• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Służby ratownicze
#11
Cytat:
Artykuł 1.
Powołuję do życia Służbę Ratowniczą Rzeszy Bialeńskiej, zwaną dalej Służbą Ratowniczą, której zadaniem będzie walka ze skutkami klęsk żywiołowych, wypadków, awarii, pełnienie funkcji pomocniczych w przypadku wojny oraz stanu zagrożenia, a także prowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej i realizacja innych zadań zleconych przez władze Rzeszy Bialeńskiej. Służba ratownicza jest instytucją Rzeszy Bialeńskiej i jest finansowana ze środków samorządowych.

Artykuł 2.
Służba Ratownicza powinna współdziałać ściśle z Gwardią Rzeszy Bialeńskiej, Siłami Zbrojnymi Republiki Bialeńskiej oraz innymi służbami państwowymi i samorządowymi. W przypadku wojny Służba Ratownicza zostanie oddana do dyspozycji właściwych władz wojskowych Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 3.
Na zasadzie dobrowolnego stowarzyszenia możliwe jest współdziałanie Służby Ratowniczej z gwardiami lennymi oraz specjalnymi formacjami ratowniczymi tworzonymi przez lenników i wolne miasta.

Artykuł 4.
Służba Ratownicza podlega Lwu Wolnogradu - Zwierzchnika Służby Ratowniczej, który może powołać Dyrektora Generalnego Służby Ratowniczej, a także podlegających mu Dyrektorów o mniejszym zakresie odpowiedzialności, na który składają się jednostki lokalne.

Artykuł 5.
1. Członkostwo w Służbie Ratowniczej jest dobrowolne i dostępne dla wszystkich osób zamieszkujących na terenie Rzeszy Bialeńskiej.
2. Członkom Służby Ratowniczej nadaje się następujące stopnie służbowe począwszy od najniższego:

- młodszy ratownik
- ratownik
- starszy ratownik
- sekcyjny
- starszy sekcyjny
- ogniomistrz
- starszy ogniomistrz
- aspirant
- podkomisarz
- komisarz
- podinspektor
- inspektor
- brygadier
- nadbrygadier.

3. Stopnie służbowe nadaje Lew Wolnogradu oraz Dyrektor Generalny Służby Ratowniczej. Stopień inspektora oraz wyższy może zostać nadany jedynie przez Lwa Wolnogradu.

Artykuł 6.
Kwestie nieujęte niniejszym Rozporządzeniem rozstrzyga Lew Wolnogradu lub Dyrektor Generalny Służby Ratowniczej.

Artykuł 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą publikacji.


Wstępny szkic rozporządzenia o Służbie Ratowniczej. Nie wydaje mi się, aby konieczne było tworzenie czegoś obszerniejszego - pozostałe kwestie będą precyzowane na bieżąco.
prof. net. mgr gen. bryg. rez.
Ametyst Faradobus

Prezydent Republiki Bialeńskiej, Lider Ludu, Lew Wolnogradu,
Król Hirschbergii i Weerlandu, Sekretarz Generalny Wielkiego Sternika,
Sułtan Faradobaju, Kniaź Jaruzelimy, Uosobienie Pracowitości Etc.

[Obrazek: 1018.png]




Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości