• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stołeczny Dziennik Praw
#11
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

ws. utworzenia Domu Specjalnego Przeznaczenia

Art. 1.
Zarządzam utworzenie Domu Specjalnego Przeznaczenia, w którym umieszczana będzie czasowo młodzież zagrożona demoralizacją.

Art. 2.
Dom podlegać będzie nadzorowi ze strony Lwa Wolnogradu, który jest uprawniony do powoływania jego kierownika.

Art. 3.
Umieszczenie w Domu dokonuje się na mocy decyzji służb porządkowych podlegających zatwierdzeniu przez Lwa Wolnogradu. Zwolnienie z Domu odbywa się na mocy decyzji Lwa Wolnogradu.

Art. 4.
Przekazuję obiekt położony w Wolnogradzie przy ulicy Szkolnej 17 z przeznaczeniem na siedzibę Domu.

Art. 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#12
Cytat:
[Obrazek: jPoFMeh.png]

Rozporządzenie Lwa Wolnogradu (lokalne)

z dnia 29 sierpnia 2020 roku

ws. utworzenia Wytrzeźwiałki

Art. 1.
Zarządzam utworzenie Wytrzeźwiałki, w którym umieszczana będzie czasowo co bardziej pijana młodzież oraz wybrani pijani ludzie.

Art. 2.
Dom podlegać będzie nadzorowi ze strony Lwa Wolnogradu, który jest uprawniony do powoływania jego kierownika.

Art. 3.
Umieszczenie w Wytrzeźwiałce dokonuje się na mocy decyzji służb porządkowych podlegających zatwierdzeniu przez Lwa Wolnogradu. Zwolnienie z Wytrzeźwiałki odbywa się na mocy decyzji Lwa Wolnogradu.

Art. 4.
Przekazuję obiekt położony w Wolnogradzie przy ulicy Kolskiej 2 z przeznaczeniem na siedzibę Wytrzeźwiałki.

Art. 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

Ametyst Faradobus
LEW WOLNOGRADU
[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#13
[Obrazek: 85_20_11_21_11_03_51.png]
Z A R Z Ą D Z E N I E     L O K A L N E
z dnia 20 listopada 2021 roku

ws. przyznania lokalu

Na podstawie art. 4. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej Prawo miejskie z dnia 14 stycznia 2020 roku

Artykuł 1.
Przyznaję Tymoteuszowi PIECHOCIE nieodpłatny lokal mieszkaniowy położony przy ulicy Feliksa Spirkina 6 na czas pozostawania zameldowanym mieszkańcem miasta.

Artykuł 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
#14
[Obrazek: 85_20_11_21_11_03_51.png]
Z A R Z Ą D Z E N I E
L O K A L N E
z dnia 11 stycznia 2022 roku

ws. przekazania nieruchomości na własność

Artykuł 1.
Przekazuję Piusowi Marii MEDYCEJSKIEMU nieodpłatnie na własność nieruchomość położoną w Wolnogradzie przy ulicy Brzegi 51 jako nagrodę za zwycięstwo w plebiscycie z okazji Święta Sześciu Króli.

Artykuł 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]

 prof. dr net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Minister Spraw Zagranicznych i były Prezydent Republiki Bialeńskiej
W Rzeszy Bialeńskiej Lew Wolnogradu, Sułtan Faradobaju i Wielki Kniaź Jaruzelimy,
zaś z woli Ludu Szlacheckiego Bardzo Spaniały Król Hirschbergii i Weerlandu Etc.
[Obrazek: 85_24_01_22_10_20_22.png]
[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości