• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stołeczny Dziennik Praw
#1
[Obrazek: 4QnLB3r.png]

W tym miejscu przechowywane są wszelkie akty prawa Rzeszy i prawa lokalnego
dotyczące funkcjonowania Wolnego Miasta Stołecznego "Wolnograd".


Cytat:[Obrazek: 16bOy1y.png]

USTAWA SEJMU RZESZY - STATUT WOLNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WOLNOGRAD


z dnia 24 czerwca 2019 rokuArtykuł 1.
Wolnograd, stolica Republiki Bialeńskiej, posiada status wolnego miasta Rzeszy Bialeńskiej, w którym władza należy do Lwa Wolnogradu i jego mieszkańców. Oficjalna nazwa miasta brzmi: Wolne Miasto Stołeczne Republiki Bialeńskiej "Wolnograd".

Artykuł 2.
1. Lew Wolnogradu sprawuje zwierzchnią władzę w mieście i sprawuje ją bezpośrednio lub przez powoływanego przez siebie Gubernatora.
2. W przypadku powołania Gubernatora Lew Wolnogradu ustala szczegółowy zakres jego obowiązków w zakresie zarządzania miastem.

Artykuł 3.
W zarządzaniu miastem wspomaga Lwa Wolnogradu Senat, będący organem doradczym. Członków Senatu powołuje Lew Wolnogradu na czas nieokreślony, przy czym powołanie Senatu nie jest obligatoryjne. Senat obraduje pod przewodnictwem Lwa Wolnogradu lub Gubernatora.

Artykuł 4.
Pod względem administracyjnym miasto podzielone jest na dzielnice tworzone na mocy decyzji Lwa Wolnogradu. Władzę w dzielnicach sprawują naczelnicy powoływani przez Lwa Wolnogradu. W przypadku, gdy dana dzielnica posiada co najmniej trzech stałych mieszkańców Lew Wolnogradu chcąc powołać naczelnika musi uzyskać zgodę większości z nich.

Artykuł 5.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 20 października 2019 roku

o ustanowieniu herbu Wolnogradu

Art. 1.
W oparciu o przepisy art. 1. ust. 3. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku o symbolach Rzeszy Bialeńskiej nadaję herb Wolnemu Miastu Stołecznemu Republiki Bialeńskiej "Wolnograd", zwany dalej herbem Wolnogradu.

Art. 2.
1. Herbem Wolnogradu jest znak główny Lwa Wolnogradu (złote wyobrażenie lwiej głowy na tle skrzyżowanych kluczy oraz umieszczonego między nimi miecza) umieszczony na zielonej tarczy. Nad tarczą umieszczona jest złota corona muralis ze srebrnymi elementami, którą w tym kształcie zastrzegam jako symbol przysługujący miastu stołecznemu Republiki Bialeńskiej i Rzeszy Bialeńskiej zalecając, aby pozostałe wolne miasta Rzeszy Bialeńskiej używały srebrnej corony muralis.
2. Graficzny wzorzec herbu Wolnogradu określa załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
Cytat: napisał(a):
ZAŁĄCZNIK - HERB WOLNOGRADU


[Obrazek: 4QnLB3r.png]
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#3
Cytat:[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 1 grudnia 2019 roku

o przekazaniu nieruchomości

Art. 1.
Stwierdzam, że "Wielki Sobór Pański św. Piotra w Wolnogradzie", znajdujący się w Wolnogradzie, na terenie dzielnicy "Stary Wolnograd" przy placu Soborowym 1, w związku z zakończeniem działalności przez związek religijny "Apostolski Kościół Bialenii" stał się własnością niczyją.

Art. 2.
1. W związku z zapotrzebowaniem postanawiam przekazać nieruchomość, o której mowa w art. 1., na własność związku religijnego "Kościół Osteryjski na Wygnaniu" z przeznaczeniem na obiekt użytku religijnego.
2. Zobowiązuję "Kościół Osteryjski na Wygnaniu" do nieodpłatnego i nieograniczonego udostępniania nieruchomości na potrzeby: władz Republiki Bialeńskiej oraz Rzeszy Bialeńskiej, naukowców, a także turystów z poszanowaniem jej religijnego charakteru.

Art. 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#4
Cytat:[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 2 stycznia 2020 roku

o powołaniu Kina Miejskiego


Art. 1.
Niniejszym powołuję do życia instytucję kultury Wolnego Miasta Stołecznego "Wolnograd" o nazwie Kino Miejskie.

Art. 2.
Przekazuję Kinu Miejskiemu budynek mieszczący się w Wolnogradzie, w Kwartale Uniwersyteckim przy ulicy Niespełnionych Naukowców 3, z przeznaczeniem na siedzibę.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#5
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Zarządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 4 lutego 2020 roku

ws. przydzielenia lokalu mieszkalnego


Art. 1.
Na podstawie art. 4. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej Prawo miejskie z dnia 14 stycznia 2020 roku przyznaję Ametystowi Faradobusowi nieodpłatny lokal mieszkaniowy położony przy ulicy Powstańców Marcowych 21/37, na czas pozostawania zameldowanym mieszkańcem miasta.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#6
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 29 marca 2020 roku

o powołaniu Muzeum Patrona Republiki BialeńskiejArt. 1.
Niniejszym powołuję do życia instytucję kultury Wolnego Miasta Stołecznego "Wolnograd" o nazwie Muzeum Patrona Republiki Bialeńskiej, którego zadaniem będzie kultywowanie pamięci o osobie i idei pułkownika Muammara Kaddafiego, Patrona i Wiecznego Wezyra Republiki Bialeńskiej, Przywódcy Rewolucji Pierwszego Września, Króla Królów Afryki.

Art. 2.
Przekazuję Muzeum Patrona Republiki Bialeńkiej budynek mieszczący się w Wolnogradzie, w Dzielnicy Rządowej przy alei Kaddafiego 1, z przeznaczeniem na siedzibę.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#7
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]
 
Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 9 kwietnia 2020 roku

o rozwiązaniu kwestii nieruchomości pokościelnych


Art. 1.
Niniejsze Rozporządzenie reguluje kwestie związane z przeznaczeniem obiektów położonych na terenie Wolnego Miasta Stołecznego "Wolnograd", które do momentu wypowiedzenia Konkordatu pomiędzy Republiką Bialeńską i Państwem Kościelnym Rotria były własnością "Kościoła Rotryjskiego".

Art. 2.
Nieruchomość o nazwie "Archikatedra świętego Dyzmy", położoną w Wolnogradzie przy Placu Rotryjskim 21, pozostawiam tymczasowo do dyspozycji władz miejskich.

Art. 3.
Nieruchomość o nazwie "Pałac Arcybiskupi", położoną w Wolnogradzie przy Placu Rotryjskim 37, przekazuję "Zjednoczeniu Budzimirystów w Bialenii" pod warunkiem przekształcenia go w obiekt o charakterze kulturalnym, kultowym lub edukacyjnym.

Art. 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#8
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Zarządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 14 kwietnia 2020 roku

ws. przydzielenia lokalu mieszkalnego


Art. 1.
Na podstawie art. 4. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej Prawo miejskie z dnia 14 stycznia 2020 roku przyznaję Jarkowi Wawrzyniakowi nieodpłatny lokal mieszkaniowy położony przy ulicy Dwór Jarosławski 1/3, na czas pozostawania zameldowanym mieszkańcem miasta.

Art. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#9
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Zarządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 19 kwietnia 2020 roku

ws. potwierdzenia praw do nieruchomości


Art. 1.
Stwierdzam, że "Kościół Osteryjski na Wygnaniu" upoważniony jest do użytkowania nieruchomości położonej przy placu Soborowym 2 ("Plebania").

Art. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.
podpis jako Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej
Akrypa Ali Shariati
[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
(-)Akrypa Ali Shariati, Imanka Zielonego Kościoła, Teutonka, Postheglistka i Cyrenejka
[Obrazek: db2png_qaqehaq.png]Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości