Forum Republiki Bialeńskiej
Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa - Wersja do druku

+- Forum Republiki Bialeńskiej (http://spolecznosc.bialenia.org.pl)
+-- Dział: Życie w Bialenii (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Dział: Pałac Prezydencki (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=8)
+---- Dział: Kancelaria do Spraw Wewnętrznych (http://spolecznosc.bialenia.org.pl/forumdisplay.php?fid=136)
+---- Wątek: Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa (/showthread.php?tid=2428)Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa - Ametyst Faradobus - 07-04-2021

[Obrazek: 85_11_09_20_1_32_41.png]
Wolnograd, 7 kwietnia 2021 roki


Obywatelu Prezydencie,

jako Lew Wolnogradu zwracam się z wnioskiem o dokonanie rejestracji przedsiębiorstwa regionalnego.

Dane przedsiębiorstwa

Nazwa: Kolej Rzeszy (dopuszcza się także formę Reichsbahn dla celów marketingowych)
Lokalizacja: Wolnograd, Plac Dworcowa 9. Proszę, aby dział przedsiębiorstwa był poddziałem działu Rzeszy Bialeńskiej. 
Właściciel: Rzesza Bialeńska
Zarządca: każdorazowy Lew Wolnogradu lub osoba przez niego wyznaczona

Przedsiębiorstwo będzie świadczyło usługi transportowe (głównie kolejowe) na terenie Rzeszy Bialeńskiej jako federacja mikroprzedsiębiorstw.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
RE: Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa - Ametyst Faradobus - 07-04-2021

Obywatelu Lwie,

wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie.


Prezydent Republiki Bialeńskiej

DECYZJA


Wolnograd, 7 kwietnia 2021 roku

W oparciu o przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 5, art. 9a), działając na wniosek Lwa Wolnogradu dokonuję rejestracji przedsiębiorstwa regionalnego "Kolej Rzeszy" działającego na terytorium Rzeszy Bialeńskiej jako samorządowa instytucja gospodarcza.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

[Obrazek: 3_28_03_20_9_15_10.png]RE: Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa - Ametyst Faradobus - 08-04-2021

Prezydent Republiki Bialeńskiej

DECYZJA


Wolnograd, 8 kwietnia 2021 roku

Na wniosek właściciela postanawiam dokonać korekty w decyzji z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie rejestracji "Kolei Rzeszy" w taki sposób, że główna nazwa przedsiębiorstwa ulega zmianie na "Koleje Rzeszy".


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]

[Obrazek: 3_28_03_20_9_15_10.png]