• 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
12. Debata tematyczna Wydłużenie kadencji Lwa Wolnogradu [VI sesja Sejmu Rzeszy]
#1
[Obrazek: 16bOy1y.png]

Wysoki Sejmie,

rozpoczynając dyskusję, której zagajenie jest dla mnie zadaniem specyficznym, pragnę na wstępie zaznaczyć, że jej inspiracją nie są dzisiejsze wydarzenia z innego, realowego Sejmu pewnej nieistniejącej republiki. Ten punkt programu jest bowiem odpowiedzią na głosy, które pojawiały się już od jakiegoś czasu. Nikt jednak nie podniósł tej kwestii płaszczyźnie oficjalnej stąd czynię to ja. Ewentualna decyzja o wydłużeniu kadencji lewskiej byłaby rzecz jasna dla mnie czystą korzyścią, ale nie planuję być jej gorącym fanatykiem, co raczej proponuję spojrzeć trzeźwo na obecną sytuację i rozważyć wszystkie opcje.

Rzesza Bialeńska jest od dawna organizmem stabilnym. Mimo to od dłuższego czasu problem personalnych zmian w kierownictwie właściwie nie istnieje. Co dwa miesiące, a zatem dosyć szybko, kończy mi się kolejna kadencja, a ja z własnej lub cudzej inicjatywy niejako tradycyjnie otrzymuję urząd na kolejny, taki sam okres nie mając konkurentów. W tej sytuacji wydłużenie okresu panowania mogłoby jawić się jako rozwiązanie oczywiste, jako naturalna odpowiedź na zaistniałą sytuację. W przypadku podjęcia takiej decyzji widzę zasadniczo trzy rozwiązania:

1. Nieznaczne wydłużenie kadencji (np. o miesiąc) - daje Lwu możliwość przeprowadzenia bardziej długofalowych projektów i usuwa konieczność przeprowadzania wyborów w stosunkowo szybkim okresie czasu;
2. Znaczne wydłużenie kadencji (np. do sześciu miesięcy) - tu korzyść mogłaby polegać na tym, że w ciągu tego okresu może pojawić się kontrkandydat do urzędu Lwa, a zatem nasze życie polityczne stanie się nieco bardziej dynamiczne;
3. Nieograniczona kadencja Lwa - rozwiązanie najbardziej radykalne, gdzie pogodzilibyście się z moją dominacją zachowując pełne prawo do odwołania mnie w dowolnym momencie, zapewne zwykłą większością - wybory będą wtedy, kiedy pojawi się potrzeba i chęć. Nie upieram się, ale do rozważenia.

Jak już wspomniałem kilkukrotnie - nie będę naciskał na przeprowadzenie takiej reformy, która i tak wymagałaby zgody Zgromadzenia Narodowego i zmian w ustawie o samorządach, ale z chęcią poznam zdanie Sejmujących.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#2
Jestem za opcjá nr 3. W obecnej sytuacji wybory Lwa to tylko "sztuka dla sztuki"... Lepiej niech będzie Lew na stałe, dopóki mu chęci i sił starcza. A gdyby się pojawił inny kandydat to zawsze na Sejmie można zrobić wybory czyli odwołać dotychczasowego i przeprowadzić wybór pomiędzy kandydatami.
Marszałek Wielki Ronon Dex
Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej
Minister Spraw Wewnętrznych
Par - Posiadacz Lenna Razorno, Burmistrz Wolnego Miasta Lisewa, Zarządca Lenna Lisendorff
Przewodniczący Bialeńskiej Partii Demokratycznej

[Obrazek: 3_15_10_19_11_09_12.png]
#3
Otóż to. Ustrój samorządu, jak i każdy ustrój, można tworzyć w oparciu o idealistyczne założenia (tu przykładowo kilku kandydatów, konkurencja polityczna etc.), bądź też kierując się realiami. A są one takie, ze nikt obecnie nie chce, z wyjątkiem Ametysta, pełnić tej funkcji. Zresztą, robi on to bardzo dobrze, więc po co nam teraz kadencyjność?
#4
Powinna przeważyć opcja numer trzy, można by wtedy powiedzieć, że bycie Lwem Wolnogradu to optymalne miejsce, jeśli wyżej to na bardzo krótki czas.
#5
Opcja numer 3. I tak wybory Lwa to tylko ,,kto jest za Ametystem?"
#6
A ja jestem za połączeniem opcji 2 i 3. Bardzo długa kadencja, ale z możliwością stosunkowo łatwego odwołania Lwa. Nie jest to żaden afront wobec Ametysta i tak tego nie traktujcie, ale uważam, że urzędy nie powinny być oficjalnie stałe i utożsamiane z konkretną osobą, nawet jeżeli są sprawowane bardzo dobre. Nie przesadzajmy z tą oligarchią. Wink
#7
Joahim-von-R napisał(a):Opcja numer 3. I tak wybory Lwa to tylko ,,kto jest za Ametystem?"

https://www.youtube.com/watch?v=NWtAjWz3B9M

AndrzejSwarzewski napisał(a):A ja jestem za połączeniem opcji 2 i 3. Bardzo długa kadencja, ale z możliwością stosunkowo łatwego odwołania Lwa. Nie jest to żaden afront wobec Ametysta i tak tego nie traktujcie, ale uważam, że urzędy nie powinny być oficjalnie stałe i utożsamiane z konkretną osobą, nawet jeżeli są sprawowane bardzo dobre. Nie przesadzajmy z tą oligarchią. [Obrazek: wink.png]

A już myślałem, że będę mógł powiedzieć, jak to ginie wolność pośród burzy oklasków. O jak długiej kadencji myślałeś?

Poczekam jeszcze do jutra, aż wszyscy aktywni obywatele Rzeszy się wypowiedzą, zbierzemy kilka konkretnych propozycji i zaproponuję niewiążące głosowanie.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#8
Proponowałbym 6 miesięcy, ale zaakceptowałbym też 9, gdyby taka była wola Ludu Szlacheckiego.
#9
Jeśli chodzi o wolę Ludu Szlacheckiego to trzeba będzie zadzwonić do Partii.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
#10
Kochani, naszkicowałem zatem wstępny projekt nowelizacji. Wydłuża on kadencję Lwa do sześciu miesięcy, co wydaje mi się jest okresem wystarczająco długim w warunkach mikronacyjnych, a także umożliwia dotychczasowemu Lwu pełnienie obowiązków do czasu wyboru nowego Lwa. Wydaje mi się, że to usprawni zarządzanie Rzeszą w takich momentach jak ten. Do sesji Sejmu dodałem też, w zgodzie z obecnym Regulaminem, posiedzenia.

Cytat:
[Obrazek: bialenia-ikona.png]

Ustawa o zmianie ustawy
o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników
z terenów Polesia, Pomorza, Oceanii, Półwyspu Lisewskiego i Anatolii
o nazwie Rzesza Bialeńska,
oraz o utworzeniu Związku Regionalnych Komitetów Ludowych
z terenów Dżamahiriji Bengazilijskiej, Autonomi Jahołdajewszyzny i Ajszaburgii
o nazwie Dżamahiriji Bialeńskiej.
z dnia 11 maja 2019 r.

-- -- 2020 roku

Artykuł 1.
Zmianie ulega treść artykułu 4. Ustawy.

Artykuł 2.
Artykuł 4. Ustawy zyskuje brzmienie:

"1. Obradom Sejmu Rzeszy Bialeńskiej przewodniczy Lew Wolnogradu.

2. Lew Wolnogradu wybierany jest na sześciomiesięczną kadencję przez Sejm Rzeszy Bialeńskiej. Sejm Rzeszy Bialeńskiej ma prawo odwołać Lwa Wolnogradu na wniosek każdego posiadacza folwarków większością 2/3 głosów.

3. Po zakończeniu kadencji dotychczasowy Lew Wolnogradu pełni swoje obowiązki i przewodniczy obradom Sejmu Rzeszy Bialeńskiej do chwili wyboru następcy, o ile Prezydent Republiki Bialeńskiej nie postanowi inaczej. Dotychczasowy Lew Wolnogradu nie pełni swoich obowiązków w przypadku, gdy zostanie odwołany lub zrzeknie się urzędu.

4. Procedurę wyboru Lwa Wolnogradu przeprowadza Prezydent Republiki Bialeńskiej jako Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej.

5. Lew Wolnogradu zwołuje kolejne sesje i posiedzenia Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Lew Wolnogradu publikuje uchwały w imieniu Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

6. W przypadku wakatu na stanowisku Lwa Wolnogradu lub nierozpatrzenia wniosku do niego w terminie 3 dni od daty wpłynięcia jego obowiązki pełni Prezydent Republiki Bialeńskiej jako Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej."

Artykuł 3.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą publikacji.
prof. net. dr h. c. mgr generalissimus
Ametyst z rodu Faradobusów
Minister ds. Zagranicznych Republiki Bialeńskiej, 
Nieustająco Bardzo Wspaniały Król Hirschbergii i Weerlandu,
Lew Wolnogradu, Kedyw Faradobaju, Bojar Jaruzelimy Etc.
[Obrazek: thumb_85_11_07_19_7_19_34.png]
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości