Projekt rozporządzenia WKNF ws. ustalenia sposobu prowadzenia księgowości
#1
Wysoka Komisjo, 

przedstawiam projekt rozporządzenia, które mieliśmy okazję uchwalić już wcześniej. Jest to zmiana kosmetyczna, ponieważ w załącznikach jedynie został dodany Numer Ewidencji Przedsiębiorstw, który dzisiaj wprowadziliśmy. Uważam, że powinien się od znaleźć w podstawowych informacjach o przedsiębiorstwie, dlatego składam niniejszy projekt. 

Ponieważ nie ma tutaj nad czym dyskutować, od razu możemy przejść do głosowania.
@Tadeusz Krasnodębski @Bajtuś @Sheldon Anszlus Lovelace 
Cytat:
[Obrazek: ?url=spolecznosc.bialenia.org.pl%2Fgalle..._33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE WYSOKIEJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE
USTALENIA SPOSOBU PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI
z dnia xx 2018 r.

Na podstawie art. 8 Kodeksu Gospodarczego

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu ustalenie sposobu prowadzenia księgowości.

Artykuł 2.

1. Do prowadzenia księgowości zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa oraz instytucje finansowe.

2. Księgowość musi być prowadzona w dziale podmiotu ją prowadzącą i widoczna dla członków Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.

3. Pierwszy post wątku powinien zawierać informacje zawarte w załączniku numer 1 do niniejszego rozporządzenia.

4. Sprawozdania finansowe powinny zawierać informacje zawarte w załączniku numer 2 do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3.

1. Podmiot po zarejestrowaniu swojej działalności powinien niezwłocznie wykonać postanowienie art. 2 ust. 3 niniejszej ustawy.

2. Wszystkie podmioty prowadzące księgowość zobowiązane są do publikowania regularnych sprawozdań finansowych.

3. Ilekroć podmiot uchyla się od obowiązków nałożonych w niniejszym artykule i nie uzupełni zaległości po upomnieniu Wysokiego Komisarza, bądź udzielone informacje są niezgodne z prawdą, nakłada się na niego karę finansową określoną w  Kodeksie Gospodarczym.

Artykuł 4.

1. Sprawozdanie finansowe musi zostać opublikowane do 3 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

2. Okres rozliczeniowy trwa 4 tygodnie i zawiera dwa okresy wynagrodzeniowe.

3. Sprawozdanie podlega kontroli Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego i nie można nanosić na nim zmian bez zgody Wysokiego Komisarza.

Artykuł 5.

W wątku oddzielnym od sprawozdań finansowych zobowiązuje się przedsiębiorstwo do przechowywania wszelkich zawartych umów wyedytowanych wg odrębnych przepisów.

Artykuł 6.


1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w momencie jego ogłoszenia.

2. W chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia moc prawną traci Rozporządzenie WKNF ws. ustalenia sposobu prowadzenia księgowości z dnia 27 grudnia 2017 r.


Załącznik nr 1

a) dla przedsiębiorstw prywatnych
Cytat:Księgowość przedsiębiorstwa "(podać nazwę)"

Własność: prywatna

Numer Ewidencji Przedsiębiorstw (NEP): RB00000000000

Przedstawiciel: (podać tylko w przypadku spółki)

Właściciel/e: 
  1. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
  2. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
  3. (podać dane oraz procentową ilość udziałów)
Rodzaj działalności: (czym się przedsiębiorstwo zajmuje - tak jak podczas rejestracji)

Data rejestracji: 

Początkowy kapitał: (ilość wpłaconych początkowych środków w przypadku spółki decyduje o procencie udziałów)

Konto bankowe: (podać aktywny link)

b) dla przedsiębiorstw państwowych
Cytat:Księgowość przedsiębiorstwa "(podać nazwę)"

Własność: państwowa

Numer Ewidencji Przedsiębiorstw (NEP): RB00000000000

Zarządzający:

Rodzaj działalności: (czym się przedsiębiorstwo zajmuje - tak jak podczas rejestracji)

Data rejestracji: 

Początkowy kapitał:

Konto bankowe: (podać aktywny link)

Załącznik nr 2

Cytat:Sprawozdanie finansowe nr xx za okres od xx do xx

Konto bankowe:

1. Stan konta w pierwszym dniu okresu rozliczeniowego: 

2. Stan konta ostatniego dnia okresu rozliczeniowego:

3. Kwota operacji w okresie rozliczeniowym: (2-1)

Obroty w okresie rozliczeniowym:

1. Wpływy: (ze sprzedaży oraz innych źródeł, podać łączną wartość)

2. Wydatki: (z kupna, wynagrodzeń, odprowadzonego podatku (za poprzedni okres), podać łączną wartość)

3. Zysk / strata: (1-2)

Podatki:

Podatek w okresie rozliczeniowym do zapłacenia w następnym okresie:

Wynagrodzenia:

Lista wszystkich pracowników i wysokości ich wynagrodzeń:Lista wszystkich pracowników, wysokości ich wynagrodzeń oraz okres zatrudnienia (w procentach):
  1. xx
  2. xx
Aktualnie trwające umowy: (podać aktywne linki zawartych umów)
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
Ambasador w Państwie Kościelnym Rotria

mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Srebrny  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  
#2
ZA.
(-) dr net. Tadeusz wielki kniaź Krasnodębski, prof. UB

Obecny i były Prezydent Republiki Bialeńskiej, były Minister Oświecenia i Aktywności, były Wiceminister Oświecenia, były Lew Wolnogradu, były Gubernator Wysp Przyjaźni, Rektor, profesor nadzwyczajny i Skarbnik Uniwersytetu Bialeńskiego, dwukrotny Poseł do Parlamentu Republiki Bialeńskiej, wielokrotny Poseł do Zgromadzenia Ludowego, Marszałek Parlamentu XXIV Kadencji, wielokrotny Marszałek i Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego, były Prezes i założyciel Stowarzyszenia "Demokracja Bezpośrednia", były Przewodniczący Partii Wolność i Niepodległość, były Członek Zarządu Wspólnoty Rozwoju, były Sekretarz Rady Przysięgłych, Delegat do Sekretariatu Generalnego ZBiB, Podinspektor Policji Krajowej, członek WKNF, honorowy obywatel Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego, doktor net. prawa

Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Złoty  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Srebrny  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  
#3
za
margrabia Bajtuś

Prezes Hasselandzkiego Banku Krajowego
Administrator system EGO
Lord Królestwa Hasselandu

Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Komandorski  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Zasłużony dla Sportu - Srebrny  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Srebrny  
#4
@Sheldon Anszlus Lovelace?
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
Ambasador w Państwie Kościelnym Rotria

mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Srebrny  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  
#5
ZA
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp

UWAGA!!!
Odwołując się do mojej osoby:
a) nie używaj Nazwiska, jest ono zbyt cenne
b) zwracaj się poprzez oficjalne imię "Anszlus"
c) alternatywnie, aby uniknąć powtórzeń imienia, użyj *przed-imienia "Sheldon"
*przed-imię, coś na wzór drugiego imienia, jednak występuje ono przed oficjalnym imieniem. Mniej ważne od oficjalnego, jednak ważniejsze od drugiego. Stosowane jako zamiennik imienia oficjalnego.

Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal Zasłużony dla Sportu - Brązowy  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  
#6
ZA

Dziękuję. Przeszło.
Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej
Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego
Ambasador w Państwie Kościelnym Rotria

mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Srebrny  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  





Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości