• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dziennik Rozkazów
#11
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ15.01.2020
Rozkaz nr 4/2020


Art. 1.
Powołuję do życia następujące jednostki elementu centralnego wchodzące w skład Żandarmerii Rzeszy Bialeńskiej:

- Kompanię Dowodzenia Żandarmerii Rzeszy (stałe miejsce stacjonowania: Królisko),
- Batalion Wsparcia Żandarmerii Rzeszy (stałe miejsce stacjonowania: Królisko),
- Batalion Logistyczny Żandarmerii Rzeszy (stałe miejsce stacjonowania: Królisko),
- Batalion Graniczny Żandarmerii Rzeszy "Wietrzeń" (stałe miejsce stacjonowania: Wietrzeń),

- Batalion Graniczny Żandarmerii Rzeszy "Żelaźno" (stałe miejsce stacjonowania: Żelaźno),
- Batalion Graniczny Żandarmerii Rzeszy "Garbowo" (stałe miejsce stacjonowania: Garbowo),
- Eskadrę Morską Żandarmerii Rzeszy "Kluczyn" (stałe miejsce stacjonowania: Baza Marynarki Wojennej RB w Kluczynie),
- Eskadrę Morską Żandarmerii Rzeszy "Latowo" (stałe miejsce stacjonowania: port rybacki Latowo).

Jednocześnie zarządzam rozpoczęcie procesu formowania w/w jednostek.


Art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie z chwilą jego publikacji.


(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#12
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

16.01.2020
Rozkaz nr 5/2020

Art. 1.
Na podstawie  art. 7. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dn. 11 listopada 2019 r. o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej mianuję Generała Dywizji Sił Zbrojnych RB Andrzeja Swarzewskiego na stopień Generała Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

Art. 2.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#13
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

31.03.2020
Rozkaz nr 6/2020

Wszystkim jednostkom Żandarmerii Rzeszy nakazuję zorganizowanie inspekcji patrolowych na terenie dawnych lenn, które znajdują się na obszarze ich działalności i w pobliżu miejsc stacjonowania. Polecam także przygotowanie publicznych raportów na temat aktualnej sytuacji na w/w terenach.

(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#14
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

02.09.2020
Rozkaz nr 7/2020

Stwierdzam, że w związku z nominacją na stopień generała brygady Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej Ametystowi Faradobusowi zostaje nadany stopień brygadiera Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#15
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

02.09.2020
Rozkaz nr 8/2020

1. Na podstawie art. 4. Ustawy Sejmu Rzeszy Bialeńskiej z dnia 11 listopada 2019 roku o Gwardii Rzeszy Bialeńskiej powołuję do życia Milicję Wolnego Miasta Stołecznego "Wolnograd" noszącą nazwę własną "Milicja Stołeczna".
2. Milicja Stołeczna jest integralną częścią elementu centralnego Gwardii Rzeszy Bialeńskiej podlegającą bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Milicja Stołeczna działa w ścisłej koordynacji z innymi jednostkami Gwardii Rzeszy Bialeńskiej oraz organami państwowymi ze szczególnym uwzględnieniem Policji Krajowej oraz Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej.
3. Zadaniem Milicji Stołecznej należy stanie na straży ładu, porządku publicznego oraz przestrzegania prawa na terenie Wolnego Miasta Stołecznego "Wolnograd", udział w regulacji ruchu drogowego oraz wykonywanie innych zadań zleconych jej przez Najwyższego Dowódcę Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.
4. Pod względem struktury Milicja Stołeczna dzieli się na Komendę Główną, będącą centrum koordynacyjnym działań formacji, oraz osiem Komend Dzielnicowych odpowiadających za wykonywanie zadań na terenie poszczególnych dzielnic Wolnego Miasta Stołecznego "Wolnograd". Dodatkowe Komendy Dzielnicowe mogą zostać utworzone przez Najwyższego Dowódcę Gwardii Rzeszy Bialeńskiej.
5. Komenda Główna podlega bezpośrednio Najwyższemu Dowódcy Rzeszy Bialeńskiej. Na czele Komend Dzielnicowych stoją Komendanci Dzielnicowi podlegający Komendzie Głównej.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#16
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

26.09.2020
Rozkaz nr 9/2020

1. Postanawiam, że okręty wchodzące w skład elementu centralnego Gwardii Rzeszy Bialeńskiej będą oznaczane skrótem ORZ (Okręt Rzeszy)
2. Przyjmuję do służby w elemencie centralnym Gwardii Rzeszy Bialeńskiej następujące okręty przekazane przed Marynarkę Wojenną Republiki Bialeńskiej:

- Lotniskowiec L-551, który otrzymuje nazwę ORZ "Andrzej Swarzewski"
- Fregata F-21, która otrzymuje nazwę ORZ "Albert de Medici"
- Fregata F-22, która otrzymuje nazwę ORZ "Marek Bajtuś".


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB


[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#17
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

11.10.2020
 
Rozkaz nr 10/2020

Przyjmuję do służby w elemencie centralnym Gwardii Rzeszy Bialeńskiej następujące okręty przekazane przed Marynarkę Wojenną Republiki Bialeńskiej:

Korwetę K-45, która otrzymuje nazwę ORZ "Akrypa",
Korwetę K-46, która otrzymuje nazwę ORZ "Iwan Pietrow",
Korwetę K-47, która otrzymuje nazwę ORZ "Thomas von Lisendorff",
Korwetę K-48, która otrzymuję nazwę ORZ "Ronon Dex",
Okręt podwodny S-63, który otrzymuję nazwę ORZ "Konstanty Michalski",
Okręt podwodny S-64, który otrzymuję nazwę ORZ "Mikołaj Patryk Dostojewski".


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej


[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#18
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

14.10.2020
 
Rozkaz nr 11/2020

Art. 1.
1. Tworzę niniejszym Morską Grupę Bojową Gwardii Rzeszy.
2. Następujące jednostki elementu centralnego przydzielam do Morskiej Grupy Bojowej Gwardii Rzeszy:

- ORZ "Maciej Kamiński",
- ORZ "Andrzej Swarzewski",
- ORZ "Marek Bajtuś",
- ORZ "Albert de Medici".

Art. 2.
1. Tworzę niniejszym Eskadrę Obrony Wybrzeża Gwardii Rzeszy.
2. Następujące jednostki elementu centralnego przydzielam do Eskadry Obrony Wybrzeża Gwardii Rzeszy:

- ORZ "Akrypa",
- ORZ "Iwan Pietrow",
- ORZ "Thomas von Lisendorff",
- ORZ "Ronon Dex",
- ORZ "Konstanty Michalski",
- ORZ "Mikołaj Patryk Dostojewski".

Art. 3.
Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej


[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#19
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

14.10.2020
 
Rozkaz nr 12/2020


Niniejszym ustanawiam wzór bandery Gwardii Rzeszy Bialeńskiej przeznaczonej do użytku przez okręty wchodzące w skład elementu centralnego, a także (wraz z banderą danej gwardii lennej) przez okręty będące częścią kontyngentów lennych.

[Obrazek: 3_14_10_20_9_18_57.png]


[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#20
Cytat:
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

27.10.2020
 
Rozkaz nr 13/2020


Niniejszym powołuję do życia w ramach elementu centralnego 1. Wolnogradzki Pułk Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, w którego skład wejdą następujące jednostki: Wolnogradzka Eskadra Lotnicza, Wolnogradzki Batalion Ochrony oraz Batalion Reprezentacyjny Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Tymczasowo dowództwo nad pułkiem sprawować będzie Najwyższy Dowódca Gwardii Rzeszy Bialeńskiej. Na miejsce stacjonowania pułku wyznaczam Wolne Miasto Stołeczne "Wolnograd".

Rozkaz wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
gen. bryg. (bryg. GRz)
A M E T Y S T    F A R A D O B U S
P.o. Lwa Wolnogradu - Najwyższego Dowódcy Gwardii Rzeszy Bialeńskiej,
Prezydent Republiki Bialeńskiej - Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej

[Obrazek: 3_28_03_20_2_09_52.png]
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości