Uniwersytet Bialeński

W wątku, do którego właśnie jesteś przekierowywany, odbędą się uroczystości związane z wizytą Księcia Sarmacji oraz Prezydenta Republiki Bialeńskiej na Uniwersytecie Bialeńskim.

» Kliknij tutaj, jeśli nie chcesz czekać.