• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Postępowanie ws. wykładni art. 15 Konstytucji
#1
Konstytucja RB
Rada Republiki może zastosować weto ustawodawcze, które może być zgłoszone wyłącznie w czasie trwania vacatio legis, a jeśli vacatio legis jest krótsze niż 48 godzin - w ciągu 48 godzin od momentu opublikowania ustawy w Biuletynie Ustaw. 


Słownik PWN
vacatio legis [wym. wakatio legis] «okres upływający między datą ogłoszenia aktu prawnego lub normatywnego a datą jego wejścia w życie»


Moim zdaniem nakazuje to opublikowanie ustawy i od tej chwili biegnie vacatio legis - określone na 48 godzin (w części naszych ustaw) lub konstytucyjnie, jeżeli ktoś zapisał, że "wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia".
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#2
Wysoka Rado,

otwieram postępowanie w sprawie poniższego wniosku, który został złożony przez Prezydenta. Na sprawozdawcę w tym postępowaniu wyznaczam siebie. Mamy 96 godzin na wydanie orzeczenia, a zatem, by dobrze zaplanować postępowanie, wyznaczam czas na swobodne wypowiedzi członków Rady do końca 30 października. Po tym czasie stworzę projekt wyroku, nad którym będziemy głosować.

Wolnograd, 27 października 2020 roku
WNIOSEK
Wysoka Rado,

zwracam się z wnioskiem o wykładnię w zakresie interpretacji artykułu 15. Konstytucji Republiki Bialeńskiej: czy ustawy przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe i podpisane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej powinny być publikowane niezwłocznie po podpisaniu czy też po okresie vacatio legis, względnie po okresie czterdziestu ośmiu godzin, w którym Wysoka Rada ma prawo do zgłoszenia weta?

[Obrazek: thumb_85_17_06_19_6_28_41.png]
[Obrazek: 3_28_03_20_9_15_10.png]
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#3
> Moim zdaniem nakazuje to opublikowanie ustawy

No moim zdaniem też – skoro druga alternatywa to 48 godzin od momentu opublikowania to i raczej oczywiste jest, że w tej pierwszej należy liczyć czas także od momentu opublikowania.

tl;dr NOCHYBALOGICZNE
#4
Uważam podobnie jak pozostali członkowie Rady. Przepisy i dotychczasowe osiągnięcia jurysprudencji, nawet tej mirkonacyjnej, są w tym względzie klarowne. Rada może zgłosić weto w okresie vacatio legis lub w okresie 48 godzin od opublikowania ustawy jeśli okres vacatio legis jest krótszy. Nie jest żadną kontrowersją, że akt prawny obowiązuje od momentu jego publikacji w publikatorze, zaś wchodzi w życie po upływie oznaczonego prawem okresu (czyli vacatio legis) i ew. spełnienia innych warunków, tj. w przypadku naszej Republiki niezgłoszenia weta przez Radę (niezgłoszenie weta prezydenckiego jest zaś warunkiem publikacji, a zatem też i obowiązywania ustawy). Stąd też, istnieje obowiązek publikacji ustaw niezwłocznie po ich podpisaniu przez Prezydenta.

Skoro wszyscy już się wypowiedzieli i osiągnęliśmy konsensus skracam debatę Rady do końca tej doby. Potem przedstawię projekt wyroku i przejdziemy do głosowania.


Osobną kwestią jest rozstrzygnięcie, czy jeżeli w ustawie określono vacatio legis krótsze niż 48 godzin lub w ogóle go nie określono, to okres 48 godzin na zgłoszenie weta przez Radę jest wówczas okresem vacatio legis, czy też okres ten jednak jest taki, jak określa ustawa i wchodzi ona w życie przez upływem okresu na zgłoszenie weta, zaś ewentualne weto zawiesza stosowanie ustawy aż do czasu przełamania go przez Zgromadzenie Narodowe. Wydaje się jednak, że wówczas okres vacatio legis ulega odpowiedniemu wydłużeniu do 48 godzin, gdyż w przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z absurdalną sytuacją, w której akt prawny, załóżmy stosowany byłby przez 47 godzin, zaś następnie dopiero znowu po tygodniu, gdy ZN przegłosuje przełamanie weta. Nie możemy jednak o tym orzec w sentencji, gdyż jesteśmy związani granicami wniosku. Zamierzam jednak umieścić te rozważania w uzasadnieniu do orzeczenia, co może być pomocne przy dokonywaniu przyszłej wykładni przez Radę lub inne podmioty, o ile zgodzi się na to Rada.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#5
> Osobną kwestią jest rozstrzygnięcie, czy jeżeli w ustawie określono vacatio legis krótsze niż 48 godzin lub w ogóle go nie określono, to okres 48 godzin na zgłoszenie weta przez Radę jest wówczas okresem vacatio legis

Ⓧ Doubt

IMO, przywołany przepis konstytucyjny traktuje „okres vacatio legis” oraz „czas na zgłoszenie weta” jako dwie zupełnie osobne kwestie, i nie wynika z niego jakoby „48 godzin” miało być przez niego przepisanym minimalnym okresem vacatio legis. Inaczej zdanie „jeśli vacatio legis jest krótsze niż 48 godzin - w ciągu 48 godzin” byłoby równoważne zdaniu „jeśli vacatio legis jest krótsze niż 48 godzin to vacatio legis jest równe 48 godziom”, które jest dość oczywiście zdaniem sprzecznym.

> gdyż w przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia z absurdalną sytuacją

Absurdy prawne istnieją.
#6
Zgadzam się, że analizując problem od strony językowo-logicznej na poziomie samych tylko sformułowań reguły ogólnej i szczególnej, dotyczących zgłaszania weta przy okresie vacatio legis krótszym niż 48 godzin, to wyniki takiej analizy nie pozwalają na przyjęcie takiej wykładni. Moja konkluzja wynika z szerzej zakrojonej interpretacji opartej o dalszą część przepisu, mówiącą o przełamaniu weta i związanych z tym losach ustawy (Głosowanie w sprawie przełamania weta musi odbyć się w ciągu pierwszego miesiąca od momentu dostarczenia Zgromadzeniu Narodowemu informacji o odmowie podpisania ustawy lub uchwały. Zawetowana ustawa może wejść w życie nie wcześniej niż w momencie ogłoszenia wyników głosowania, o ile obywatele zdecydują o jej przyjęciu.). Tutaj przy zastosowaniu wykładni teleologicznej, moim zdaniem, można zdekodować normę, że jest to okres vacatio legis - zgodnie z dyrektywą wykładni w postaci racjonalnego prawodawcy i tworzonego przezeń prawa.

No ale skoro nie mamy tu jednomyślności, to nie zamieszczę tego w uzasadnieniu. Zatem, stanie się to przedmiotem osobnego postępowania przed Radą.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#7
Przyznam, że dla mnie sytuacja gdy ustawa wchodzi w życie, a "po chwili" może być zawieszona też jest trochę "dziwna"... choć chyba w realu spotykana np. gdy TK stwierdza niezgodność z Konstytucją (i nie "piję" tutaj do aktualnej sytuacji i przynajmniej kontrowersyjnego TK - jako takiego... takie sytuacje bywały w czasie gdy ten TK był całkowicie normalny i nie budził wątpliwości co do jego legalności), ale to jednak nieco inna kwestia. Dlatego jeżeli składam projekt to staram się pamiętać (nie zawsze pamiętałem) o tym by wpisywać wejście w życie 48 po opublikowaniu.

Należałoby się zastanowić czy nie należałoby dokonać zmian prawnych narzucających vacatio legis minimum 48-godzinne (czyli "z klucza" mamy 48 godzin chyba, że w ustawie zapisano termin dłuższy. Zgadzam się jednak, że to sprawa odrębna i nie dotyczy tego o czym mamy się wypowiedzieć w obrębie tego tematu. Do tego czasu proponuję by do projektów wpisywać te 48-godzin, a jak ktoś o tym zapomni to niech Przewodniczący ZN o tym przypomina, bo zawsze można dać autopoprawkę bez konieczności jej głosowania.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#8
> racjonalnego prawodawcy

Obawiam się, że w warunkach bialeńskich, założenie „racjonalności” prawodawcy jest założeniem fałszywym.
#9
Przepraszam za drobną zwłokę. Przechodzimy do głosowania nad poniższym projektem wyroku.


WYROK
Rady Republiki

Rada Republiki w składzie:

ʿĀlija zawdżat Akrypa
Ronon Dex
Karol Medycejski - przewodniczący i sprawozdawca

po rozpatrzeniu na posiedzeniu jawnym wniosku Prezydenta o wykładnię w zakresie interpretacji artykułu 15. Konstytucji Republiki Bialeńskiej: czy ustawy przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe i podpisane przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej powinny być publikowane niezwłocznie po podpisaniu czy też po okresie vacatio legis, względnie po okresie czterdziestu ośmiu godzin, w którym Wysoka Rada ma prawo do zgłoszenia weta?

o r z e k a
 
Ustawy przyjęte przez Zgromadzenie Narodowe i podpisane przez Prezydenta Republiki Bieleńskiej powinny być publikowane niezwłocznie po ich podpisaniu przez Prezydenta Republiki Bialeńskiej.


Uzasadnienie

Kwestia ta w trakcie jej rozpatrywanie nie budziła żadnych wątpliwości. Artykuł 15 zdanie 5 Konstytucji Republiki Bialeńskiej stwierdza, że Rada Republiki może zastosować weto ustawodawcze, które może być zgłoszone wyłącznie w czasie trwania vacatio legis, a jeśli vacatio legis jest krótsze niż 48 godzin - w ciągu 48 godzin od momentu opublikowania ustawy w Biuletynie Ustaw.

Jest zatem bezspornym, że już po dokonaniu wykładni językowo-logicznej można zdekodować ogólną normę mówiącą, że Rada Republiki może zastosować weto ustawodawcze w okresie vacatio legis oraz normę szczególną przewidzianą dla sytuacji, gdy vacatio legis jest krótsze lub nie ma go w ogóle - wówczas termin na dokonanie tej czynności jest równy 48 godzin.

W jurysprudencji nie istnieją także żadne wątpliwości, że ustawa staje się obowiązującym aktem prawnym po spełnieniu warunków do jej publikacji oraz po jej promulgacji, zaś okres pomiędzy jej wejściem w życie (a tym samym stosowaniem) a opublikowaniem (a tym samym obowiązywaniem) nazywa się powszechnie vacatio legis. 

W związku z tym, aby okres vacatio legis mógł rozpocząć swój bieg oraz aby zastosowanie znalazła norma prawna dotycząca uprawnienia weta ustawodawczego przysługującego Radzie Republiki ustawa musi zostać opublikowana. Konstytucja nie precyzuje terminu dla takiej publikacji, a zatem należy przyjąć, że ustawy powinny być publikowane w Biuletynie Ustaw niezwłocznie po spełnieniu warunków prawnych do ich publikacji, którymi są uchwalenie ustawy przez Zgormadzenie Narodowe oraz jej podpisanie przez Prezydenta. 

Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#10
ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości