, a w przypadku spraw o szczególnym znaczeniu mogą być one zatwierdzane dodatkowo przez właściwe organy państw, będących sygnatariuszami traktatu.

Art. 12.
 
Wysokość wsparcia finansowego ustalają wspólnie obie strony sojuszu - reprezentowane w tym przypadku przez właściwe organy państw, będących sygnatariuszami traktatu.
 
 
Rozdział 3.
Współpraca uczelni wojskowych
 
Art. 13.
 
W momencie ratyfikacji traktatu, strony układające się nawiązują oficjalnie współpracę na szczeblu uczelni wojskowych.
 
Art. 14.
 
Poprzez współpracę rozumie się:
 
a) wymianę studentów,
b) wymianę wykładowców,
c) wymianę materiałów,
d) wspólne badania.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
 

Art. 15.

Do traktatu może przystąpić każde państwo należące do Rady Państw Nordaty.

Art. 16.

Traktat staje się wiążący dla układających się stron z chwilą jego ratyfikowania zgodnie w prawem państwowym sygnatariuszy Traktatu.

Art. 17.

Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadamiać się wzajemnie o dokonanej ratyfikacji oraz o zmianach na stanowiskach dowódców swoich sił zbrojnych.

Art. 18.
 
Każda z umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat składając stosowne oświadczenia przywódcom pozostałych sygnatariuszy Traktatu w trybie zwykłym lub natychmiastowym.

Art. 19.
 
Wypowiedzenie w trybie zwykłym skutkuje po upływie 30 dni od chwili doręczenia oświadczenia wszystkim państwom członkowskim.

Art. 20.

Wypowiedzenie traktatu w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku drastycznego naruszania postanowień traktatu przez którekolwiek państwo członkowskie - skutkuje ono z chwilą doręczenia stosownego oświadczenia innym sygnatariuszom traktatu.
  

Zmieniłem:

1/ Sformułowanie "przywódców" na "właściwe organy".

2/ Sygnowanie postanowień Komitetu Planowania Obronnego tylko podpisami dowódców sił zbrojnych, w tym przypadku bez względu na aktualną ilość członków komitetu ważna jest zgoda dowódców sił zbrojnych państw sygnatariuszy traktatu.

3/ Upiekłem "dwie pieczenie na jednym ogniu" dodając artykuł zobowiązujący do powiadamiania się zarówno o ratyfikacji traktatu, jak i o zmianach na stanowiskach dowódców sił zbrojnych.

Co do usunięcia artykułu 3 to... w sumie się nad tym zastanawiałem, ale ponieważ takie treści umieszcza się czasem (np. Konwencja Genewska z 1949) w realowych aktach prawa międzynarodowego (czyli błędem prawniczym to nie jest) to jednak pozostawiłem, skoro tego życzyła sobie strona Nordacka przedstawiając pierwotną treść propozycji traktatu.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#23
Mówią o nas. Wink
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • ʿĀlija zawdżat Akrypa
#24
No cóż... mogli mieć z nami niejedną umowę, ale chyba nie za bardzo chcieli...
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#25
Ronon... Ty dalej brniesz. Nie raz Ci wyjaśniałem, że doszło do nieporozumienia. I przykro mi, że tego nie rozumiesz. Wydajesz się być osobą, która dość szybko się denerwuje i to też nie pomogło. Interweniowałem w sytuacji, do której się odnosisz ale nie byłeś zainteresowany dalszą rozmową, a teraz mówisz, że to my. Nie. Jeśli Cię to uspokoi - jako MSZ KD powiem - jesteśmy zainteresowani bliską współpracą z RB. I nic się tu nie zmieniło. A że mamy inne podejście do polityki zagranicznej, że chcemy ją prowadzić w cieniu nie w świetle słonecznym, to nie jest powód by uznawać, że czegoś nie chcemy. Więc powiedz - chcesz z nami rozmawiać, czy nie chcesz, bo to się robi męczące, że kolejny raz muszę prostować Twoje słowa. Nie podoba mi się to. Osobiście mi zależy, i wiesz chyba dość dobrze, że mało jest poza RB osób tak przychylnych RB jak ja. Jak nie wiesz tego to dopytaj Andrzeja.
#26
Dopytam... bo właśnie siedzimy w realu przy flaszeczce.  Big Grin
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#27
Dobra dopytałem i dalej... Was lubię, odezwę się po urlopie.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - posiadacz lenna Razorno, burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca lenna Lisendorff
Członek Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • AndrzejSwarzewski
#28
W imieniu Federacji Nordackiej składam podpis pod traktatem

Prezydent Federacji Nordackiej
/-/Alfred Fabian von Tehen-Dżek


Informuje również, że Federacja Nordacka czeka na ratyfikację traktatu przez Republikę.
#29
Dziękuję za złożenie podpisu. Ratyfikacja powinna przebiec bez żadnych komplikacji. Następnie (najwcześniej w piątek ze względu na urlop Ronona) będziemy mogli przejść do ustaleń nt. wspólnej mapy Nordaty, która będzie potrzebna zarówno do realizacji traktatu wojskowego, jak i do kwestii cywilnych.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości