• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[UCHWALONE] Zarządzenie RR ws. sygnatur
#1
Wysoka Rado,

na podstawie art. 31 Ustawy o funkcjonowaniu RR poddaję pod nasze obrady projekt zarządzenia ws. sygnatur dla postępowań, które tutaj się toczą. Myślę, że to prosta sprawa porządkowa i nie wzbudza kontrowersji, więc dajmy sobie czas na debatę do końca piątku, 30 października 2020 roku, potem przejdziemy do głosowania.Zarządzenie Rady Republiki
z dnia __________ 2020 roku
w sprawie sygnatur spraw1. Ustala się następujący wzór sygnatury dla każdego postępowania toczącego się w Radzie Republiki:

Oznaczenie rodzaju sprawy | numer sprawy w danym roku kalendarzowym/oznaczenie liczbowe roku kalendarzowego

2. Ustala się następujące oznaczenia rodzaju spraw:

1) K - sprawa karna;
2) C - sprawa cywilna;
3) A - sprawa administracyjna;
4) ZAN - sprawa z zakresu orzekania o zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu;
5) WP - sprawa z zakresu dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
6) SK - sprawa z zakresu rozstrzygania sporów kompetencyjnych między konstytucyjnymi organami państwa;
7) WU - sprawa z zakresu zastosowania weta ustawodawczego;
8) LEG - obrady z zakresu wykonywania władzy ustawodawczej; 
9) N - obrady w sprawie nadania Prezydentowi folwarków lennych oraz odznaczeń.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
[-] 1 użytkownik podziękował za ten post:
  • Ametyst Faradobus
#2
No w sumie to taka sprawa techniczna, że jakakolwiek dyskusja na ten temat byłaby czystym bikesheddingiem.

inb4 cztery strony dyskusji na temat tego, czy na pewno byłby to bikeshedding.
#3
Debatę zarządziłem tylko dlatego, ze tak wypada i by dochować minimum standardów sprawiedliwości proceduralnej. Zawsze ktoś może mieć inną wizję nawet w takich sprawach Wink

Jeżeli Ronon również nie będzie miał uwag, to przejdziemy do głosowania.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#4
Widzę, że dyskusja nie rozgorzała, zatem rozpoczynamy głosowanie do końca niedzieli (1 listopada 2020) lub do wyczerpania zapasów głosów.


Głosuję ZA
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#5
ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#6
ZA
#7
Zamykam głosowanie. Zarządzenie zostanie za moment opublikowane.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości