Akt oskarżenia - Iwan Pietrow
#1
Wolnograd, dn. 15 sierpnia 2018 roku

AKT OSKARŻENIA


Oskarżam Iwana Pietrowa o to, że działając z zamiarem bezpośrednim jako Prezydent Federacji Brodryjskiej poza granicami Republiki Bialeńskiej w dniu 15 sierpnia bieżącego roku podejmował i wspierał działania zmierzające do pozbawienia Republiki Bialeńskiej niepodległości oraz dążył do przekazania ziem bialeńskich Federacji Brodryjskiej, tj. o czyny z art. 34 ust. 1 i 2 w zw. z art. 4 ust. 2 i 3 Kodeksu Karnego.

UZASADNIENIE

Iwan Pietrow dnia 15 sierpnia wyraził poparcie dla bezprawnych działań Jana Lubomirskiego-Dostojewskiego zmierzających do pozbawienia Republiki Bialeńskiej niepodległości i suwerenności terytorialnej oraz uznał bezprawną władzę Jana Lubomirskiego-Dostojewskiego za legalną. Podpisał i uznał porozumienie regulujące przekazanie terenów bialeńskich pod jurysdykcję Federacji Brodryjskiej.

Swoimi czynami Iwan Pietrow wypełnił znamiona wzmiankowanych czynów zabronionych.

W celu zapobieżenia dalszemu godzeniu w porządek publiczny, na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o Policji Krajowej stosuje się wobec oskarżonego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

/-/ Tadeusz Krasnodębski


(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Platynowy  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  
#2
Czy rzeczywiście @Iwan Pietrow podpisał dokument ws. przekazania ziemi?
dr net. prawa, prof. nadzw. UB
[Obrazek: fmg07.jpg]

Najczcigodniejszy, Doskonałej Chwały, Elokwentny, Inteligentny Dzierżawca Nauk, Ocean Mądrości

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Srebrny  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Złoty  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Platynowy  Medal św. Izydora - Order Srebrny  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal za Aktywność - Brązowy  Order Tytułu Bohatera Bialenii  Medal Konkursowicza - Brązowy  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Zielona Wstęga Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Sił Zbrojnych - Srebrny  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  
#3
Nie podpisałem. Trochę się zarzuty posypały...
(-) Iwan Iwanowicz I Pietrow
Car Brodrii
Prezes Policji Krajowej

[Obrazek: iwamini.png?w=960]

Medal Zasłużony dla Policji - Brązowy  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Kawalerski  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Medal Zasłużony dla Sportu - Złoty  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Srebrny  Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  Medal Sił Zbrojnych - Złoty  
#4
Dalsza dyskusja odbywać się będzie w sali sądowej. To on orzeknie o ewentualnym uniewinnieniu. Akt podtrzymuję.
(-) dr net. Tadeusz Krasnodębski

Medal Zasłużony dla Nauki i Kultury - Platynowy  Medal Zasłużony dla Polityki Zagranicznej - Brązowy  Bialeński Krzyż Zasługi - Krzyż Złoty  Order Patrona Republiki Bialeńskiej - Komandoria Orderu  Order Budowniczych Republiki - Krzyż Wielki z Wieńcem Laurowym  Medal Zasłużony dla Rozwoju Regionów - Brązowy  Order Niepodległości - Krzyż Komandorski  

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości