• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WP | 1/2020 - Obliczanie większości w przypadku nadania obyw. w trakcie głosowania
#1
Wysoka Rado,

otwieram posiedzenie w sprawie poniższego wniosku złożonego przez Przewodniczącego Pro Tempore Zgromadzenia Narodowego (pogrubienie moje).

Cytat:Wysoka Rado,

Zwracam się do Rady z prośbą o rozwiązanie pewnego problemu wynikłego w trakcie głosowania nad zmianą Konstytucji RB. Spróbuję wyjaśnić, o co chodzi.

Do zmiany Konstytucji Republiki Bialeńskiej wymagana jest większość kwalfikowana 2/3 głosów. W dniu 28 października zarządziłem głosowanie nad projektem zmiany Konstytucji. W momencie rozpoczęcia głosowania liczba obywateli wynosiła 9, a więc większość konieczna do przyjęcia ustawy wynosiła 6. Tymczasem dzień później obywatelstwo uzyskał Piotr Pawłowicz. Tym samym liczba obywateli wzrosła do 10, a więc liczba głosów konieczna do przyjęcia ustawy wzrosła w praktyce do 7. Liczba głosów oddanych w zakończonym dziś głosowaniu wyniosła ostatecznie 6 głosów za, a więc mniej niż jest to konieczne. Z tego powodu moje pytanie brzmi: czy nadanie obywatelstwa w czasie trwania głosowania zmienia powoduje zmianę liczby głosów koniecznych do osiągnięcia danej wielkości?

Pozdrawiam
Joahim von Ribertrop
Przewodniczący Pro Tempore Zgromadzenia Narodowego

Na sprawozdawcę wyznaczam siebie. Ta sprawa w mojej opinii także jest prosta, dlatego wyznaczam czas na wymianę poglądów członków Rady do końca poniedziałku, 2 listopada 2020. Jeżeli się wyczerpie, zakończę ją wcześniej.Jeżeli chodzi o mój pogląd w sprawie, to przedstawię go dość krótko. Rada Republiki wykonując czynności z zakresu orzekania nie może stanowić prawa. Oczywiście, zadaniem Rady jest dokonywanie wiążącej wykładni aktów prawnych obowiązujących w Republice, niemniej każda wykładnia ma swoje granice, wynikające bezpośrednio z treści norm prawnych zawartych w danym akcie, jak i całego systemu prawa. 

W przypadku, gdy dana kwestia nie została wprost uregulowana przez prawodawcę, należy przyjąć najwzględniejszą wykładnię dla praw i wolności obywatelskich. By to uczynić, wpierw trzeba zdekodować obowiązującą w systemie normę. Norma jest w tej sprawie dość prosta - Zgromadzenie Narodowe tworzą wszyscy obywatele Republiki. W związku z tym przysługują im równe prawa. W bialeńskim prawie istnieje wprawdzie wyjątek, który ustanawia cenzus czasu, przez jaki trzeba być obywatelem, aby móc głosować w wyborach prezydenckich. Niemniej, wyjątek ten, po pierwsze, dotyczy elekcji, znajdując się w ustawie traktującej o wyborach, po drugie zaś, żaden wyjątek nie może być interpretowany i stosowany w sposób rozszerzający, jeśli chodzi o prawa, wolności i obowiązki obywateli. Po trzecie w końcu, ustawodawca wyraźnie wskazał do jakich sytuacji się go stosuje. W związku z tym, na pytanie zadane przez Wnioskodawcę można odpowiedzieć tylko w jeden sposób: uzyskanie obywatelstwa, czy to w drodze jego pierwotnego nadania, czy też przywrócenia, w czasie trwania głosowania w Zgromadzeniu Narodowym powoduje, że dany obywatel ma prawo do wzięcia udziału w głosowaniu i jego mandat jest brany pod uwagę przy obliczaniu wymaganej prawem większości.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#2
Ja nie mam zastrzeżeń do takiej interpretacji.
#3
Również nie mam zastrzeżeń co do samej interpretacji... choć sytuacja jest trochę dziwna i zapewne wymaga jakiegoś zapisu w prawie. Problemu nie było w czasach Parlamentu, którego członków sie wybierało, ale obecnie gdy członkiem ZN zostaje się "z automatu" należałoby chyba zapisać, że prawo głosu mają osoby posiadające obywatelstwo w chwili rozpoczęcia głosowania.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#4
Zgadzam się, że to wymaga uregulowania i to w sposób, który pogodziłby prawo do głosowania danego obywatela z interesem publicznym co do stabilności procesu legislacyjnego. Ale to już zadanie dla prawodawcy i to, zdaje się, konstytucyjnego. Jutro opublikuję projekt wyroku.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#5
Przepraszam, ale realioza ciągle dokręca mi śrubę. Poniżej projekt wyroku, głosujemy do skutku.


WYROK
Rady Republiki
z dnia _____________Rada Republiki w składzie:

ʿĀlija zawdżat Akrypa
Ronon Dex
Karol Medycejski - przewodniczący i sprawozdawcapo rozpatrzeniu na posiedzeniu jawnym wniosku Przewodniczącego Pro Tempore Zgromadzenia Narodowego o wykładnię poprzez odpowiedź na pytanie: czy nadanie obywatelstwa w czasie trwania głosowania zmienia powoduje zmianę liczby głosów koniecznych do osiągnięcia danej wielkości?

o r z e k a

Uzyskanie obywatelstwa, zarówno w drodze jego pierwotnego nadania, jak też jego przywrócenia w czasie trwania głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, powoduje, że dany obywatel ma prawo do wzięcia udziału w głosowaniu i jego mandat jest brany pod uwagę przy obliczaniu wymaganej prawem większości.


Uzasadnienie

Rada Republiki wykonując czynności z zakresu orzekania nie może stanowić prawa. Zadaniem Rady jest dokonywanie wiążącej wykładni aktów prawnych obowiązujących w Republice, niemniej każda wykładnia musi być dokonywana w granicach treści norm prawnych stanowionych przez prawodawcę, zarówno w danym akcie prawnym, jak i w całym systemie prawa.

W przypadku, gdy dana kwestia nie została wprost uregulowana przez prawodawcę, z uwagi na funkcję gwarancyjną prawa oraz zaufanie obywateli do państwa i stanowionego prawa należy przyjąć wykładnię, która jest jak najwzględniejsza dla praw i wolności obywatelskich. By to uczynić, wpierw trzeba zdekodować obowiązującą w systemie normę. Norma w tej sprawie nie jest skomplikowana: Zgromadzenie Narodowe tworzą wszyscy obywatele Republiki (art. 6 Konstytucji). W związku z tym, przysługują im równe prawa. Jest to realizacja zasady równości, która jest składową konstytucyjnych zasad: demokratycznej republiki (art.1) oraz prawa do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym każdego obywatela (art. 2). Zasadę równości zaś można rozwinąć jako obowiązek takiego samego traktowania podmiotów znajdujących się w takiej samej sytuacji prawnej. W bialeńskim prawie istnieje wprawdzie wyjątek, który ustanawia cenzus czasu, przez jaki trzeba być obywatelem, aby móc głosować w wyborach prezydenckich. Niemniej, wyjątek ten, po pierwsze, dotyczy elekcji, znajdując się w ustawie traktującej o wyborach, po drugie zaś, żaden wyjątek nie może być interpretowany i stosowany w sposób rozszerzający, jeśli chodzi o prawa, wolności i obowiązki obywateli. Po trzecie w końcu, ustawodawca wyraźnie wskazał do jakich sytuacji się go stosuje. W związku z tym, na pytanie zadane przez Wnioskodawcę należało odpowiedzieć jak w sentencji.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
#6
ZA.
#7
ZA.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Elektor - Prefekt Departamentu Lisewskiego, Posiadacz Lenna Razorno i  Zarządca Lenna Venomania
Burmistrz Bengazi - Przewodniczący Ludowego Komitetu Dżamahiriji
Miecznik Port Arthurberg
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_11_20_1_05_11.png]
#8
Dziękuję za oddane głosy, zamykam posiedzenie.
Carlo Giovanni de' Médici e Zep

* Grande Teologo, Mago e Giurista * 
* Molte volte premiato ed onorato nel paese ed all'estero *

[Obrazek: 3_11_10_20_6_24_06.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_00.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_25_50.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_26_52.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_27_24.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_38.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_49_07.png] [Obrazek: 3_11_10_20_6_53_54.png] [Obrazek: 3_03_11_20_7_03_14.png] [Obrazek: thumb_85_12_02_21_11_06_23.png]

[Obrazek: 1073.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości