• 0 głosów - średnia: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Blazonowanie godła bialeńskiego [teraz z obywatelskim projektem ustawy]
#11
> i tak ktoś by to wniósł jako poselski

Niby tak, ale wniesienie jako obywatelski jest słuszniejsze ideologicznie i daje mi możliwość udziału w debacie (no chyba żebym ja bez żadnego trybu).
#12
Po pierwsze nie ma problemu byś wzięła udział w debacie bez względu na to czy to projekt obywatelski czy poselski... przynajmniej jeśli bym został Przewodniczącym Parlamentu, na co się zanosi - bo chętnych brak.

Jednak sądzę, że skoro rozmawiamy tutaj o projekcie obywatelskim zmiany tej ustawy to trzeba się temu przyjrzeć dokładniej i zrobić to bardziej kompleksowo.

Moim zdaniem należy wpisać dokładnie kolorystykę symboliki czyli podać kolory - czy to w tekście samego artykułu ustawy czy za pomocą załączników, które będą nie tylko zawierały wizerunek godła czy flagi, ale też będą miały wpisane "numery" kolorów (np. w systemie RGB... dostępny dla każdego kto tylko zwykłym Paintem się posługuje).

Moim zdaniem tekst powinien być taki jak Alija proponuje natomiast oba artykuły (godło i flaga) powinny mieć dwa ustępy - ten drugi o treści: "wizerunek godła/flagi określa załącznik nr X". Te załączniki powinny mieć oprócz obrazka tabelę z opisanymi kolorami. Rozwiewa to wszelkie wątpliwości co do kolorów i wreszcie wprowadza porządek w tej materii.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#13
Moja propozycja poprawki - co myślicie?


Artykuł 4.

1. Godłem Republiki Bialeńskiej jest sokół Kurajszytów srebrny; na piersi tarcza zielona pięciokątna, pod nią wieniec z dwóch kłosów pszenicy srebrny; w szponach wstęga szara z napisem „BIALENIA”.

2. Wzór i barwy godła określa załącznik nr 1.

Artykuł 5.

1. Flagą Republiki Bialeńskiej jest prostokąt o proporcjach 3:5, podzielony na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.

2. Wzór i barwy flagi określa załącznik nr 2.
[Obrazek: CuxMHVB.png]
[Obrazek: CISRwIb.png]
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#14
> co myślicie?

OK, choć zamiast „wizerunek” powinno być raczej „wzór”.

To może teraz towarzysz złoży ostatni podpis i zgłosi tą poprawkę już w czasie debaty parlamentarnej?
#15
Oczywiście, że ją złożę... jako i podpis oczywiście. Słowa wizerunek zmienię na wzór... zajrzałem do realowej ustawy - faktycznie "wzór".

Chciałem tylko do końca uzgodnić szczegóły, aby potem nie robić kolejnych (w tym przypadku niepotrzebnych) poprawek w czasie debaty w Parlamencie.

Karol miał jeszcze jakieś zastrzeżenia co do artykułu dotyczącego wykorzystania godła i flagi... warto by jeszcze to załatwić przed wrzuceniem pod obrady parlamentu.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#16
Dobra Alijo... poprawiłem - w takiej formie to puszczamy do Parlamentu?


Projekt zmiany ustawy
o symbolach państwowych


1. Artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 4.
1. Godłem Republiki Bialeńskiej jest sokół Kurajszytów srebrny; na piersi tarcza zielona pięciokątna, pod nią wieniec z dwóch kłosów pszenicy srebrny; w szponach wstęga szara z napisem „BIALENIA”.
2. Wzór i barwy godła określa załącznik nr 1.

2. Artykuł 5 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 5.
1. Flagą Republiki Bialeńskiej jest prostokąt o proporcjach 3:5, podzielony na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
2. Wzór i barwy flagi określa załącznik nr 2.


3. Artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 6.
Hymn Republiki Bialeńskiej składa się z słów określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej ustawy oraz muzyki będącej podkładem muzycznym hymnu Federacji Rosyjskiej.


[Obrazek: CuxMHVB.png]

[Obrazek: CISRwIb.png]

Załącznik 3

Hymn Republiki Bialeńskiej

Bialenio jedyna, Ojczyzno tak mężna
Tyś silna i wielka! Nam wiecznie się śnisz!
Wśród innych v-krajów prawdziwie potężna
Na górze zwycięzców odwiecznie Ty tkwisz!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Zielony jest sztandar jedności Narodów
Powstańców głos dumnie Nam w sercach wciąż brzmi!
To z Marcem związana jest klęska Twych wrogów
Wolnością, braterstwem, równością tu grzmi!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!

Idee Patrona rozjaśnią Nam drogę
Myśl Jego stanowi kierunek dla mas
Nie będzie Twa ziemia zajęta przez trwogę
Bo jesteś największą wartością dla Nas!

Lud uniżony służy Ci!
Wrogami gardzi - "zniszczyć ich"!
Sojusz Narodów - to znak Naszych dni!
"Dziś, jutrem będzie" - myśląc tak
Tworzymy tutaj nowy świat
Nasza Bialenia, to Północy kwiat!
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#17
> w takiej formie to puszczamy do Parlamentu?

To składając już wszystko do kupy, cały projekt będzie wyglądał tak (+ załączniki):Ustawa Parlamentu Republiki Bialeńskiej
o zmianie ustawy o symbolach państwowych


W ustawie Parlamentu Republiki Bialeńskiej o symbolach państwowych z dnia 30 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Artykuł 4. otrzymuje brzmienie:

  1. Godłem Republiki Bialeńskiej jest sokół Kurajszytów srebrny; na piersi tarcza zielona pięciokątna, pod nią wieniec z dwóch kłosów pszenicy srebrny; w szponach wstęga szara z napisem „BIALENIA”.
  2. Wzór i barwy godła określa załącznik nr 1.

 2. Artykuł 5. otrzymuje brzmienie:

  1. Flagą Republiki Bialeńskiej jest prostokąt o proporcjach 3:5, podzielony na trzy poziome pasy jednakowej wielkości barwy białej, czarnej i zielonej.
  2. Wzór i barwy flagi określa załącznik nr 2.

 3. W artykule 5. zmienia się słowa „stanowiących załącznik nr 1” na „określonych załącznikiem nr 3” i przenumerowywuje się załącznik odpowiednio.

 4. Dołącza się załączniki niniejszej ustawy jako załączniki nr 1 i 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.Sponsorzy projektu: ʿĀlija zawdżat Akrypa, Karol Medycejski, Ronon Dex. Reprezentantka wnioskodawców: ʿĀlija zawdżat Akrypa.

Jeżeli do jutra nie będzie żadnego sprzeciwu ani uwag co do tego, składam wniosek do Prezydenta o złożenie projektu w Parlamencie.
#18
A zauważyłaś Alijo, że nieco przeredagowałem treść artykułu 6?

Obecna wersja:

Hymn Republiki Bialeńskiej składa się z słów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej ustawy oraz muzyki będącej podkładem muzycznym hymnu Federacji Rosyjskiej.

Proponowana wersja:

Hymn Republiki Bialeńskiej składa się z słów określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej ustawy oraz muzyki będącej podkładem muzycznym hymnu Federacji Rosyjskiej.

Bo moim zdaniem słowa są określone załącznikiem, a nie "stanowią załącznik"?

Tak czy inaczej masz mój podpis - bez względu czy sama zmienisz teraz treść artykułu 6 czy będę to musiał zgłosić jako poprawkę już w Parlamencie.

Potwierdzam uczestnictwo w projekcie obywatelskim
/-/
Ronon Dex
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#19
> A zauważyłaś Alijo, że nieco przeredagowałem treść artykułu 6?

No dobra, zmieniłam podpunkt nr 3 i wrzucam już całość na biurko Prezydenta.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości