Instytut Wsparcia Nowicjuszy poszukuje kadry. UB zachęca wszystkich do współpracy!

DEBATA GOSPODARCZA

Zapraszamy do oddania głosu w Rankingu Prezydentów I'" gazety w Bialenii


Dom Tez
#1
DOM TEZ W MECHANICACH

Jeden z budynków we wsi Mechanice został jakiś czas temu na budzimirystyczny dom tez, z którego korzystać mogą mieszkańcy hrabstwa oraz przebywający tu członkowie rodu Faradobusów. Tak jak w każdym tego typu obiekcie znajdują się tu wydzielone sale przeznaczone do zgłębiania każdej z trzech głównych tez: weerlandzkiej, hirschberskiej oraz trzeciej, jak również sala tez pobocznych oraz miejsce na pojedynki dyskusje pomiędzy wyznawcami poszczególnych koncepcji.

[Obrazek: 119ea039dcfe.jpg]

Jako twórca i fundator tego domu uznałem jednak, że każda religia musi mieć w sobie coś z firmy i dawać klientom wyznawcom to, czego oni oczekują. Co prawda wszechbudzimiryzm jest raczej nurtem filozoficzno-metafizycznym, niż religią i poza tezą weerlandzką oraz pobocznymi nie występują w niej bóstwa, ale co nam przyjdzie z takich rozmyślań? Po naradzie z moimi doradcami postanowiłem wprowadzić do domu tez elementy typowe dla każdego kultu. Przy wejściu zamontowano dzwonki, aby odwiedzający mogli poinformować Prabudzimira oraz zmarłych arcypatriarchów o swoim przybyciu. W wielu miejscach umieściliśmy różne posągi i obrazy, przed którymi można zapalić lampkę albo złożyć ofiarę (najlepiej pieniężną), ewentualnie także pokłon. Do tego różne kadzidełka i paciorki, które co prawda nie mają umocowania w budzimirystycznej filozofii i tradycji, ale można powiedzieć, że dzięki nim będzie się miało szczęście.

Dom tez w Mechanicach jest jednym z pierwszych tego rodzaju miejsc poza granicami ZSKHiW.
DR NET. Ametyst Faradobus PROF. UB
BARDZO WSPANIAŁY KRÓL HIRSCHBERGII I WEERLADU
KNIAŹ NA MECHANICACH, METROPOLITA TEMESZGADZKI
[Obrazek: 79_10_09_17_4_06_26.png]

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Srebrny  Order Tytułu Bohatera Bialenii  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Srebrny  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Oficerski  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Odznaka Orderu  

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości