Przejęcie władzy w Siłach Zbrojnych
#1
W Sztabie Generalnym panował chaos. Nie wiadomo, gdzie znajdował się Prezydent, nie było żadnych rozkazów. Dowództwo nie podejmowało żadnych zdecydowanych kroków. Wieści o zdobytym parlamencie i pałacu prezydenckim rozeszły się w Siłach Zbrojnych dość szybko, ale nikt nie był w stanie podjąć skoordynowanych działań. Ostatnie miesiące nieudolnych rządów spowodowały rozprzężenie w armii. Nie było dyscypliny, w jednostkach panował bałagan, a oficerowie często znikali, najpewniej w poszukiwaniu bab.

W przygotowaniu zamachu stanu Przewodniczącemu Hewretowi von Thornowi pomogło kilku generałów, którzy mieli dość marazmu w państwie i armii. Przy wsparciu brodryjskiego wywiadu i bialeńskich służb wewnętrznych, wykorzystując wszechobecny bałagan organizacyjny, zdołano przeniknąć do najbliższego otoczenia prezydenta, uzyskując dostęp do strategicznych placówek, a także usunąć najgorliwszych wojskowych popierających rządy Wolferina.

Po rozpoczęciu przewrotu, siły wierne Rządowi Tymczasowemu opanowały lotnisko w Wolnogradzie. Zawieszono wszystkie loty komercyjne, kierując je na lotniska do mniejszych bialeńskich miast bądź do sojuszniczej Brodrii. Jednocześnie z Brodrii do Wolnogradu przybył samolot Carskich Sił Zbrojnych z Iwanem Pietrowem na pokładzie. Brodryjski przywódca przybył przejąć dowództwo nad bialeńskimi Siłami Zbrojnymi...
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]

Medal Zasłużony dla Policji - Brązowy  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Medal Zasłużony dla Sportu - Złoty  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Srebrny  Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  Medal Sił Zbrojnych - Złoty  

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości