Sprawozdania z rozdysponowania środków SP-pd
#1
SPRAWOZDANIE Z WYPŁAT ŚRODKÓW Z KONTA SKARB PAŃSTWA - PODATEK DZIENNY

28 959,66 BLN - stan pobrań z podatku dziennego na dzień 13 maja 2018 r.


====================================

a) 30% środków trafia na konto Skarbu Państwa - PRZELEWANE BEZPOŚREDNIO
b) 30% środków trafia na konta przedsiębiorstw produkujących żywność - WEDŁUG PRZELICZNIKA
c) 20% środków trafia na konta przedsiębiorstw energetycznych, wodnych i innych zajmujących się utrzymaniem miejsca zamieszkania - WEDŁUG PRZELICZNIKA
d) 12% środków trafia na konta przedsiębiorstw transportowych - WEDŁUG RZELICZNIKA
e) 5% środków trafia na konta bankowe przedsiębiorstw zbrojeniowych - WEDŁUG PRZELICZNIKA
f) 3% środków trafia na konto Bialeńskiej Agencji Kosmicznej - PRZELEWANE BEZPOŚREDNIO


====================================

PRZELICZNIK

ilość etatów w danej firmie
------------------------------------------------------- * ilość środków przeznaczonych na daną grupę firm
ilość etatów we wszystkich firmach danej grupy


====================================

a) 28 959,66 x 0,30 =

8 687,90 BLN na konto Skarbu Państwa


====================================

Dla b), c), d), e) - nie wykonuje się przelewu ze względu na niewystarczające informacje dotyczących zatrudnienia (lub brak zatrudnienia, co zgodnie z rozporządzeniem WKNF pozostałe środki trafiają na konto Skarbu Państwa).


====================================

f) 28 959,66 x 0,03 =

868,79 BLN na konto Bialeńskiej Agencji Kosmicznej


====================================

KWOTA NIEROZDYSPONOWANA - trafia na konto Skarbu Państwa.

28 959,66 - 8 687,90 - 868,79 =

19 402,97 BLN (stanowi 66,99% dotychczasowego stanu konta)
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Srebrny  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Złoty  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Platynowy  Medal św. Izydora - Order Srebrny  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal za Aktywność - Brązowy  Order Tytułu Bohatera Bialenii  Medal Konkursowicza - Brązowy  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Zielona Wstęga Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Sił Zbrojnych - Srebrny  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  
#2
SPRAWOZDANIE Z WYPŁAT ŚRODKÓW Z KONTA SKARB PAŃSTWA - PODATEK DZIENNY

74 589,77 BLN - stan pobrań z podatku dziennego na dzień 30 lipca 2018 r.


====================================

a) 30% środków trafia na konto Skarbu Państwa - PRZELEWANE BEZPOŚREDNIO
b) 30% środków trafia na konta przedsiębiorstw produkujących żywność - WEDŁUG PRZELICZNIKA
c) 20% środków trafia na konta przedsiębiorstw energetycznych, wodnych i innych zajmujących się utrzymaniem miejsca zamieszkania - WEDŁUG PRZELICZNIKA
d) 12% środków trafia na konta przedsiębiorstw transportowych - WEDŁUG RZELICZNIKA
e) 5% środków trafia na konta bankowe przedsiębiorstw zbrojeniowych - WEDŁUG PRZELICZNIKA
f) 3% środków trafia na konto Bialeńskiej Agencji Kosmicznej - PRZELEWANE BEZPOŚREDNIO


====================================

PRZELICZNIK

ilość etatów w danej firmie
------------------------------------------------------- * ilość środków przeznaczonych na daną grupę firm
ilość etatów we wszystkich firmach danej grupy


====================================

a) 74 589,77 x 0,30 =

22 376,93 BLN na konto Skarbu Państwa


====================================

Dla b), c), d), e) - nie wykonuje się przelewu ze względu na niewystarczające informacje dotyczących zatrudnienia (lub brak zatrudnienia, co zgodnie z rozporządzeniem WKNF pozostałe środki trafiają na konto Skarbu Państwa).


====================================

f) 74 589,77 x 0,03 =

2 237,69 BLN na konto Bialeńskiej Agencji Kosmicznej


====================================

KWOTA NIEROZDYSPONOWANA - trafia na konto Skarbu Państwa.

74 589,77 - 22 376,93 - 2 237,69 = 49 975,15 BLN
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Srebrny  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Złoty  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Platynowy  Medal św. Izydora - Order Srebrny  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal za Aktywność - Brązowy  Order Tytułu Bohatera Bialenii  Medal Konkursowicza - Brązowy  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Zielona Wstęga Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Sił Zbrojnych - Srebrny  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości