• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Projekt zmiany ustawa ordynacja wyborcza.
#1
Do złożenia tego projektu skłonił mnie problem interpretacyjny związany ze sprzecznością dwóch aktów prawnych, a mianowicie ustawy o Incompatibilitas, która stanowi w artykule 2...

1. Zabrania się równoległego sprawowania funkcji Prezydenta Republiki Bialeńskiej oraz:
a) Posła Parlamentu Republiki Bialeńskiej;
b) Przewodniczącego pro tempore Parlamentu Republiki Bialeńskiej.


... oraz ustawy ordynacja wyborcza, gdzie w artykule 1 zapisano:

2. Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) posiada każda osoba, która posiada pełnię praw publicznych oraz:
[...]
b) nie pełni funkcji niepołączalnych z urzędem Prezydenta;
[...]

Dwa zapisy dotyczące tej samej sytuacji, które rozstrzygają tą samą kwestię różnie. Daje to pole do popisu dla sprzecznych interpretacji prawa oraz wątpliwości.

Proponuje więc następujące rozwiązanie:


Projekt zmiany ustawy ordynacja wyborcza.

Art. 1.

1. W artykule 1 ustęp 2 wykreśla się literę "b"
2. Litera "c" tegoż ustępu staje się literą "b"

Art 2.

Zmienia się brzmienie ustępu 8 w artykule 9 na następujące:

8. Niezłożenie przysięgi w terminie 24 godzin od chwili opublikowania wyników wyborów lub niezrzeczenie się funkcji niepołączalnej z urzędem Prezydenta przed złożeniem przysięgi jest równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu Prezydenta i powoduje powtórzenie elekcji prezydenckiej, w której ten kandydat zostanie wykluczony.


Art 3.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą opublikowania.Jak słusznie zauważył w dyskusji na ten temat Karol nasza Konstytucja nie zabrania takiej zmiany po ogłoszeniu terminu wyborów... co  swoją drogą też należałoby zmienić w ramach czekającego nas porządkowania bialeńskiego prawa. Niestety, w chwili gdy obroniliśmy naszą niepodległość, gdy wyrwaliśmy Bialenię ze szponów Sarmacji, gdy stworzyliśmy to Forum pospiesznie zaczęliśmy przyjmować (lub wręcz kopiować) różne dawne ustawy, aby odsunąć problem wątpliwości czy mamy prawo czy go nie mamy. Pośpiech nie przysłużył się jakości... i niestety pojawiły się sprzeczności, niejasności i problemy. Nie jest on pierwszy i nie ostatni.

Otwieram debatę, która potrwa 2-doby.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#2
Oczywiście zgadzam się z projektem, tym bardziej, że sam wywołałem sprawę i złożyłem podobny xD. Mam tylko uwagę techniczną, nie punkt b lub c, tylko litera.
#3
Cytat:Mam tylko uwagę techniczną, nie punkt b lub c, tylko litera.

Masz rację... poprawiłem od razu w projekcie.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#4
Przechodzimy do głosowania. Potrwa 2 doby lub do oddania głosów przez wszystkich posłów.

Głosuję ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#5
Oczywiście za.
#6
Termin głosowania minął.


Oddano 2 głosy ZA.
Poseł Ali ibn Abi Talib - nie oddał głosu.

Stwierdzam, że Parlament przyjął ustawę o zmianie ustawy ordynacja wyborcza.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości