• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Okólnik ws. stopni gwardyjskich
#1
[Obrazek: 3_08_12_19_4_24_35.png]

NAJWYŻSZY DOWÓDCA GWARDII RZESZY BIALEŃSKIEJ

28.12.19

Okólnik ws. stosowania stopni gwardyjskich

W celu uregulowania kwestii związanych ze stopniami stosowanymi w Gwardii Rzeszy Bialeńskiego oraz w gwardiach lennych postanowiłem wydać niniejszy okólnik. Jego celem jest też szczegółowe wyjaśnienie zasad i kryteriów, jakimi na tym polu będzie kierować się dowództwo Gwardii. Nie mają one dla lenników charakteru całkowicie przymusowego i  nie obowiązują bezwzględnie, ale stosowanie się do nich ułatwi działalność Gwardii, a w szczególności koordynację działań jednostek elementu centralnego oraz kontyngentów lennych. Z tego powodu tym bardziej zachęcam do zapoznania się z treścią okólnika.

Ustawa sejmowa przewiduje istnienie dwóch rodzajów stopni: te ustanowione przez lenników w podlegających im gwardiach lennych (do czego dodatkowo uprawnia ich Ustawa o gwardiach lennych) oraz stopni Gwardii Rzeszy Bialeńskiej, zasadniczo przysługujących oficerom i żołnierzom jednostek elementu centralnego. Ustawa dopuszcza posiadanie dwóch stopni jednocześnie, ale na ten moment dowództwo Gwardii nie przewiduje stosowania tego przepisu na szeroką skalę (być może za jakiś czas uznamy co najwyżej, że stopnie Gwardii noszą żołnierze służący w kontyngentach lennych). Dodatkowo niektóre osoby zaangażowane w działalność Gwardii posiadają stopnie Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, a także w innych armiach mikronacyjnych, aczkolwiek te ostatnie będą brane pod uwagę tylko w wyjątkowych przypadkach. W praktyce mamy zatem do czynienia z trzema rodzajami stopni.

Aby ułatwić koordynację obydwu rodzajów wojsk Gwardii proszę tych lenników, którzy wystawiają swoje kontyngenty i uczestniczą w ten sposób w działalności naszej formacji, o to, aby każdy z wprowadzonych w ich gwardiach lennych stopień posiadał równoważnik w stopniach Gwardii Rzeszy, ustanowionych przez Ustawę sejmową. Nazewnictwo oraz liczba stopni nadal pozostają dowolne: chodzi jedynie o to, aby wskazać, któremu spośród stopni Gwardii Rzeszy odpowiada każdy stopień gwardii lennej. Nie każdy stopień Gwardii Rzeszy musi też posiadać odpowiednik w gwardii lennej: kilka stopni w gwardii lennej może odpowiadać jednemu, temu samemu stopniowi w Gwardii Rzeszy (np. w przypadku ustanowienia więcej niż dwóch stopni generalskich). Będę wdzięczny za przedstawienie mi, jako Najwyższemu Dowódcy, tego rodzaju przedstawienia w tym wątku lub w innym miejscu. Sam w załączniku do niniejszego okólnika opublikuję zestawienie stopni Gwardii Rzeszy ze stopniami obowiązującymi w Siłach Zbrojnych RB. Zachęcam również do zapoznania się z wprowadzonymi dziś oznaczeniami stopnii Gwardii Rzeszy i uwzględnienie ich w przypadku tworzenia wzorów mundurów w gwardiach lennych.

Jednocześnie informuję, że w przypadku posiadania dwóch lub więcej stopni w stosunkach służbowych przez kurtuazję należy używać tego, który jest formalnie najwyższy (np. w przypadku posiadania stopnia pułkownika Gwardii oraz generała własnej gwardii lennej należy używać stopnia generała, w przypadku posiadania stopnia pułkownika Gwardii oraz porucznika Sił Zbrojnych RB - stopnia pułkownika etc.). Oczywiście w przypadkach koniecznych możliwe jest wymienianie wszystkich posiadanych przez daną osobę stopni. Z kolei przy planowaniu działań militarnych możliwości i kompetencje dowódcy będą oceniane przede wszystkim na podstawie stopnia Gwardii Rzeszy oraz doświadczenia w dowodzeniu danym rodzajem wojsk. Wówczas w przypadku dwóch kandydatów na dowódcę np. brygady Gwardii, z których jeden posiada stopień majora Gwardii oraz marszałka własnej gwardii lennej, a drugi stopień pułkownika Gwardii oraz generała własnej gwardii lennej większe szanse posiadać będzie drugi kandydat.

Lennicy, którzy wystawili własne kontyngenty lenne oraz inne osoby zaangażowane w działalność Gwardii mogą już teraz wnioskować o przyznanie stopnia Gwardii Rzeszy - zainteresowanych proszę o informację. Jednocześnie podaję do wiadomości, że dowództwo Gwardii będzie kierować się następującymi kryteriami:

- liczebność wystawionego kontyngentu,
- doświadczenie i zaangażowanie w działalność w Gwardii,
- liczebność i poziom rozwoju własnej gwardii lennej oraz zaangażowanie na tym polu,
- doświadczenie i stopnie uzyskane w Siłach Zbrojnych RB oraz innych armiach mikronacyjnych (proszę o dodatkową informację),
- dodatkowe, szczególne zasługi i kompetencje.

W ten sposób osoba wystawiająca jako kontyngent jeden batalion co do zasady otrzyma stopień majora, ale jeśli posiada np. stopień pułkownika Sił Zbrojnych RB - wówczas również w Gwardii zostanie co najmniej pułkownikiem, a jej kolejne awanse w armii regularnej będą skutkowały równoczesnymi awansami w Gwardii. W przypadku degradacji raczej będziemy łagodni. Przedstawione kryteria nie będą jednak stosowane w sposób całkowicie ścisły - wyjątki będą jak najbardziej dopuszczalne.(-) Ametyst Faradobus
Lew Wolnogradu - Najwyższy Dowódca GRB
ZAŁĄCZNIK - ODPOWIEDNIKI STOPNI GWARDII RZESZY W SIŁACH ZBROJNYCH RB


- Szeregowi -

1)  Szeregowy / Marynarz = Młodszy gwardzista GRz
2)  Specjalista = Gwardzista GRz
3)  Starszy specjalista = Starszy gwardzista GRz

- Podoficerowie -

4) Kapral / Mat = Kapral GRz
5) Starszy kapral / Starszy mat = Kapral GRz
6) Sierżant / Bosman = Sierżant GRz
7) Starszy sierżant / Starszy bosman = Starszy sierżant GRz
8) Sierżant sztabowy / Bosman sztabowy = Sierżant sztabowy GRz
9) Starszy sierżant sztabowy / Starszy bosman sztabowy = Sierżant sztabowy GRz
10) Chorąży = Sierżant sztabowy GRz
11) Starszy chorąży = Sierżant sztabowy GRz

- Oficerowie -

12)  Podporucznik = Podporucznik GRz
13) Porucznik = Porucznik GRz
14) Kapitan = Kapitan GRz
15) Major / Komandor podporucznik = Major GRz
16) Podpułkownik / Komandor porucznik = Podpułkownik GRz
17) Pułkownik / Komandor = Pułkownik GRz

- Generałowie / Admirałowie -

18) Generał brygady / Kontradmirał = Brygadier GRz
19) Generał dywizji / Wiceadmirał = Generał GRz
20) Generał broni / Admirał = Generał GRz

- Marszałkowie -

21) Marszałek polny / Marszałek lotnictwa / Admirał floty / Admirał floty kosmicznej = Marszałek Rzeszy
22) Marszałek Bialenii = Marszałek Rzeszy
23) Marszałek Wielki = Marszałek Rzeszy

prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
#2
W związku z wprowadzeniem w Siłach Zbrojnych RB nowego zestawu stopni zaktualizowałem załącznik do powyższego okólnika tak, aby każdy z nowych stopni posiadał ekwiwalent w Gwardii. Przy tej okazji doszedłem do wniosku, że być może wskazane byłoby rozbudowanie zestawu stopni gwardyjskich, między innymi wprowadzenie (za niegdysiejszą sugestią Ronona) stopnia chorążego - w chwili obecnej przechodząc do Gwardii chorąży regularnej armii musi zostać sierżantem sztabowym. Podobnie ma się sprawa z innymi stopniami podoficerskimi.

No i skoro mamy już siły morskie to być może warto by wprowadzić ekwiwalenty stopni gwardyjskich.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości