V Zjazd Sejmu Rzeszy Bialeńskiej
#1
Szanowny Sejmie Rzeszy Bialeńskiej!

Zgodnie z zapowiedzią mam zaszczyt otworzyć V Zjazd Sejmu Rzeszy Bialeńskiej. Witam serdecznie wszystkich Posiadaczy folwarków, Plenipotentów Wolnych Miast oraz Dowódcę Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej. W Rzeszy Bialeńskiej nastały ciężkie czasy, bowiem aktywność samorządowa jest na bardzo niskim poziomie, dlatego zwołuję niniejszy Sejm, który, mam nadzieję, wzmocni wszystkich Lenników oraz wesprze w działalności Lwa Wolnogradu, którego obecnie nie ma, jednak to ja pełnię jego rolę jako Wikariusz Rzeszy Bialeńskiej.

Porządek obrad Sejmu Rzeszy Bialeńskiej:
  1. Regulamin Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.
  2. Rozpatrzenie projektu Ametysta Faradobusa - projekt statutu Wolnogradu.
  3. Przyjęcie (zaległych) uchwał nadających prawa miejskie Wolnym Miastom.
  4. Omówienie ustawy o szlachciach aktywnych.
  5. Omówienie bieżących spraw oraz potrzeb Rzeszy Bialeńskiej i jej potrzeb.
Podczas obrad proszę zgłaszać własne wnioski rozszerzenia porządku obrad Sejmu.

Przypominam, że wszelkie decyzje Sejm podejmuje zwykłą większością głosów w postaci uchwał. Waga głosów posiadaczy folwarków jest równa liczbie posiadanych folwarków, zaś waga głosów plenipotentów Wolnych Miast jest równa iloczynowi liczby mieszkańców danego Wolnego Miasta i liczby 30. Natomiast Dowódca Sił Zbrojnych dysponuje głosem obliczanym jak dla plenipotentów Wolnych Miast, przy przyjęciu jako "liczbę mieszkańców" aktualnej liczby żołnierzy w służbie czynnej.

Przypominam również, iż nadal pozostaje wakat na stanowisku Lwa Wolnogradu.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.


Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  
#2
1. Regulamin Sejmu Rzeszy Bialeńskiej.

Rozpocząłem przygotowania uchwały, która regulowałaby działanie Sejmu, jednak na pewnym etapie prac zdecydowałem, że najpierw powinienem poznać Waszą opinię na ten temat. Regulamin sprzed zmian prawnych dostępny jest tutaj. Ewidentnie jest on niedostosowany do obecnej rangi Rzeszy, ponieważ wiele się od tamtego czasu zmieniło, jednak myślę, że powinniśmy nieco wprowadzić przepisów regulujących samą stronę legislacyjną Sejmu, aczkolwiek pozostawiam to decyzji Sejmu. Zawsze możemy obyć się bez ów regulaminu.

Proszę o zabranie głosu.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.


Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  
#3
Co Pan Prezydent konkretnie ma na myśli? Ja osobiście widzę tylko jeden problem - brak rzetelnej informacji o wielkości lenna, co później skutkuje głosami "Z mocą co najmniej 120 folwarków, ale chyba więcej!".

W dodatku niejasne jest ile głosów wystarczy do wygrania głosowania. Rozumiem, że ponad połowa głosujących. Co zatem z tymi, którzy na sejm się nie stawili? W ustawie nie jest to jasno ujęte.

Myślę, że ciekawym rozwiązaniem mogłoby być, wzorem ustroju I Rzeczpospolitej, zapisywanie się na Sejm przed rozpoczęciem obrad. Dałoby to możliwość policzenia szabel a nie, jak w tej chwili, czekania czy któryś z obszarników nagle się nie obudzi.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#4
Dziękuję za zabranie głosu.

(02.05.2018, 08:34:02)LesterNowowicki napisał(a): Co Pan Prezydent konkretnie ma na myśli? Ja osobiście widzę tylko jeden problem - brak rzetelnej informacji o wielkości lenna, co później skutkuje głosami "Z mocą co najmniej 120 folwarków, ale chyba więcej!".

Co prawda sam byłem świadkiem tylko jednego głosowania Sejmu i to w dodatku sam je prowadziłem, ale rozwiązałem to tak, więc MSWiA zawsze prowadzi spis nadanych folwarków, aby każdy mógł to sprawdzić. Jedynym problemem może być niewspomnienie o tym przez Lwa.

(02.05.2018, 08:34:02)LesterNowowicki napisał(a): W dodatku niejasne jest ile głosów wystarczy do wygrania głosowania. Rozumiem, że ponad połowa głosujących. Co zatem z tymi, którzy na sejm się nie stawili? W ustawie nie jest to jasno ujęte.

Żaden z przepisów nie mówi o wymaganym kworum, ustawa reguluje wyłącznie, że Sejm podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, a więc ile się stawi lenników na danym Sejmie i jak zagłosuje, będzie to decydowało o losach uchwał.

(02.05.2018, 08:34:02)LesterNowowicki napisał(a): Myślę, że ciekawym rozwiązaniem mogłoby być, wzorem ustroju I Rzeczpospolitej, zapisywanie się na Sejm przed rozpoczęciem obrad. Dałoby to możliwość policzenia szabel a nie, jak w tej chwili, czekania czy któryś z obszarników nagle się nie obudzi.

Osobiście nie jestem do tego przekonany i nie blokowałbym dostępu do brania udziału w zjazdach Sejmu nawet tym, którzy na nie się spóźnią. Myślę, żeby nagradzać obecnych lenników na Sejmie dodatkowymi folwarkami.

Aczkolwiek niniejszy punkt obrad Sejmu miał mi zwrócić jedną informację - uchwalać regulamin Sejmu czy nie. Regulowałby on proces legislacyjny (czas debat, głosowań itp.).
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.


Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  
#5
(02.05.2018, 09:28:38)Antoni Kacper Burbon-Conti napisał(a): Aczkolwiek niniejszy punkt obrad Sejmu miał mi zwrócić jedną informację - uchwalać regulamin Sejmu czy nie. Regulowałby on proces legislacyjny (czas debat, głosowań itp.).

Jak widać - są niejasności, więc można uściślić parę spraw. Co do spisu to nie ma problemu jeśli jest aktualny, ale bywało, że nie był.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#6
(02.05.2018, 09:53:33)LesterNowowicki napisał(a): Jak widać - są niejasności, więc można uściślić parę spraw.

Dobrze, w takim razie dodaję kolejny punkt do porządku obrad, gdzie zaprezentuję projekt regulaminu. Potrzebuję chwili na dokończenie regulaminu.

(02.05.2018, 09:53:33)LesterNowowicki napisał(a): Co do spisu to nie ma problemu jeśli jest aktualny, ale bywało, że nie był.

Na chwilę obecną osobiście czuwam nad aktualnością spisu, więc wszystko powinno być w porządku.

Proszę o zabranie głosu pozostałych lenników.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.


Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  
#7
Powinniśmy tutaj przygotować projekt ustawy likwidującej Rzeszę Bialeńską i jej niefunkcjonalne organy. Rzesza od samego początku była chybionym pomysłem, a staje się nim jeszcze bardziej w trakcie kryzysu aktywności.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Złoty  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Medal Konkursowicza - Brązowy  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  Medal Zasłużony dla Policji - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Niepodległości - Krzyż Wielki  Medal Sił Zbrojnych - Brązowy  
#8
(02.05.2018, 10:20:44)Severino Castiglioni napisał(a): Powinniśmy tutaj przygotować projekt ustawy likwidującej Rzeszę Bialeńską i jej niefunkcjonalne organy. Rzesza od samego początku była chybionym pomysłem, a staje się nim jeszcze bardziej w trakcie kryzysu aktywności.

Muszę przyznać, że chyba poparłbym drastyczną zmianę organizacji Rzeszy. Organy faktycznie są niefunkcjonalne. Sejm, Lew - kompletny brak chętnych i zaangażowanych obywateli. Powinniśmy rozegrać to inaczej.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Platynowy  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  
#9
(02.05.2018, 23:09:12)Tadeusz Krasnodębski napisał(a): Powinniśmy rozegrać to inaczej.

Panowie, co prawda Sejm nie został zwołany, aby go rozwiązać, ale.. co chcecie zaproponować w zamian?
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.


Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  
#10
Brak samorządu.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Złoty  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Medal Konkursowicza - Brązowy  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  Medal Zasłużony dla Policji - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Niepodległości - Krzyż Wielki  Medal Sił Zbrojnych - Brązowy  
#11
(03.05.2018, 11:00:55)Severino Castiglioni napisał(a): Brak samorządu.

Słusznie. Bialenia powinna być tylko i wyłącznie pustym zbiorem przepisów.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#12
(03.05.2018, 19:02:10)LesterNowowicki napisał(a): pustym zbiorem

[Obrazek: zbior-pusty-symbol-matematyczny_318-59301.jpg]
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Srebrny  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Złoty  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Platynowy  Medal św. Izydora - Order Srebrny  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal za Aktywność - Brązowy  Order Tytułu Bohatera Bialenii  Medal Konkursowicza - Brązowy  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Zielona Wstęga Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Sił Zbrojnych - Srebrny  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  
#13
Nie łap za słówka.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#14
Ponieważ dyskusja znacząco zmieniła tor, 2. Rozpatrzenie projektu Ametysta Faradobusa - projekt statutu Wolnogradu.

Projekt wraz z uzasadnieniem. Debata 24 godziny.

Ametyst Faradobus napisał(a):
Cytat:
UCHWAŁA SEJMU RZESZY - STATUT WOLNEGO MIASTA STOŁECZNEGO WOLNOGRAD

z dnia xx xx 2017 r.
Artykuł 1.

Na podstawie artykułu 4. Ustawy o Rzeszy Bialeńskiej z dnia 10 czerwca 2016 roku Wolnograd, stolica Republiki Bialeńskiej, posiada status wolnego miasta Rzeszy Bialeńskiej, w którym władza należy do Lwa Wolnogradu i jego mieszkańców. Oficjalna nazwa miasta brzmi: Wolne Miasto Stołeczne Republiki Bialeńskiej "Wolnograd".

Artykuł 2.

1. Lew Wolnogradu sprawuje zwierzchnią władzę w mieście i sprawuje ją bezpośrednio lub przez powoływanego przez siebie Gubernatora.
2. W przypadku powołania Gubernatora Lew Wolnogradu ustala szczegółowy zakres jego obowiązków w zakresie zarządzania miastem.
3. Gubernator musi uzyskać wotum zaufania od Senatu i może zostać przezeń odwołany.

Artykuł 3.

W zarządzaniu miastem wspomaga Lwa Wolnogradu Senat, będący organem doradczym. W skład Senatu wchodzą wszystkie osoby stale zameldowane w Wolnogradzie oraz wszyscy zarządcy dzielnic. W wyjątkowych przypadkach Senat może rozszerzyć swój skład o dodatkowe osoby. Senat obraduje pod przewodnictwem Lwa Wolnogradu lub Gubernatora.

Artykuł 4.

Pod względem administracyjnym miasto podzielone jest na dzielnice tworzone na mocy decyzji Lwa Wolnogradu. Władzę w dzielnicach sprawują naczelnicy powoływani przez Lwa Wolnogradu. W przypadku, gdy dana dzielnica posiada stałych mieszkańców Lew Wolnogradu chcąc powołać naczelnika musi uzyskać zgodę większości z nich.

Artykuł 5.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.

Po przeprowadzeniu wstępnych konsultacji pozwalam sobie zaproponować projekt statutu Wolnogradu. Daje on szerokie kompetencje Lwu, co jest zgodne z ustawą o Rzeszy Bialeńskiej. Wprowadziłem jednak pewne elementy reprezentacji mieszkańców, które w moim mniemaniu są wystarczające.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.


Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  
#15
(03.05.2018, 19:02:10)LesterNowowicki napisał(a):
(03.05.2018, 11:00:55)Severino Castiglioni napisał(a): Brak samorządu.

Słusznie. Bialenia powinna być tylko i wyłącznie pustym zbiorem przepisów.

Lepiej pozostawiać pustą instytucję, którą jest Sejm Rzeszy i którą każdy Bialeńczyk ma nie powiem gdzie.
Linus

Arcybiskup Wolnogradu
Patriarcha Kościoła Ekumenicznego


Sylwetka
 
[Obrazek: 2FwJU.png]

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Złoty  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Medal Konkursowicza - Brązowy  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  Medal Zasłużony dla Policji - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Niepodległości - Krzyż Wielki  Medal Sił Zbrojnych - Brązowy  
#16
Czy istnieje jakakolwiek możliwość ustalenia kto jest stałym mieszkańcem Wolnogradu? Może się mylę, ale w moim odczuciu projekt statutu nadaje się do zamrażarki i powinniśmy do niego wrócić w tak zwanych lepszych czasach.
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#17
Projekt powstał w innych czasach, tylko nikt nie znalazł czasu, aby się nad nim pochylić...

A co do mieszkańców Wolnogradu, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dopiero po przejściu ustawy o obywatelstwie będziemy mogli sprawdzić kto mieszka w Rzeszy, a kto na Wyspach, a co mówić o konkretnym mieście.. Ed kiedyś próbował ze spisem, ale nie zdobył zbyt wielu chętnych.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.


Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  
#18
W Temeszgradzie taki spis jest. Można by zrobić podobny, ale uwaga - Wolnogradu nie ma swojego działu na forum
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita
#19
Bo Wolnograd jest nieodłącznym elementem Rzeszy i Sejmu, a także Lwa.
mgr net. Antoni Kacper Burbon-Conti 

Magister net. ekonomii, członek Krajowej Rady Informatycznej, były: 21. Prezydent Republiki Bialeńskiej, Wiceprezydent Republiki Bialeńskiej, Wysoki Komisarz Nadzoru Finansowego, członek Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego, minister właściwy ds. wewnętrznych oraz minister właściwy ds. wewnętrznych i administracji, Ambasador Republiki Bialeńskiej w Państwie Kościelnym Rotria, Dowódca Sił Zbrojnych Republiki Bialeńskiej, Marszałek Bialenii, Mentor Instytutu Wsparcia Nowicjuszy, Pracownik naukowy Uniwersytetu Bialeńskiego.


Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  
#20
Droga szlachto, ze względu na chwilowe opróżnienie posady Wikariusza obrady ustały. Jednak Wikariusz już od kilku dni jest, więc wracamy ze zdwojoną siłą do prac. Poddaję pod głosowanie, moim skromnym zdaniem, oczywistą uchwałę.

UCHWAŁA SEJMU RZESZY BIALEŃSKIEJ WS. NADANIA PRAW MIEJSKICH WOLNEMU MIASTU ANOMALIÓW

z dnia xx maja 2018 r.

Artykuł 1.

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy Specjalnej o utworzeniu Kolosalnego Związku Obszarników i Wolnych Miast z Polesia, Ajszaburgii, Pomorza, Oceanii, Dżamarhiriji Bengazijskiej, Jahołdajewszczyzny, Equesralii, Anatoli oraz Anataolii z dnia 10 czerwca 2016 r. nadaje się prawa miejskie Wolnemu Miastu Anomaliów.

Artykuł 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej ogłoszenia.

Ustalam 48-godzinną debatę. Zapraszam!
/-/ Mardred Jakub von Salvepol-Nova Vita

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości