• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
4b. Projekt / wniosek przyjęty Ratyfikacja traktatu wojskowego
#1
TRAKTAT ZAWARTY POMIĘDZY FEDERACJA NORDACKĄ, A REPUBLIKĄ BIALEŃSKĄ 
TWORZĄCY SOJUSZ WOJSKOWY RADY PAŃSTW NORDATY.


Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne
  
Art. 1.
 
Traktat ten ma na celu zawiązanie sojuszu wojskowego zwanego Sojuszem Wojskowym Rady Państw Nordaty - pomiędzy Federacją Nordacką i Republiką Bialeńską oraz w perspektywie umożliwiający przyjęcie do niego również innych państw kontynentu.
 
Art. 2.
 
Traktat przewiduje współpracę na płaszczyźnie polityki obronnej, współpracy sił zbrojnych i uczelni wojskowych.

Art.3.
 
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień traktatu.
 
 
Rozdział 2. 
Sojusz wojskowy
 
Art. 4.
 
Wysokie Układające się Strony traktatu związane są sojuszem wojskowym.
 
Art. 5.
  
Sojusz wojskowy polega na obowiązkowym wypowiedzeniu wojny, przystąpieniu do działań wojennych oraz udzieleniu pomocy wojskowej i finansowej drugiemu państwu w przypadku prowadzenia przez niego wojny z państwem nie będącym sygnatariuszem traktatu.

Art. 6. 
 
Do obowiązku zawartego w art. 5 nie trzeba się stosować jeżeli w wojnie jednoznacznie agresorem jest państwo jednego w sygnatariuszy traktatu.
 
Art. 7.

Udzielenie pomocy wojskowej oraz udział w działaniach wojennych jest w konkretnej sytuacji uzależnione od posiadania odpowiednich sił i środków możliwych do użycia w danym czasie i miejscu.

Art. 8.

W celu opracowania szczegółów wojskowych dotyczących współpracy sił zbrojnych państw będących sygnatariuszami traktatu oraz przygotowania do podejmowania wspólnych działań zbrojnych tworzy się Komitet Planowania Obronnego, w którego skład wchodzą dowódcy sił zbrojnych sygnatariuszy traktatu oraz osoby przez nich wyznaczone.

Art. 9.

W przypadku prowadzenia wspólnych działań wojennych Komitet Planowania Obronnego zostaje przekształcony w Połączone Dowództwo Sił Sojuszu.

Art 10.
  
Kwestię dowodzenia całością sił międzynarodowych biorących udział w działaniach zbrojnych ustala Komitet Planowania Obronnego na etapie planowania lub Połączone Dowództwo Sił Sojuszu podczas prowadzenia działań wojennych.
 
Art. 11.
  
Ustalenia Komitetu Planowania Obronnego są publikowane w formie postanowień sygnowanych podpisami dowódców sił zbrojnych wchodzących w skład Komitetu, a w przypadku spraw o szczególnym znaczeniu mogą być one zatwierdzane dodatkowo przez właściwe organy państw, będących sygnatariuszami traktatu.

Art. 12.
 
Wysokość wsparcia finansowego ustalają wspólnie obie strony sojuszu - reprezentowane w tym przypadku przez właściwe organy państw, będących sygnatariuszami traktatu.
  
 
Rozdział 3. 
Współpraca uczelni wojskowych
 
Art. 13.
 
W momencie ratyfikacji traktatu, strony układające się nawiązują oficjalnie współpracę na szczeblu uczelni wojskowych.
 
Art. 14.
 
Poprzez współpracę rozumie się:
 
a) wymianę studentów,
b) wymianę wykładowców,
c) wymianę materiałów,
d) wspólne badania.

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe
 

Art. 15.

Do traktatu może przystąpić każde państwo należące do Rady Państw Nordaty.

Art. 16.

Traktat staje się wiążący dla układających się stron z chwilą jego ratyfikowania zgodnie w prawem państwowym sygnatariuszy Traktatu.

Art. 17.

Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadamiać się wzajemnie o dokonanej ratyfikacji oraz o zmianach na stanowiskach dowódców swoich sił zbrojnych.

Art. 18.
 
Każda z umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat składając stosowne oświadczenia przywódcom pozostałych sygnatariuszy Traktatu w trybie zwykłym lub natychmiastowym. 

Art. 19.
 
Wypowiedzenie w trybie zwykłym skutkuje po upływie 30 dni od chwili doręczenia oświadczenia wszystkim państwom członkowskim.

Art. 20.

Wypowiedzenie traktatu w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku drastycznego naruszania postanowień traktatu przez którekolwiek państwo członkowskie - skutkuje ono z chwilą doręczenia stosownego oświadczenia innym sygnatariuszom traktatu.
   
Prezydent Federacji Nordackiej
/-/Alfred Fabian von Tehen-Dżek

Prezydent Republiki Bialeńskiej
/-/ Andrzej Swarzewski

Panie Przewodniczący,
Wysoka Izbo,
Obecny kształt Traktatu jest efektem długich dyskusji. Proszę o jak najkrótszy czas debaty, aby nie przedłużać procesu ratyfikacji.
[-] 2 użytkowników podziękowało za ten post:
  • Leszek Roskohard, Ronon Dex
#2
Ponieważ nasze uwagi były wyrażone już w innym wątku, treść była modyfikowana zgodnie z uwagami m.in. posłów to debata potrwa do jutra do godzin wieczornych, a potem zarządzę głosowanie.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: UGrVBjc.png] [Obrazek: YF1wTjf.png]
#3
Z lekkim opóźnieniem od zapowiadanego zarządzam głosowanie, które potrwa 3 doby.

Oddaję głos ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: UGrVBjc.png] [Obrazek: YF1wTjf.png]
#4
za
#5
Za
#6
Głosowało 3 posłów - oddano 3 głosy ZA.
2 posłów nie oddało głosów.

Stwierdzam, że Parlament dokonał ratyfikacji traktatu.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: UGrVBjc.png] [Obrazek: YF1wTjf.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości