Rozporządzenie Prezydenta ws. upoważnienia Ministrów do powoływania współpracowników
#1
Cytat:
[Obrazek: 75_23_01_16_11_33_49.png]

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA REPUBLIKI BIALEŃSKIEJ
WS. UPOWAŻNIENIA MINISTRÓW DO POWOŁYWANIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

z dnia 12 stycznia 2018 roku

Artykuł 1.

Niniejsze rozporządzenie ma na celu upoważnienie Ministrów do powoływania współpracowników w administracji rządowej.

Artykuł 2.

Za współpracowników Ministrów w administracji rządowej uznaje się:
a) Wiceministrów;
b) Sekretarzy Stanu;
c) Podsekretarzy Stanu.

Artykuł 3.

1. Współpracownicy Ministra powoływani i odwoływani są na drodze postanowienia danego Ministra lub postanowienia Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

2. Minister na drodze rozporządzenia wyszczególnia kompetencje cedowane na danego współpracownika, które to kompetencje nadane zostały danemu Ministrowi przez Prezydenta w momencie określania kompetencji poszczególnych resortów.

Artykuł 4.

Bezpośrednim zwierzchnikiem współpracowników Ministra jest dany Minister.

Artykuł 5.

Współpracownicy Ministra wchodzą w skład Gabinetu Prezydenta Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 6.

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2018 roku.

2. W momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej ws. upoważnienia Ministrów do powoływania administracji w kancelarii Ministerstwa z dn. 12 sierpnia 2016 roku.

(-) Tadeusz Krasnodębski
Prezydent Republiki Bialeńskiej
(-) dr net. Tadeusz grand Krasnodębski, prof. UB

Trzykrotny Prezydent Republiki Bialeńskiej, były Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, były Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Republiki Bialeńskiej, Minister Sprawiedliwości, były Minister Oświecenia i Aktywności, były Wiceminister Oświecenia, były Lew Wolnogradu, były Gubernator Wysp Przyjaźni, Rektor, profesor nadzwyczajny i Skarbnik Uniwersytetu Bialeńskiego, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Republice Suderlandu, dwukrotny Poseł do Parlamentu Republiki Bialeńskiej, wielokrotny Poseł do Zgromadzenia Ludowego, wielokrotny Marszałek Parlamentu, wielokrotny Marszałek i Wicemarszałek Zgromadzenia Ludowego, były Prezes i założyciel Stowarzyszenia "Demokracja Bezpośrednia", były Przewodniczący Partii Wolność i Niepodległość, były Członek Zarządu Wspólnoty Rozwoju, były Sekretarz Rady Przysięgłych, Delegat do Sekretariatu Generalnego ZBiB, Podinspektor Policji Krajowej, wielokrotny członek WKNF, honorowy obywatel Najjaśniejszego Carstwa Brodryjskiego, doktor net. prawa

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Platynowy  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości